ACTUEEL

VWS wil kwaliteitsregels zorgbestuur aanscherpen

VWS wil kwaliteitsregels zorgbestuur aanscherpen

Het ministerie van VWS is voornemens de regelgeving op het gebied van goed bestuur in de zorg aan te scherpen. Dit schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in antwoorden op Kamervragen van PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema over het overlijden van een cliënt in woonzorgcentrum De Taling in Den Bosch.

Functioneren

Agema trekt in haar vragen het functioneren van de betreffende zorgbestuurder in twijfel en wil weten hoe de overheid ervoor zal zorgen 'dat falende bestuurders niet meer in de zorg aan de bak kunnen'. Volgens staatssecretaris Van Rijn moet bestaande wetgeving zoals de Zorgbrede Governancecode en een recent gestart accreditatietraject van de NVZD de kwaliteit van zorgbestuurders waarborgen. Tegelijkertijd wijst Van Rijn erop dat de verantwoordelijkheid voor het goed inrichten van de bestuurs- en toezichtsstructuur van een zorginstelling bij de zorgaanbieder zelf ligt. Inclusief het aanstellen van goede bestuurders die voldoen aan verschillende eisen die zowel in wet- en regelgeving als in veldnormen zijn vastgelegd.

Regelgeving

Ondanks bestaande kwaliteitsafspraken, is Van Rijn voornemens om samen met de minister in het najaar een brief aan de Tweede Kamer te sturen over goed bestuur in de zorg. Hierin zullen zij voorstellen uiteenzetten om de regelgeving op het gebied van goed bestuur in de zorg aan te scherpen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, huisarts

30 augustus 2013

Dat is goed nieuws! Mooi! Eindelijk! VWS gaat aan zorgbestuurders, DUS OOK AAN ZICHZELF eisen stellen. Einde aan de plutocratie van leken, zowel in de politiek (Schippers en Van Rijn) als op het ministerie (iedereen).

Zal mij benieuwen.

Top