ACTUEEL

NHG wil huisarts betrekken bij medische check-up

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is van mening dat preventieve screening bij mensen zonder klachten alleen in samenspraak met de huisarts mag plaats vinden. De NHG reageert daarmee op het voornemen van minister Schippers om full body scans toe te staan.

De NHG vindt dat preventief medisch onderzoek alleen zinvol is als het gaat om gerichte opsporing, waarbij het nut van het onderzoek aantoonbaar opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. Ook moet screening inhoudelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en voldoen aan geaccepteerde kwaliteitscriteria. Het advies dat de Gezondheidsraad op verzoek van de minister hierover gaat opstellen, levert wat de NHG betreft mogelijk aanvullende criteria op.

Samenwerking

De NHG wil daarnaast dat screening wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de eerste lijns zorg. De huisarts beschikt niet alleen over actuele wetenschappelijke preventie- en behandelrichtlijnen, maar ook over individuele kennis van zijn patiënten. Hij is de aangewezen persoon om met de praktijkondersteuners en praktijkassistenten invulling te geven aan preventie en aan behandeling, aldus de NHG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top