Finance

Orde: Klink misbruikt crisis voor ordinaire bezuiniging

Minister Ab Klink van VWS misbruikt de economische crisis om de medisch specialisten een ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’ op te leggen, vindt de Orde van Medisch Specialisten. Minister Klink heeft deze week besloten de medisch specialisten een structurele taakstelling van 375 miljoen euro op te leggen.  De orde overweegt juridische stappen.

Gesteggel over cijfers VWS en de Orde

Volgens de Orde klopt het bedrag niet. De 375 miljoen euro is veel meer dan de tien procent groei, een overschrijding van 80 miljoen euro waar onafhankelijke accountantsbureau Mazars op uit kwam. De Orde blijft zich aan deze cijfers vasthouden. Het ministerie baseert het bedrag op de meest recente cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit zijn schadelastgegevens van verzekeraars, gegevens van daadwerkelijk gedeclareerde DBC’s. Klink beroept zich ten onrechte op de economische crisis om een onjuiste bezuinigingsmaatregel door te voeren, stelt de Orde.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van VWS de opdracht gekregen de tarieven met ingang van 2010 neerwaarts bij te stellen door middel van een herijking van de ondersteunerscompensatie, een herijking van de normtijden en voor wat resteert een generieke maatregel. De minister vindt het noodzakelijk om hiervoor de gezamenlijke verklaring over het normatief uurtarief van 17 januari 2007 van toenmalig minister Hoogervorst met de Orde per 1 januari 2010 op te zeggen.

Specialisten draaien onterechtop voor rode cijfers

Volgens de Orde zijn de medisch specialisten zeker bereid een bijdrage te leveren tijdens de crisis, “maar niet disproportioneel en alleen op basis van juiste cijfers”. De Orde vindt dat het niet zo kan zijn “dat medisch specialisten moeten opdraaien voor de rode cijfers van het ministerie, terwijl van een valide cijfermatige onderbouwing geen sprake is. En het kan al helemaal niet dat de minister het nodig acht de gezamenlijke verklaring van zijn voorganger met de Orde over het normatief uurtarief per 1 januari 2010 op te zeggen.”

Juridische stappen

Het bestuur van de Orde is boos over de door het ministerie aangekondigde bezuinigingsmaatregel en onderzoekt met welke (juridische) stappen ze zich hiertegen kan verzetten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top