ACTUEEL

Een derde Nederlanders positief over zorgfusies

Een derde Nederlanders positief over zorgfusies

Bijna een derde van de Nederlanders (31 procent) staat positief tot zeer positief tegenover de fusietrend onder ziekenhuizen. Een kwart (24 procent) is juist negatief tot zeer negatief, terwijl 38 procent neutraal tegenover de fusietrend staat.

Dit blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onder duizend patiënten en consumenten. Bezuinigen is in de ogen van patiënten en consumenten de belangrijkste drijfveer voor fusie. 78 Procent noemt dit als belangrijkste achterliggende reden. Andere door patiënten en consumenten genoemde beweegredenen zijn het concentreren van specialistische zorg  (45 procent) en kennisdeling (38 procent). Mensen die positef tegenover fusies staan noemen vaker kwaliteitsoverwegingen, terwijl tegenstanders vaker vinden dat zorgverzekeraars ziekenhuizen tot fusie dwingen. Mannen blijken positiever over fusies te zijn dan vrouwen (32 procent tegenover 22 procent).

Dikke voldoende

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlanders de ziekenhuizen met een waarderingscijfer van 7,4 een dikke voldoende geven. De waardering voor ziekenhuismedewerkers is met een 7,8 zelfs nog iets hoger. Ruim acht van de tien ondervraagden (81 procent) vindt ziekenhuizen deskundig, ruim driekwart (76 procent) noemt de ziekenhuizen kwalitatief hoogwaardig. 68 Procent vindt de ziekenhuizen klantgericht, een vergelijkbaar percentage (65 procent) is positief over het persoonlijke karakter.

Eigen oordeel

Bij de beoordeling van de ziekenhuizen vinden vrijwel alle ondervraagden hun eigen oordeel  over ziekenhuiszorg het belangrijkst. Hierbij baseren zij zich op de ervaren deskundigheid en de uitkomst van de behandeling. Daarbij vinden de ondervraagden hygiëne, de kennis en uitleg van zorg en het resultaat van de behandeling (weinig klachten/geen complicaties) erg belangrijk. Maar ook vinden de ondervraagden tijd, aandacht en respect die het ziekenhuis aan de patiënt geeft van groot belang.

Derden

Patiënt en consument hechten relatief minder waarde aan het oordeel van derden over ziekenhuizen, zoals zorgverzekeraars en opiniemakers. Ze hebben het idee dat ze heel goed zelf in zijn staat om een eigen kritische mening te vormen over ziekenhuiszorg, omdat zij rechtsreeks te maken krijgen met het ziekenhuis en de zorgprofessionals.

Pers

Consumenten en patiënten zijn, volgens cijfers uit het onderzoek, door berichtingeving in de media wel kritischer gaan kijken naar de zorg. Zeventig procent zegt kritischer te zijn geworden, 42 procent beoordeelt de ziekenhuizen negatiever. Toch blijft de overgrote meerderheid van ondervraagden het eigen ziekenhuis trouw. Dertien procent kiest onder invloed van de media voor een ander ziekenhuis. Het onderzoek suggereert wel dat de patiënt de eigen informatiepositie niet optimaal vindt. Bijna zes van de tien ondervraagden (57 procent) geeft aan dat ze ziekenhuizen zouden vergelijken als er meer online informatie beschikbaar was

Fusie

De fusietrend onder ziekenhuizen wordt door 31 procent als positief tot zeer positief beoordeeld. Een kwart (24 procent) van de ondervraagden is negatief tot zeer negatief, terwijl 38 procent neutraal tegenover de fusietrend staat.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

31 juli 2013

De keuze van de redactie voor de foto begrijp ik niet, want 62% staat niet positief tegenover zorgfusies.

En dat is terecht, want wat ik er zo van zie in de praktijk is dat de achterliggende reden veelal is om een regionale monopoliepositie te verkrijgen. Waarmee concurrentie op kwaliteit en prijs om zeep wordt geholpen, waardoor de patiënt/premiebetaler slechter af is.

J. Dekkers

1 augustus 2013

Wat een onzinnig artikel en een nietszeggend onderzoek met dito resultaat. Hoe kun je nu zeggen dat je voor of tegen bent als je niet weet wat de gevolgen zijn van de fusies en de beweegredenen niet kent. Daarbij worden de gevolgen pas later zichtbaar. Wanneer wordt er bij fusies in de gezondheidszorg (na 1, 5 en 10 jaar) eens een vergelijk gemaakt tussen kosten en opbrengsten. Dan ook alle indirecte kosten meenemen graag. Ik geloof in een veel banalere reden tot fusies in de gezondheidszorg. Dat is expansiedrang van enkele individuele Raden van Bestuur. Daarbij worden dan redenen gezocht die de fusie moeten rechtvaardigen.

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

1 augustus 2013

100% van de passagiers van de Titanic waren vol lof over dit prachtschip ...

Anoniem

2 augustus 2013

Nou, nou... 1000 ondervraagden? Ja, dat is tegenwoordig hetzelfde bij die marketingmannetjes als heel Nederland...

Anoniem

2 augustus 2013

Nou Frank, dat ben ik niet helemaal met je eens. Samenwerking leiden soms tot fusies en die samenwerkingen worden vaak op gang gebracht doordat b.v. collectieve inkoop van goederen goedkoper is. Daarnaast moet een chirurg voor (complexe) verrichtingen een minimaal aantal per jaar uitvoeren dus dat gaat tegenwoordig ook gezamenlijk op 1 locatie.
De Nederlander zal er aan moeten wennen dat niet alle zorg 'om de hoek' te halen is. Er zal iets verder gereisd moeten worden...

Frank Conijn

10 augustus 2013

@ Anoniem:

U heeft het voornamelijk over de gevolgen van specialisatie. Specialisatie is goed, maar is iets anders dan fusies. Sterker nog, fusies werken specialisatie eerder tegen dan dat ze het bevorderen.

Wel heeft u het ook over inkoopvoordeel, en dat is wel een gevolg van fusies, maar ik denk niet dat daarmee zoveel voordeel ontstaat dat ze de nadelen van fusies zelfs maar compenseren.

Zie ook http://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2013/7/WFZ-Fusies-zijn-een-epidemie-1314341W/.

Top