ACTUEEL

DBC-Onderhoud krijgt van sector ruime voldoende

DBC-Onderhoud krijgt van zorginstellingen een rapportcijfer van zeven min. De klanten geven wel aan dat de informatievoorziening op met name de website beter kan. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction over 2013 onder duizend klanten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat klanten met name vertrouwen hebben in de kennis en kunde van DBC-Onderhoud. Zij zien de organisatie als een professionele, deskundige en betrouwbare kennisorganisatie. Ook de klantvriendelijkheid van de medewerkers wordt met een zeven goed gewaardeerd.

Verbetering

De afnemers van DBC-Onderhoud zien niettemin ruimte voor verbetering, met name in de informatievoorziening. Meer dan de helft van de klanten heeft behoefte aan meer structuur op de website. De website is informatief, maar de  indeling vindt men niet altijd logisch en de zoekfunctie kan beter. Ook over de praktische toepasbaarheid voor de eigen organisatie van de informatie van de website, de leergangen en de helpdesk hebben de afnemers hogere verwachtingen. Daarnaast willen ze sneller op de hoogte gehouden worden over de voortgang en afhandeling van wijzigingsverzoeken.

Onderhandelingstaal

DBC-Onderhoud speelt een belangrijke rol in de financiering van ziekenhuizen, ggz-instellingen en aanbieders van forensische zorg door zorgprestaties te vertalen in eenduidige digitale financieringsmodules. Zonder deze DBC-zorgproducten kunnen aanbieders en verzekeraars niet goed onderhandelen over de kwaliteit, prijs en volume van de geleverde zorg.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top