ACTUEEL

Groei ziekenhuisproductie neemt fors af

De productiegroei van ziekenhuizen over 2012 blijft flink achter bij de gemiddelde groei over de laatste tien jaar. Deze afname is zowel bij de opnamen en dagopnamen, maar vooral ook bij de eerste polikliniekbezoeken te zien. Dit stelt Leo Vandermeulen, onderzoeker van Kiwa Carity.

Vandermeulen stelt dat deze trendbreuk mocht worden verwacht gezien de afspraken die gemaakt zijn in het Beheersmodel Medisch Specialisten en het Hoofdlijnenakkoord om de productie te beperken tot maximaal 2,5 procent.

Polikliniek

Wat volgens Vandermeulen opvallend is, is dat de productiegroei ook fors daalt bij de eerste polikliniek bezoeken. Het aantal eerste polikliniekbezoeken is het onderdeel van de productie die het minst door het ziekenhuis zelf kan worden beïnvloed. “De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat patiënten als gevolg van de verhoging van het eigen risico van 220 euro naar  350 euro per jaar minder naar het ziekenhuis zijn gegaan”.

Specialisme

Bij het ene specialisme is de daling in de productiegroei sterker waar te nemen dan bij het andere. “Bij cardiologie, MDL en KNO zien we dat de productie meer dan 5% achterblijft bij de gemiddelde productiegroei uit het verleden,” zo staat in het rapport van Vandermeulen te lezen. De teruggang bij MDL is vooral toe te schrijven aan de zeer hoge groei uit het verleden. De teruggang bij KNO heeft waarschijnlijk te maken met striktere richtlijnen die voor het specialisme zijn gaan gelden. De teruggang bij cardiologie laat zich niet direct verklaren. Volgens Vandermeulen kan de de relatief grote teruggang van het aantal eendaagse opnamen hier een rol spelen.

Zo lang de prikkels in de sector niet meer richting marktwerking zullen opschuiven, zal de matiging van de productiegroei blijven. Wel zal het in de komende jaren zo zijn dat er in de ene regio meer groei zal zijn dan in de andere, zo stelt het rapport.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

7 augustus 2013

Als het eerste polikliniekbezoek gedaald is ten gevolge van het verhoogde eigen risico, kan dat een nare keerzijde hebben: duurdere zorg later doordat de pathologie niet tijdig behandeld is (zorgsubstitutie), en/of een hogere sterfte. Dit onderzoek moet dus uitgebreid worden naar de oorzaken. De huisartsen zouden hier al een eerste antwoord op moeten kunnen geven: merken die dat patiënten minder vragen om of afhoudender zijn t.o.v. verwijzing naar het ziekenhuis?

Verder blijven eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen/zelfvoorgeschreven zorg sowieso beter dan het huidige eigen risico. In ieder geval zijn zulke bijdragen socialer, en gezien dat ze weinig of geen duurdere zorgsubstitutie veroorzaakt, waarschijnlijk ook effectiever -- vooral de besparing op de SEH-kosten kunnen enorm zijn. Zie http://www.gezondezorg.org/eigen-bijdragen.

Frank Conijn

7 augustus 2013

veroorzaakt => veroorzaken, en besparing => besparingen.

Anoniem

9 augustus 2013

De uitkomsten van de enquête over het mijden van zorg zijn alarmerend, want zorgmijden brengt grote gezondheidsrisico's en op den duur hogere kosten met zich mee. Dat zegt Steven van Eijck, de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij reageert op het LHV-onderzoek waaruit blijkt dat vrijwel alle huisartsen meemaken dat patiënten regelmatig doktersadvies negeren, omdat ze er geen geld voor hebben.

"De economische crisis stormt de spreekkamer binnen", aldus Van Eijck. "De uitkomsten laten zien dat het om een breed maatschappelijk probleem gaat, dat zich voordoet bij patiënten van alle leeftijden en bij alle ziektebeelden. En zowel in achterstandswijken als elders."

zie verder: http://nos.nl/artikel/514688-lhv-zorgmijden-alarmerend.html

Top