ACTUEEL

Zorgverzekeraars in actie tegen onrechtmatige zorg

Zorgverzekeraars in actie tegen onrechtmatige zorg

De zorgverzekeraars gaan met het programma ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’ werk maken van de aanpak van ondoelmatige en onrechtmatige zorg. De aandacht richt zich de komende anderhalf jaar vooral op de ziekenhuiszorg en de ggz. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In het kader van het programma brengen de verzekeraars in kaart waar mogelijke oorzaken liggen van ongepaste, onrechtmatige dan wel ondoelmatige zorg. Hierbij gaat het meer in het bijzonder om kwesties als upcoding van declaraties en onnodige of onnodig dure interventies in de verslavingszorg. Daarnaast richten de verzekeraars de pijlen op de behandelinjg van aandoeningen als lage rugklachten en spataderen. De aandacht van ZN voor deze laatste twee aandoeningen is gewekt door de opvallend hoge praktijkvariatie.

Informatie

Verder wil ZN met het programma ook de informatievoorziening aan verzekerden verbeteren. Zodoende kunnen ook zij makkelijker controleren of de rekening voor de geleverde zorg juist is. Met de minister van VWS is afgesproken om uiterlijk medio 2014 verzekerden een compleet en begrijpelijk overzicht te kunnen geven van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties (specialisme en activiteiten op de nota).

Gepaste zorg

Samen met zorgaanbieders gaan zorgverzekeraars initiatieven ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat aanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct declareren bij de zorgverzekeraars. ZN-voorzitter André Rouvoet voelt zich bij de aanpak van oneigenlijk gebruik gesterkt door de bezuinigingsakkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten. “De akkoorden onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen", aldus Rouvoet. "Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken.” 

9 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

28 augustus 2013

ZN zal in actie komen tegen onrechtmatige winsten.
Met het programma: "zuinige winst, zuivere zorg" gaat ZN werk maken van ondoelmatige winsten van ZN en van het leveren van rechtmatige zorg aan diegenen die dat het hardst nodig hebben.
Verzekeraars, onder bezielende leiding van Rouvoet ( de visionair achter "politiek met een hart" , en " Macht dienstbaar maken aan gerechtigheid. Over de ChristenUnie en regeringsverantwoordelijkheid. Amersfoort, Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, 2009. ISBN 9789071075100 " ) zullen mogelijke bronnen van ongepaste, ondoelmatige, danwel onrechtmatige winsten in kaart proberen te brengen.
De pijlen van Ridder Rouvoet zullen gericht zijn op de absurde overheadkosten van verzekeraars, en op studiereisjes van ZN- medewerkers naar St Paul de Vence.
Het transparant maken aan verzekerden ( die het in deze barre tijden toch al niet gemakkelijk hebben) van inkomsten en uitgaven van ZN is in overleg met mevrouw Schippers vastgelegd middels een convenant.
Gepaste winst
Samen met zorgaanbieders gaan zorgverzekeraars initiatieven ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat verzekeraars alleen gepaste winst maken en deze winst ook direct terugstorten in de zorg, c.q. handen aan bed.
ZN-voorzitter André Rouvoet voelt zich bij de aanpak van oneigenlijke winst gesterkt door zijn ferme principes en zijn eerdere publicaties;
"“De akkoorden onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen op onze winsten door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen", aldus Rouvoet.
"Ondoelmatige winsten en onjuiste declaraties aangaande overhead van verzekeraars zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken.”

We leven in een mooi land.

Als u deze onzin pikt, doet u dat namens uzelf.

Niet namens mij.

de Jong ( onafhankelijk schadeletsel specialist)

28 augustus 2013

Zo Kriek begin je nattigheid te voelen?
Gelukkig zullen de verzekeraars de onderste steen boven krijgen in het abjecte wereldje dat zich onaantastbaar weet. Een eerste prove van bekwaamheid is dit jaar al geleverd met de schokkende cijfers dat 600 miljoen is gefraudeerd over 2012.
De volgende cijfers zullen nog veel schokkender zijn. Dat wordt de doodklap voor de geloofwaardigheid van talloze graaiers in de zorg waarvan ook bekend is dat in de ziekenhuizen 3000 doden per jaar vallen.

E.Kriek

28 augustus 2013

@ de Jong: succes met uw schadeletsel perikelen!
Mag ik klant bij u worden?

Le Doux

28 augustus 2013

Dank E.Kriek, dank voor uw scherpe tong. Ik kan het niet zo verwoorden. Kon ik het maar dan stonden er nu twee replieken van zelfde statuur en inhoud. Ik pik het ook niet deze onzin!

Marjon Vonck

29 augustus 2013

Gek toch! De zorg staat stijf van controle op gebied van kwaliteit (op papier). Het documenteren van zorg lijkt in belangrijke kwaliteits audits (voor certificering bijv) belangrijker dan het daadwerkelijk bieden van de juiste zorg, etc. En dan gaat het over declareren en dan wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd.

Een informeel gesprek met een zorginkoper van een grote zorgverzekeraar leerde mij dat managers in de zorg toch nog vaak op basis van een goeie babbel hun budgetten weten af te dwingen. Het is in mijn ogen de wereld op zijn kop.

Het hele zorgsysteem is gebaseerd op wantrouwen totdat het over declareren gaat.

Ik was vorig jaar bij een tandarts. De mondhygiënist vertelde mij in letterlijk 1 zin dat goed poetsen belangrijk was. Vervolgens werd complete voorlichting gebitsreiniging gedeclareerd. Dat is een kleintje.... kosten zijn wellicht verwaarloosbaar.....maar zal dit ook niet massaal in het groot gebeuren?

Niet de patiënt, maar ons systeem is ziek! Echt!

Peter Koopman

29 augustus 2013

Controle achteraf, daar is op zich niets mis mee. En met vooraf aankondigen ook niet. Echter deze mededelingen lijken rechtvaardiging te worden voor hogere beheerskosten: meer wantrouwen leidt tot hogere transitiekosten. En omdat nationale afspraken het budget vaststelden gaat al dit wantrouwen af van de zorgverlening op zich. Ik vertrouw de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen, gezondheidszorgpsychologen e.a. BIG geregistreerden tot het tegendeel blijkt. En dan moet inspectie en tuchtrechter maar ingrijpen. Zorgverzekeraars moeten zorg betalen en niet het wantrouwen stoken. Goede zorgverleners zichtbaar maken, dat helpt meer, plaats van dat kleine percentage zwendelaars uitvergroten!

Anoniem

29 augustus 2013

De zorgverzekeraars hebben boter op hun hoofd. Ze kopen van te voren zorg in, verwachten alles voor dat geld en maken toch nog bakken winst? Vreemd toch...
Ik ga ook njet naar de supermarkt, leg daar 5000 euro neer en zeg te de manager: "Mijn familie en ik komen het hele jaar gratis winkelen!"

Laat de verzekering de rekening betalen die de patiënt ontvangt van het ziekenhuis. Dan kan de patiënt de rekening netjes nakijken en kan het ziekenhuis declareren wat er echt gedaan is. Dat is beter dan allerlei verrichtingen op een hoop te gooien en dat een DBC te noemen, DOT of niet...

Michel

29 augustus 2013

Met controles is niets mis. Dat na jaren sleutelen aan het systeem, we moeten constateren dat ook bij DOT (DBC's Op weg naar Transparantie) er blijkbaar nog makkelijk upcoding kan plaatsvinden, is teleurstellend. Misschien moeten we eerst eens starten bij de clubs die ons dit soort systemen "cadeau" hebben gedaan zoals DBC Onderhoud, NZa en de Wetenschappelijke Verenigingen.

T.a.v. meneer Rouvoet zou ik hem een stuk geloofwaardiger vinden indien hij met gelijke scherpe bewoordingen zou spreken over de mega winsten die verzekeraars boeken op zorgpremies, en die bij een Achmea gewoon op transport naar het moederconcern buiten Nederland gaan. Ja meneer de Jong, dat gaat om minstens even grote bedragen als die enorme zorgfraude die u zo schokkend vindt.

Tot slot over dat bedrag. Vergeleken met het totaal aan declaraties in de zorg is dat bedrag een druppel. Waarbij het maar de vraag is of het allemaal fraude is. Het systeem is zo ingewikkeld gemaakt dat de ene verzekeraar een declaratie afwijst op grond van hun interpretatie van het beleid, en de andere het juist goedkeurt volgens hun interpretatie....
Dat laat natuurlijk onverlet dat de echte fradeurs zwaar aangepakt moeten worden.

En de politiek... die snurkte door en droomde van weer mooie droombaantjes als bestuursvoorzitter van een UMC of voorzitter van een landelijke zorgverzekeraarskoepel. Daar zou een ieders verontwaardiging naar toe moeten gaan, niet naar die zorginstellingen die hun PR minder opgepoetst hebben vanwege de bezuinigingen.

E.Kriek

29 augustus 2013

Zorgfraude 47 miljoen.
Alleen al het reclamebudget ( ! ) voor ZN: 55 miljoen.
Sic.

Top