ACTUEEL

Veld is kritisch-positief over transparantiebeleid IGZ

Veld is kritisch-positief over transparantiebeleid IGZ

Zorgaanbieders vinden dat openbaarmaking van rapporten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 'erbij hoort'. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit en het Verwey-Jonkers Instituut die het openbaarmakingsbeleid in opdracht van de inspectie onder loep hebben genomen.

Ook zorgaanbieders die negatieve gevolgen hebben ondervonden van de openbaarmaking van een inspectie-oordeel hebben begrip voor het transparantiebeleid van de inspectie. De IGZ maakt sinds 2008 rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van toezichtbezoeken aan zorginstellingen en individuele zorgverleners, op de eigen website openbaar. In de rapporten worden de bevindingen van het toezichtbezoek weergegeven evenals de conclusies en de eventueel te treffen maatregelen. De rapporten bevatten de naam en locatiegegevens van de zorginstelling of zorgverlener. Bij een toezichtsmaatregel of verscherpt toezicht wordt ook een persbericht uitgebracht.

Steun

Volgens de onderzoekers leeft er in de zorgsector brede steun en begrip bestaat voor het IGZ-streven naar transparantie door openbaarmaking van inspectierapporten en maatregelen. Toch noteren de onderzoekers ook kritiek. Zo ervaren aanbieders en professionals de korte voorbereidingstijd op de openbaarmaking van verscherpt toezicht als problematisch.

Hoog risico

Ook blijkt dat de effecten van openbaarmaking soms onbedoeld anders zijn dan de inspectie heeft beoogd. Dit heeft onder meer te maken met de terminologie. Zo kan bijvoorbeeld het begrip ‘hoog risico’ angst bij patiënten oproepen. Daarbij heeft de inspectie onvoldoende oog voor het uitvergroten van negatieve aspecten. Wel maken de zorgaanbieders hierbij onderscheid tussen de publicatie van de IGZ en de in hun ogen ongenuanceerde of soms onjuiste berichtgeving van de media. Niettemin vinden veldpartijen de berichten van de inspectie als te weinig uniform. Verder constateren sommige respondenten dat houding en oordeelsvorming tussen de inspecteurs te veel verschillen.

Verbeteringen

In reactie op het rapport zal de IGZ voortaan standaard bij een rapport de zienswijze of reactie van een zorgaanbieder publiceren. Verder bekijkt de inspectie de mogelijkheid om de termijn te verlengen tussen het aankondigen, instellen en bekendmaken van verscherpt toezicht. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek worden opgenomen in de opleiding van inspecteurs om hen meer inzicht te geven in de impact van maatregelen en van welke factoren dit afhankelijk is.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Familie

30 juli 2013

Familieleden staan bij diezelfde inspectie en zorginstellingen nog steeds te vaak in hun hemd en ervaren helemaal geen transparantie bij de IGZ. De IGZ komt bijna uitsluitend in actie nadat familieleden aan de bel trekken. Dat moet toch inmiddels iedereen wel duidelijk zijn. En ook moet iedereen inmiddels wel duidelijk zijn dat artsen en zorgbestuurders bijna altijd wegkomen als er misstanden bekend worden. Vervolging via het OM gebeurt bijna nooit en het tuchtcollege is feitelijk volstrekt niet de partij om strafbare feiten te beoordelen laat staan te veroordelen. Daar komt nog bij dat de IGZ en het Tuchtcollege van oudsher slagerijen zijn die hun eigen vlees keuren. Dat betekent dus per definitie risico en kwaliteitsverlies. Nee familieleden zijn pas tevreden als artsen en zorgbestuurders weggestuurd worden en wegblijven uit de zorg na misstanden. En nog een ding wat familieleden mateloos stoort is de hoge salarissen van zorgbestuurder en directie van zorginstellingen. Iedereen moet bezuinigen, die lieden dus ook, 40.000 euro is genoeg, ze moeten het met hun hart doen en niet omdat er water in hun zwembad in hun achtertuin in hun tweede huis in Zuid Frankrijk moet...:)

R. Zet

30 juli 2013

Dus zorgaanbieders vinden dat de effecten van openbaarmaking soms onbedoeld anders zijn dan de inspectie heeft beoogd. Dit heeft onder meer te maken met de terminologie. Zo kan bijvoorbeeld het begrip ‘hoog risico’ angst bij patiënten oproepen, aldus dit artikel.

Zorgaanbiedertje weet u wel wat bijv. een hoog risico op decubitus betekent? Mag dit angst bij patienten en familie oproepen? Een zeer pijnlijk "ongemak" voor zorgafhankelijke cliënten, die het toch al niet prettig hebben.

Zorgaanbiedertje weet u wel wat bijv. een hoog risico op verkeerde medicatieverstrekking betekent? Ach natuurlijk niet. U houdt zich alleen maar bezig met het managen van geldstromen....

Top