ACTUEEL

‘Ratificatie VN-Verdrag is visieloos’

Het kabinet dreigt bij de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap kansen te laten liggen. Door gebrek aan visie en leiderschap alsmede een formalistische benadering dreigen mensen met een beperking uit beeld te verdwijnen. Daarvoor waarschuwen de CG-Raad, Platform VG en de NPCF in een gezamenlijke brief.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kondigde eind juni aan de schouders onder de ratificatie van het VN-Verdrag te zetten. Dit heeft geresulteerd in twee wetsvoorstellen. De CG-Raad, Platform VG en de NPCF zijn tevreden dat dit kabinet eindelijk werk maakt van de ratificatie. Volgens de drie partijen getuigen de wetsvoorstellen van “een grondige voorbereiding”.

Gefragmenteerd

Maar er is ook kritiek. De patiënten- en belangenverenigingen missen een integrale visie op de inclusieve samenleving. “De memorie van toelichting ademt nu, zowel inhoudelijk als in het taalgebruik, een gefragmenteerde en instrumentele benadering van het VN-verdrag”, aldus de drie partijen. “Dit is een gemiste kans. De basis moet een duidelijke visie zijn op de inclusieve samenleving, met daaraan gekoppeld een helder overzicht van de huidige stand van zaken en een duidelijke formulering van logisch samenhangende doelen, processtappen en beleidsmaatregelen per leefgebied, geschreven in een gezamenlijke taal.”

Eigen punten

Ook missen de drie partijen “eigen actiepunten”, terwijl “de overheid een duidelijke voorbeeldfunctie heeft”. Daarnaast wordt de rol van gemeenten te weinig uitgewerkt, vinden de drie partijen. “Nu wordt er min of meer van uitgegaan dat gemeenten hun verantwoordelijkheid wel zullen kennen. Naar onze mening kan de landelijke overheid meer doen om gemeenten te bewegen om, in samenspraak met burgers, een lokale agenda inclusief beleid op te stellen. Met de komende transformatie van het sociale domein wordt het werkelijk tot stand komen van een lokale agenda extra noodzakelijk.”

Klachten

Over de mogelijkheden voor mensen met beperkingen om hun stem en eventuele klachten te laten horen, zijn de drie partijen evenmin te spreken. “Op dit punt schiet de beschrijving flink tekort”, vinden de CG-Raad, Platform VG en de NPCF. “Wij verwachten minimaal een heldere uitleg van de maatregelen die worden genomen om de participatie en inspraak bij de totstandkoming en uitvoering van beleid van mensen met beperkingen te garanderen en te faciliteren.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anneke Bakker

21 augustus 2013

Ik denk ook dat de ratificatie een aanleiding moet zijn om de hele samenleving eens flink op te schudden met betrekking tot toegankelijkheid en inclusie.

Dus ook artsenpraktijken (lift, traplift, ringleiding, toegankelijk voor blinde mensen?), openbaar vervoer nu eens echt toegankelijk maken en zelfs winkels vragen om een toegankelijkheidsonderzoek te doen.

Anders blijven we zitten met mensen die het gemeentehuis wel in kunnen, maar in de logopediepraktijk met een trap worden geconfronteerd en in het Kruidvat met een stapel dozen, waar ze niet langs kunnen met hun rolstoel. Om maar wat kleinigheden te noemen. Er is natuurlijk véél meer.

Het is nu de hoogste tijd om Nederland wakker te schudden. Vrijwel alle ons omringende landen, en ook landen als Turkije en Griekenland, zijn ons al ruimschoots voorbij.

W.J.A. Gulpen bc

21 augustus 2013

Anneke Bakker je hebt groot gelijk om dit soort practische dingen gaat het ook om gehandicapten te laten participeren.
De overheid zal toch in de toekomst zich meer op gehandicapten en ouderen komen te richten al is het maar om stemmen te winnen. De leeftijdsverhoudingen verschuiven nu eenmaal naar boven toe wwaardoor er meer mensen ontstaan die een handicap krijgen.

Top