ACTUEEL

Hulpverleners dichten gaten in noodhulpverlening

Vertegenwoordigers van de Nederlandse EHBO en het Vlaamse Rode Kruis overleggen deze week over lacunes in de grensoverschrijdende hulpverlening bij calamiteiten. Dit meldt dagblad BN/De Stem.

De regelgeving aan weerszijden van de grens wijkt af en dient afgestemd te worden. Aanleiding voor het overleg is de treinramp bij Wetteren dit voorjaar, waarbij wagons met gevaarlijke stoffen bestemd voor Dow Benelux in Terneuzen waren betrokken. Hulpverleners vastgesteld dat een soortgelijke ramp in grensgemeenten als Sas van Gent zou kunnen stuiten op problemen. Belgische Rode Kruis-medewerkers zouden met hun hogere opleiding niet in actie mogen komen over de grens, aldus BN/De Stem. En Nederlandse EHBO-ers op hun beurt zouden te weinig bevoegd zijn om bij een incident in Vlaanderen hulp te verlenen. Om die hindernissen weg te nemen wordt, mede op initiatief van het Terneuzense PvdA-raadslid Wim ten Hoor deze week overleg gepleegd.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Romburgh

23 augustus 2013

Het Oranje Kruis (OK) en het Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn al enige tijd in gesprek over samenwerking op het terrein van Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). Tegelijkertijd streven zij hetzelfde maatschappelijke doel na, het voorkomen van gezondheidsrisico’s door het vergroten van de kennis en vaardigheden op het terrein van Eerste Hulp.
Internationaal wordt het (Uitgebreide) EHBO-certificaat van het Nederlandse Rode Kruis in Europa erkend, dus ook in Vlaanderen en vice-versa, zolang het tenminste een European First Aid Certificate is. Hulp bij evenementen is daardoor met goede afspraken wel mogelijk.
Dat geldt niet voor verdere verdiepende opleidingen, die verder gaan dan EHBO. Aangezien de rol van het Rode Kruis op het gebied van meer medische taken in Europese landen vaak anders is ingericht (spalken, nekkragen aanleggen en zuurstof geven), bij ons deels vallende onder de voorbehouden handelingen, en de wet-en regelgeving dat ook is het onmogelijk 1:1 dit soort diploma's en certificaten gelijk te schakelen.
Deze zaken kunnen hoogstens geregeld worden binnen de afspraken over grensoverschrijdende hulp, zoals deze binnen Europa zijn afgesproken, dat geldt ook voor professionals met een medische opleiding. .

Top