ACTUEEL

'Wanbeleid top Meavita leidde tot faillissement'

'Wanbeleid top Meavita leidde tot faillissement'

Forse verliezen. Een instabiele raad van bestuur. Gebrekkige stuurinformatie. Toezichthouders die steken lieten vallen. Dit beeld doemt op uit het definitieve onderzoeksverslag rond het beleid en de gang van zaken bij het Meavita-concern. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft dit donderdag naar buiten is gebracht.

In maart van dit jaar lekte al een conceptrapport uit dat gewag maakte van wanbeleid. Meavita, ontstaan uit een fusie van vier grote zorginstellingen, ging in 2009 failliet en liet een miljoenenschuld achter. Er werkten 20 duizend mensen, de omzet bedroeg ongeveer een half miljard euro en er waren 100 duizend cliënten bij aangesloten. De ondergang van de thuiszorggigant is één van de grootste faillissementen uit de recente geschiedenis.

Risico’s in bestuur

Al voor de start van de fusie op 1 januari 2007, nemen de oprichters een “fors risico”. Dat stellen de onderzoekers. De raden van toezicht van de moederstichtingen die tot het Meavita-concern fuseren, Stichting Meavitagroep uit Den Haag en Stichting Sensire & Thuiszorg Groningen (S&TZG), spreken geen procedures af voor het aanstellen van de nieuwe bestuurders van de fusieorganisatie. Ook komen er geen profielen met de gewenste competenties en ervaring van de leden van de nieuwe raad van bestuur. Het ontbreken hiervan vinden de onderzoekers opmerkelijk. “De nieuwe RvB stond namelijk, gezien de veranderingen in wetgeving en de fusiedoelstellingen, voor een forse opgave. Kort na de fusie zijn al de nodige werkmaatschappijoverstijgende  activiteiten gestart of voortgezet, zoals het tv-foon-project, de voorgenomen inrichting van een landelijke thuishulporganisatie en ambitieuze ICT-doelstellingen. Deze zaken waren niet eerder op grote schaal succesvol binnen de verschillende onderdelen van MNL gerealiseerd en vormden derhalve, nu de leden van de nieuwe RvB daarmee geen ervaring hadden, een fors risico”, stellen de onderzoekers in het rapport. Daarnaast noemen de onderzoekers ook de flinke onenigheid over wie bestuursvoorzitter van het nieuwe concern zou worden een reden om profielen als vertrekpunt te nemen, stellen de onderzoekers.

De samenstelling van de raad van bestuur van Stichting Meavita Nederland (MNL), zoals S&TZG sinds 1 januari 2007 heet, is “onvoldoende stabiel” geweest “om de forse problemen waarmee Meavita geconfronteerd werd het hoofd te bieden”. De onderzoekers wijzen onder meer op het groot aantal wisselingen: vier bestuursvoorzitters in minder dan twee jaar. Ook de samenstelling was niet optimaal. Er was geen chief financial officer (CFO)aangesteld. Een lid was langdurige ziek. Bovendien had bestuursvoorzitter Theo Meuwese snel na de fusie het vertrouwen verloren van de directeuren van de werkmaatschappijen en later ook van zijn medebestuurslid Van de Meeberg.

Raad van commissarissen

De nieuwe raad van commissarissen heeft steken laten vallen. Tussen januari en oktober 2007 stapelden zich steeds meer problemen op. Er kwamen negatieve signalen binnen over het gedrag van Meuwese. De commissarissen hebben desondanks in de eerste negen maanden van 2007 geen contact gezocht met Meuweses collega Van de Meeberg, die benoemd was om de "countervailing power" voor Meuwese te zijn.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurders vonden ook niet plaats in de periode tussen januari 2007 en medio 2009. Dit druist in tegen de regels van de Zorgbrede Governancecode 2005. Deze schrijft ten minste jaarlijks deze gesprekken voor met elk lid afzonderlijk. De fusieorganisatie had wel verklaard zich aan deze regels te houden. Bij de werving en selectie van de raad van commissarissen schonden zij eveneens de regels. De code schrijft een profielschets voor bij de werving, selectie en benoeming. Zeker nu de nieuwe RvC te maken zou krijgen met een veel complexere organisatie, had opnieuw secuur naar de profielen van de functies gekeken moeten worden, luidt de kritiek in het rapport.

Informatievoorziening

Een ander cruciaal punt is het ontbreken van tijdige en relevante informatie in de rapportages aan de raad van commissarissen. Pas in januari 2008 is een maandrapportage op concernniveau ontwikkeld, maar deze was nog steeds gebrekkig. In juli van dat jaar ontbreekt bijvoorbeeld nog steeds belangrijke informatie om tot een volledig ingevulde geconsolideerde rapportage te komen.

Mede als gevolg van de gebrekkige stuurinformatie waren Sensire en Thuiszorg Groningen (TZG) in 2006 en 2007 niet in staat de overproductie tijdig te constateren en te voorkomen. Tussen 2006 en 2008 hebben Sensire en TZG gezamenlijk voor 10,2 miljoen euro aan AWBZ-zorg verleend die zij niet vergoed kregen wegens overschrijding van de productieafspraken met zorgkantoor Menzis.

Hoofdelijk aansprakelijk

Vakbond Abvakabo FNV noemt het rapport “schokkend”. FNV heeft de bestuurders en de toezichthouders van Meavita hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de ondergang van het concern, onder wie VVD-coryfee Loek Hermans. Hij was de voorzitter van de raad van commissarissen. “Hermans was van de chaos en crisis op de hoogte, maar ondanks de herhaaldelijke negatieve signalen stond hij erbij, keek ernaar en sliep verder”, aldus de vakbond.

Volgens Abvakabo was er een hoop mis bij de zorginstelling. “Bestuurders staken enorm veel tijd en miljoenen euro's in absurde projecten, zoals de tv-foon en zorgprojecten op de Antillen. De financiën waren een rommeltje, maar daarvoor hadden de bestuurders en toezichthouders nauwelijks aandacht’’, aldus de vakbond.

Lees hier de reactie van de raad van bestuur en raad van commissarissen van Meavita.

Lees meer over het mislukte tv-avontuur van Meavita: 'Kunt u mij de weg naar Hilversum vertellen?'

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 augustus 2013

En VVD coryfee Loek Hermans: Hij bestuurde (via o.a. Boer en Croon en beschermd door het old boys network) al graaiend door! Hoe lang nog wordt dit getolereerd?

Tijd voor nader onderzoek!!!!
Maar ja dat wil niemand natuurlijk.

Anoniem

24 augustus 2013

Oké, nu is er het één en ander bekend en nu ?! wat wordt er verder meegedaan. Er moet zoveel mogelijk geld teruggevorderd worden van deze lapzwansen / geldgraaiers. Ze hebben wel honderden personeelsleden ongelukkig gemaakt die niet meer aan de bak komen en nu rond moeten komen van een uitkering en/of voor minder salaris mochten terugkomen in hun oude functies.
Dat kan allemaal en daar komen ze dan ook nog mee weg !!! SCHANDALIG !! Als het geld niet terug komt horen ze op zijn minst gestraft te worden d.m.v. een gevangenisstraf. Een jaar een straftaak meewerken in de zorg (alle diensten en taken). Ik vind niet dat deze lui ongestraft hiermee weg kunnen komen.

Anoniem

25 augustus 2013

Megalomaan denken door incompetente bestuurders. Het runnen van 500 verplegenden is iets anders dan het BESTUREN van een bedrijf met 20.000 werknemers. Het is een gave als je je eigen grenzen en beperkingen kent en weet dat je het stokje moet overdragen. Bij multinationals wordt je opgeleid en dat duurt jaren en alleen de beste komen boven. Binnen Zorg, woningbouw, onderwijs ed zijn de bestuurders naar boven gevallen en de schade wordt verhaald op diegene die hulp nodig, passende huisvesting of anderszins. Het is beschamend!

Top