ACTUEEL

CbusineZ neemt belang in Martha Florahuizen

CbusineZ neemt belang in Martha Florahuizen

CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ, neemt een aanzienlijk minderheidsbelang in Martha Flora. Dit zijn gespecialiseerde verpleeghuizen voor mensen met dementie. Het is volgens Marco Ouwehand, initiatiefnemer van Martha Flora, voor het eerst dat een zorgverzekeraar zo’n belang neemt in een intramurale setting.

“Dit betekent in de eerste plaats dat CZ, als bepalende speler in de Nederlandse zorg, de uitgangspunten van Martha Flora onderschrijft”, zegt Ouwehand. “Verder betekent de deelname van CbusineZ een financiële borging om de komende jaren door te groeien. Het doel is twintig Martha Florahuizen in 2020”.

Sterk en innovatief concept

Joep de Groot, directeur van CbusineZ: “Wij vinden de Martha Flora huizen een uniek concept op het gebied van mensen met dementie. Het hospitality denken en het welzijn van cliënten staat centraal in plaats van het medisch model. Alle processen zijn hierop gericht.” Alles is erop gericht dat ze het leven dat ze gewend waren kunnen doorzetten. “Dat vraagt wat van de medewerkers en organisatie. Het is een prachtig innovatief concept: een zo vriendelijk mogelijke uitvoering van de processen. Ongelooflijk krachtig en interessant. Wij willen hierin investeren en deze kennis ontsluiten in de verpleging- en verzorgingssector. Dat is ook een doel van onze participatie.”

Franchise

De komende jaren wordt het concept via franchise aangeboden aan bestaande zorgaanbieders. Verder noemt De Groot de opzet van een soort academy waar organisaties worden geholpen het concept van Martha Flora in hun praktijk toe te passen.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Roelofs

27 augustus 2013

Fijne stimulans voor de verdere ontwikkeling van een prachtig zorgconcept!

Teuben

27 augustus 2013

Proficiat Marco én CZ,
Prachtig initiatief en nu ook toekomstbestendig.

Ruud Kuhn

27 augustus 2013

Het klinkt allemaal mooi en idealistisch wat CZ hier via z'n innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ doet, maar het roept natuurlijk wel allerlei ideologische en ethische vragen op.
Immers: als zorgverzekeraar is CZ verantwoordelijk voor de zo scherp mogelijke inkoop van kwalitatief zo goed mogelijke zorg. En een belang in een aanbieder - ook al is het een minderheidsbelang - wekt tenminste de schijn van belangenverstrengeling, oneerlijke concurrentie, prijsafspraken, monopolieposities en dergelijke.
En zelfs de schijn daarvan zou CZ ten principale moeten willen vermijden!

Romana Engeman

27 augustus 2013

Lees in het Financiële Dagblad dat Cbusinez het Martha Flora concept ook via franchise wil verspreiden. Past goed in de trend van Franchise in de Zorgsector. Daarin zitten kansen die besproken worden op het symposium Kansen in de Zorg door Franchise dat wordt gehouden op 10 oktober a.s in Rotterdam. Als ondernemer of bestuurder in de zorg belangstelling voor gratis deelname? zie www.nfv.nl of www.kansenindezorgdoorfranchise.ingevents.nl

Top