ACTUEEL

CVZ kijkt eerder naar patiëntenbelang

CVZ kijkt eerder naar patiëntenbelang

Het belang van patiënten wordt voortaan eerder meegenomen bij beslissingen over het al dan niet blijven vergoeden van een bepaald geneesmiddel. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vindt het nodig de maatschappelijke en ethische kant naar voren te halen na alle ophef vorig jaar rond de vergoeding van de medicijnen voor de ziekten van Pompe en Fabry. Dat zei bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp zondag tegen het ANP.

"We wachten niet meer tot de technisch-wetenschappelijke kant van het onderzoek klaar is. Voor of tijdens dat onderzoek kijken we voortaan ook al naar de impact voor de betrokkenen bij het al dan niet schrappen van de vergoeding", aldus Moerkamp.

Beslissing

Tijdens een hoorzitting over de medicijnen, kwam Moerkamp vorig jaar oog in oog te staan met patiënten. "Als je al die mensen ziet zitten in die zaal, in rolstoelen, sommigen aan de beademing, dan pas besef je echt dat alleen een wetenschappelijke benadering niet genoeg is om een beslissing op te baseren."

"We hebben de impact van onze bevindingen en suggesties destijds enorm onderschat", zegt Moerkamp terugblikkend. "We komen uit een periode waarin verzoeken tot toelating van een bepaald middel in het pakket, meestal leidden tot positieve adviezen. Dat is niet meer zo. Mede door de economische crisis zijn dingen in een ander perspectief komen te staan", aldus Moerkamp.

Pakket

"De vraag is nu: wat gaat er uit het pakket, niet meer wat er in komt." En dat is structureel anders, stelt Moerkamp. "Mensen zijn gewend dat ze hun behandeling vergoed krijgen. Schrap je die behandeling uit het pakket, dan pak je ze wat af."

Pompe en Fabry

Vorige zomer lekte een conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen uit waarin stond dat de medicijnen tegen de ziekten van Pompe en Fabry te weinig effect hadden en te duur waren. In het document werd geopperd om de medicijnen uit het basispakket te schrappen. Grote verontwaardiging volgde.

Uiteindelijk adviseerde het CVZ om de medicijnen te vergoeden uit een apart potje in plaats van uit de basisverzekering. Minister Edith Schippers voelde daar echter niets voor. Zij onderhandelt nu met de fabrikanten om de prijs van dit soort medicijnen omlaag te krijgen. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

5 augustus 2013

De behandeling voor de niet-klassieke vorm van M. Pompe kost 4 ton euro per patiënt per jaar, en er moet er zo'n 35 jaar behandeld worden voor één jaar levensverlenging, zonder dat dat gepaard gaat met een significante verbetering van de kwaliteit van leven.

Het spijt me zeer voor de mensen die dat hebben, maar ik vind dat soort bedragen krankzinnig -- 15 miljoen euro voor één QALY! Ik vind dan ook dat die mensen niet mogen verlangen dat de maatschappij dergelijke fortuinen uitgeeft voor zó weinig effect.

Verder zou het CVZ zich helemaal niet moeten bezig houden met de vraag over wat een behandeling zou mogen kosten. Dat zou ze aan de politiek moeten laten. Het CVZ zou de wetenschappelijke stand van zaken moeten inventariseren, berekenen wat een QALY met die behandeling bij die aandoening moet kosten, en het vervolgens aan de politiek moeten laten of men dat wil vergoeden of niet.

Wel ben ik het met het CVZ eens dat de discussie over wat een QALY mag kosten gevoerd moet worden, in het parlement en zo nodig middels een brede maatschappelijke discussie, en dat er maximumbedragen vastgesteld moeten gaan worden. Hoe dergelijke QALY-kosten te berekenen staat beschreven op http://www.gezondezorg.org/behandelkostenmaximering.

Bollen

6 augustus 2013

Een dilemma waar ik i.t.t. dhr. Conijn geen stellig antwoord op heb.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

6 augustus 2013

Wordt u ook een beetje iebelig van een verzekeraar die patientenbelang plots gaat meewegen bij een vergoedingenbeleid?!
Ik hoopte dat dat altijd al vertrekpunt was!
Toch nog maar wat meer Lean in de zorg graag!

Peter Koopman

6 augustus 2013

In het algemeen gesteld is het een positief bericht dat het CVZ nu breder gaat kijken dan slechts vanuit de "vertaling" in cijfers. Iedereen weet dat, gezien de vele factoren, een cijfermatige benadering zeer beperkt is.
Als bestuurders en andere verantwoordelijken "rustig" willen kunnen slapen is de cententaal een werkzaam middel.
Omdat het bekostigen en verantwoorden van
zorg voor geestelijke en/of lichamelijke gezondheid en/of functioneren met beperkingen in deze over het leven van mensen, dus over soort- en tijdgenoten gaat, blijft naar mijn mening de brede benadering en afweging beter. En niet alleen inzake het bekostigen van geneesmiddelen maar vooral ook bij het bekostigen van de inzet van zorgverleners als verpleegkundigen, verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten!

Top