ACTUEEL

Einde stijging meldingen kindermishandeling

Einde stijging meldingen kindermishandeling

Er is een einde gekomen aan de jarenlange stijging van het aantal telefoontjes dat het meldpunt kindermishandeling (AMK) jaarlijks binnenkrijgt. Vorig jaar kreeg het meldpunt 65.000 meldingen van kindermishandeling binnen, en dat is evenveel als het jaar ervoor. Dat meldt Jeugdzorg Nederland donderdag.

Cijfers tot 2012

In 2004 kreeg het AMK 34.000 telefoontjes, en sindsdien steeg het aantal meldingen ieder jaar. Volgens Jeugdzorg Nederland had de stijging niet zozeer te maken met een toename van kindermishandeling, maar wisten met name hulpverleners het meldpunt steeds beter te vinden. Iets minder dan een derde van de meldingen in 2012 leidde tot een onderzoek door Jeugdzorg.

Verplichte meldcode

Dit jaar zijn er nieuwe maatregelen genomen om kindermishandeling op te sporen en te helpen terugdringen. Zo is op 1 juli 2013 de wet Verplichte meldcode in werking getreden. Professionals in verschillende sectoren, waaronder de (geestelijke) gezondheidszorg, zijn sindsdien verplicht om bij een vermoeden van kindermishandeling te handelen volgens een voor hen geldende meldcode. Dit kan uiteindelijk resulteren in een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Kindcheck

Verder maakt het ministerie van VWS een zogenaamde ‘kindcheck’ verplicht voor alle ziekenhuizen in Nederland. Dit in navolging van een succesvolle proef die een aantal jaar in de Haagse regio heeft gelopen. De 'kindcheck' houdt in dat iedere vader of moeder die zich onder verdachte omstandigheden bij de huisarts, ambulance of spoedeisende hulp meldt, kort daarna een telefoontje kan verwachten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). (ANP / Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top