ACTUEEL

Artsen verdeeld over werken buiten kantooruren

Artsen zijn sterk verdeeld over de vraag in hoeverre ze buiten kantooruren beschikbaar moeten zijn voor electieve zorg. Dit blijkt uit een peiling van MedNet.

Ruim een kwart van de respondenten vindt dat artsen ook buiten kantooruren beschikbaar moeten zijn voor electieve zorg. Ruim 38 procent vindt dit niet nodig en 35 procent stelt dat dit misschien zou moeten. Daarnaast vindt 30 procent dat de beschikbaarheid van electieve onderzoeken of operaties buiten kantooruren bespreekbaar zou moeten zijn. Nog eens 36 procent stelt dat dit misschien zou moeten plaatsvinden. Uit het onderzoek naar het avondspreekuur blijkt dat een kwart van de artsen inmiddels al een spreekuur of poli buiten kantooruren heeft.

Noodzaak

Als argumenten voor bredere beschikbaarheid noemen respondenten ondermeer de noodzaak om dure apparatuur efficiënter te gebruiken en wachtlijsten te reduceren. Sceptici vrezen daarentegen overbelasting van artsen en concessies aan kwaliteit.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

14 augustus 2013

En waarom zouden artsen niet net als 'gewone' werkenden een eigen mening mogen hebben en individueel kiezen wat zij wel of niet willen en dat aanbieden, net als degenen die hen contracteren daar al of niet op ingaan?

Top