ACTUEEL

NZa: zzp’s nog onvoldoende transparant

De informatievoorziening bij zorgkantoren en zorgaanbieders over zorgzwaartepakketen (zzp’s) is niet op orde. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als de voorlichting niet verbetert, dan stelt de NZa regels op.

Aandacht voor potentiële cliënten

Volgens de NZa blijkt dat de invoering van de zzp’s goed verloopt, maar de informatievoorziening is nog niet voldoende. De zorgaanbieder informeert cliënten pas tijdens intakegesprekken en zorgplanbesprekingen. Op dat moment zijn de cliënten al in zorg. De NZa wil dat zorgaanbieders ook potentiële cliënten gaan informeren. Dit geldt ook voor de zorgkantoren. De zorgkantoren moeten daarnaast de zorgaanbieders stimuleren transparant te zijn over het zorgaanbod.

Financiering achteraf

Vanaf 2010 wordt de geleverde zorg steeds meer achteraf gefinancierd. De NZa constateert dat veel zorgaanbieders de registratie al hebben aangepast zodat er op cliëntniveau gedeclareerd kan worden. Zorgkantoren en zorgaanbieders moeten zich nu voorbereiden op de overgang naar financiering achteraf. Om de periode tussen het leveren van zorg en de financiering te overbruggen, is een financiële buffer nodig. De NZa ondersteunt hierin door de Beleidsregel rente voor de compensatie van de (rente) meerkosten aan te passen.

Zorgaanbieders zijn niet selectief

De NZa heeft geen selectief beleid van zorgaanbieders ontdekt. In het veld waren er geluiden dat zorgaanbieders cliënten zwaarder zouden indiceren dan nodig of weigerden zorg te verlenen aan bepaalde cliënten. De NZa heeft hiervoor geen aanwijzingen gevonden, maar houdt de ontwikkelingen rondom de zzp’s in de gaten. Lees de gehele voortgangsrapportage.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top