ACTUEEL

Wegblijven patiënt dwingt Orbis MC tot bijsturen

Orbis Medisch Centrum ziet zich als gevolg van een teruglopende patiëntenstroom genoodzaakt om extra efficiency- en bezuinigingsmaatregelen te nemen. Dat meldt het ziekenhuis in Sittard op de eigen website.

Volgens Orbis is de terugloop vooralsnog beperkt, maar om de dalende inkomsten te compenseren zijn maatregelen noodzakelijk om binnen het budget voor 2013 te blijven. “Zo wordt nog alerter gestuurd op uitgaven en worden waar mogelijk efficiency-maatregelen genomen”, aldus het ziekenhuis. “Bovendien wordt kritisch gekeken of vacatures nog moeten worden ingevuld en of tijdelijke contracten nog moeten worden verlengd. Uiteraard wordt, behalve aan de uitgavenkant, ook gekeken waar de instroom van patiënten kan worden gestimuleerd door het verder verlagen van de toch al korte toegangstijden.”

Niet actueel

Orbis MC weerspreekt berichtgeving in dagblad De Limburger, waarin gemeld wordt dat het ziekenhuis afstevent op een verlies van 6,5 miljoen euro. De krant baseert zich op een interne notitie, maar volgens Orbis MC geeft deze notitie niet de actuele situatie weer. “Zouden er geen verdere maatregelen zijn genomen, dan zou het tekort in 2013 theoretisch fors op kunnen lopen”, aldus Orbis MC. “Door de genoemde, voor een belangrijk deel al ingezette, maatregelen en directe bijsturing zal Orbis Medisch Centrum weer in de pas gaan lopen met het budget 2013.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top