ACTUEEL

Zorgaanbieder vreest verdere uitkleding AWBZ

Zorgaanbieder vreest verdere uitkleding AWBZ

Zorgaanbieders zijn bang dat in de toekomst ook zwaardere zorg van de AWBZ naar de gemeenten verhuist. Dat blijkt uit een interview met bestuursvoorzitter Marlijn Lenselink van Beweging 3.0 in Skipr magazine.

“Zorgaanbieders en gemeenten zijn straks het kind van de rekening”, aldus Lenselink in een vraaggesprek met Willem Wansink in het septembernummer van Skipr magazine. “Dat komt door het getouwtrek met de potten waaruit de langdurige zorg wordt betaald.”

Lichte zorg

Om dure zorg in een intramurale omgeving terug te dringen heeft het kabinet bepaald dat nieuwe cliënten met zorgzwaarte pakketten 1 tot en met 3 deze alleen nog maar in de eigen omgeving kunnen ontvangen. Als het aan het kabinet ligt, gaat dit ook voor zorg die onder ZZP4 valt gelden. Lenselink betwijfelt of het daarbij blijft. Net als koepelorganisatie ActiZ is Lenselink kritisch op de grote zorgverzekeraars, zoals Achmea. Zij vreest dat de zware zorg zonder behandeling uit de AWBZ wordt gehaald. “Dit betekent dat mensen met zorgzwaarte 5 of 7 zonder behandeling vanaf 2016 thuis moeten worden geholpen,” aldus Lenselink. “Thuis worden ze door de gemeenten betaald, uit de Wmo. Terwijl die regeling slechts bedoeld is voor lichte zorg. Wij hebben in onze huizen veel mensen met zorgzwaarte 7 die nog gebruik maken van de eigen huisarts. Dat mag dan niet meer.”

Kwaliteitskader

De veranderingen in de financiering noopt Beweging 3.0 tot een ingrijpende reorganisatie. In vier jaar tijd worden 600 van de 1450 intramurale verzorgings- en verpleeghuisbedden afgestoten en verdwijnen er 500 voltijdbanen, vooral bij de facilitaire dienst en de overhead. Volgens Lenselink kan het niet de bedoeling zijn dat werkloze zorgmedewerkers tegen een lager loon bij mensen thuis worden ingezet. “Lijfgebonden zorg moet door zorgprofessionals gebeuren. Oppaswerk kan beter worden aangeboden door commerciële dienstverleners. Dat is geen zorg maar een dienst. Daar hoort een ander kwaliteitskader bij.”

Nieuwe beroepsprofielen

De bestuursvoorzitter is ondanks de aankomende reorganisatie optimistisch over de werkgelegenheid in de zorg. Als cliënten meer privaat betalen, ontstaat er vanzelf nieuwe werkgelegenheid, al gaat het om andere beroepsprofielen. Ze wijst op de au pair voor ouderen. Dat is iemand “die een beetje oppast, en naast het huishoudelijke werk meneer of mevrouw ook naar het toilet helpt. Deze persoon kost geen 45 euro per uur, zoals de echte verpleging, de lijfgebonden zorg, maar misschien 20 euro. Dat hoeft de overheid niet te betalen.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges

16 augustus 2013

Dit citaat zegt veel: "Zorgaanbieders en gemeenten zijn straks kind van de rekening". Het toont aan dat de zorgvragers bij sommige mensen, zoals Mw. Lenselink, niet eens bestaan. Zij zijn al het kind van de rekening en worden dat misschien nog meer. Maar ja, die zijn niet zo belangrijk toch?

Jansen

16 augustus 2013

Er gaat inderdaad een hoop veranderen vanaf 2014, als alle plannen van het kabinet door gaan.

Siska

16 augustus 2013

En de "oppas voor ouderen" kan van 20 bruto per maand, zonder pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheids en ziektevoorzieningen, haar huur betalen? Kinderen van laten opgroeien? Eten kopen? Zorgwerk is geen vrijwilligerswerk. We gaan terug naar 19e eeuw.

Anoniem

19 augustus 2013

Is het de bestuursvoorzitter ook bekend hoeveel ouderen hun medicijnen niet ophalen bij de apotheek omdat ze deze niet kunnen betalen? Hoe kan deze groep mensen dan een au pair betalen? Kom achter het bureau vandaan en spreek met mensen waar het om gaat!

Martien

19 augustus 2013

Iemand naar het toilet brengen? Dat doen we al tijden niet meer!Die mevrouw komt blijkbaar nooit op een verpleegafdeling. De ouderen zijn het kind van de rekening en echt niet de zorgaanbieders

Top