ACTUEEL

Menzis versoepelt werkwijze ‘medische noodzaak’

Menzis versoepelt werkwijze ‘medische noodzaak’

Apothekers mogen per 1 augustus aan Menzis-patiënten niet-preferente geneesmiddelen verstrekken als de arts of huisarts ‘medische noodzaak’ (MN) op het recept zet. Hiermee vervalt de administratieve procedure die Menzis hanteert voor artsen die niet-preferente medicijnen willen voorschrijven.

Als reden om de werkwijze te versoepelen noemt Menzis dat het invullen van het MN-formulier als administratieve belasting werd ervaren. Het volstaat per 1 augustus wanneer een arts ‘medische noodzaak’ op het recept schrijft. De onderbouwing legt hij vast in het elektronisch medisch dossier. Indien gevraagd geeft hij hierover informatie aan de apotheker, aldus de nieuwe regels.

Medisch noodzakelijk

Menzis gaat ervan uit dat de arts de aantekening ‘MN’ alleen geeft wanneer het daadwerkelijk medisch noodzakelijk is dat het merkgeneesmiddel in plaats van een generiek geneesmiddel wordt voorgeschreven of anderszins afgeweken wordt van het preferentiebeleid.

“We hebben met de huisartsenkringen afgesproken dat het vermelden van MN voor ons voldoende is”, zegt woordvoerder van Menzis Michael Verheul tegen Skipr. “Daarbij gaan we uit van wederzijds vertrouwen dat ieder zijn verantwoordelijkheid invult. De kern is dan: goedkoop waar het kan en duur waar het moet. Als we afwijkingen zien in het voorschrijfgedrag, op basis van spiegelinformatie of de door Vektis ontwikkelde ‘Benchmark Voorschrijfgedrag Huisartsen’ zullen we in eerste instantie met de huisarts in gesprek gaan.” Deze afspraken gelden voor Menzis en haar dochters Anderzorg en Azivo.

Preferentiebeleid

Patiëntenfederatie NPCF is medio juni een meldactie gestart naar ervaringen van patiënten met de verstrekking van medicijnen waaronder hun ervaring met het preferentiebeleid. De patiëntenfederatie wil zo in beeld brengen waar mensen die medicijnen gebruiken met het preferentiebeleid tegenaan lopen. In een brief aan de Tweede Kamer pleitte patiëntenfederatie NPCF eerder al voor aanpassing van het preferentiebeleid. "Onnodige wisselingen, onduidelijkheden met betrekking tot het hanteren en opvolgen van het begrip 'medische noodzaak' leidt tot veel frustratie en last voor patiënten."

Met het preferentiebeleid op geneesmiddelen hebben verzekeraars nu al tussen de 750 en 900 miljoen euro bespaard, blijkt uit de marktscan Extramurale Farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in februari 2013.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

31 juli 2013

zie ook V&A op de website van Menzis voor aanvullende voorwaarden:
Vraag 6
De arts schrijft MN op het recept, daarmee aangevend dat een spécialité afgeleverd moet worden. Mag de apotheek dit afleveren voor rekening van Menzis?
Antwoord
Ja, mits uit de recente medicatie historie van de verzekerde blijkt, dat aan de verzekerde de preferente variant is afgeleverd. De apotheek heeft de beschikking over deze informatie.
Vervolgvraag van 6
Uit de medicatiehistorie blijkt niet dat verzekerde een preferent middel ooit heeft gehad. Wat dan?
Antwoord
Dan is er geen recht op vergoeding. In het Besluit Zorgverzekering is bepaald dat bij hoge uitzondering afgeweken kan worden van een aangewezen middel als dit medisch niet verantwoord is. Hieruit blijkt dat eerst een preferent middel gebruikt moet zijn, wil de arts Medische Noodzaak verklaren.
Vraag 7
De arts schrijft Lipitor voor met MN op het recept. Mag de apotheek dit afleveren aan verzekerde?
Antwoord
Ja, alleen voor rekening van de verzekerde zelf. Voor Lipitor heeft Menzis een andere regeling. De atorvastatine van Pfizer is identiek aan de Lipitor van Pfizer en veel goedkoper. Bij een MN wordt alleen deze variant vergoed.

Top