ACTUEEL

Constructie LangeLand ‘positieve ontwikkeling’

Constructie LangeLand ‘positieve ontwikkeling’

Het is “een positieve ontwikkeling dat de partijen betrokken bij het LangeLand Ziekenhuis gezamenlijk voor een oplossing zorgen”. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn in antwoord op Kamervragen over de constructie dat specialisten aandelen nemen in het ziekenhuis. SP-Kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten stelden deze vragen.

Aandelen specialisten

Dat specialisten aandelen hebben in het LangeLand Ziekenhuis vormt een risico, menen Leijten en Van Gerven. Dit kan volgens hen een prikkel vormen tot onnodige productieverhoging, "omdat specialisten bij een dergelijke constructie een financieel belang hebben bij een zo hoog mogelijke omzet".

Van Rijn deelt deze vrees niet. Hij verwacht juist een positief effect: “Deze grotere gelijkgerichtheid, overigens ook een belangrijk doel van de per 2015 voorziene invoering van integrale tarieven in de medisch specialistische zorg, heeft naar verwachting een positief effect op de interne organisatie, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren medisch specialistische zorg.”

Particulier reddingsplan

Het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer werd in juni gered door een particuliere constructie. Namelijk de gezamenlijke inspanning van de medisch specialisten, zorgaanbieder Vierstroom en facilitaire dienstverlener Vebego. In totaal heeft dit ruim 10 miljoen euro opgeleverd voor herstructurering van het ziekenhuis. Formeel gezien wordt zorgorganisatie Vierstroom samen met de medische staf de nieuwe eigenaar van het LangeLand. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de overname op donderdag 29 augustus goedgekeurd.

Vierstroom investeert 6 miljoen euro in de herstructurering van het LangeLand. De medische staf is mede-investeerder en verwerft voor 1,5 miljoen euro 20 procent van de aandelen. Facilitair dienstverlener Vebego verstrekt daarnaast een indirecte lening van 3 miljoen euro. Het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda investeert in apparatuur.

Vierstroom

Op de vraag of het klopt dat Vierstroom AWBZ-geld uitgeeft aan de financiering van het LangeLand Ziekenhuis zegt Van Rijn: “Vierstroom investeert een deel van zijn zogenaamde vrije reserves in Het LangeLand Ziekenhuis. Het is aan de NZa en de ACM om toe te zien op de rechtmatigheid van deze constructie.”

Gevolgen overname

Het LangeLand Ziekenhuis heeft aan Van Rijn laten weten dat momenteel samen met de Vierstroom, het Groene Hart Ziekenhuis, de zorgverzekeraars en de eerstelijnorganisaties een regiovisie wordt uitgewerkt. “Daarbij wordt aangegeven dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid voor basale, essentiële zorgonderdelen zoals de spoedeisende hulp en verloskunde voor Zoetermeer en haar inwoners behouden blijft. Onder meer door nauwe samenwerking met de eerstelijn zou de zorg in de toekomst efficiënter moeten worden ingericht. Voor de hoog complexe zorg met een laag volume geeft Het LangeLand Ziekenhuis aan afspraken te maken met omliggende ziekenhuizen.

Personeel

Wat de precieze gevolgen zijn voor het personeel is nog niet duidelijk. “Door deze oplossing zal de werkgelegenheid voor velen behouden blijven”zegt Van Rijn.  “De raad van bestuur van Het LangeLand Ziekenhuis geeft mij aan dat personeel zal afvloeien in de overhead en de facilitaire afdeling en dat er verpleegkundig personeel voor terug komt.”

In Skipr magazine 10, dat half september verschijnt, komen voor- en tegenstanders van aandelen voor specialisten aan het woord.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Walter

3 september 2013

Beter aandelen in handen van specialisten dan van 1 zorgondernemer met vriendjes bij de ING die dan voor specialisten bepaalt hoe en wat en wanneer en waar ze 'mogen' werken voor die ene zorgondernemer. Die dan ook nog eens autonoom de criteria wil bepalen wanneer eventueel een normsalaris verhoogd kan worden bij gebleken kwaliteit ( naar het inzicht van de zorgondernemer) en die specialisten verder voor de dagelijkse gang van zaken omderwerpt aan de terreur van door hem aangestelde managers. Niet medici dus die van de zorgondernemer instructies krijgen hoe om te gaan met medici!
Dat concept dient wettelijk verboden te worden!
Dus aandelen in de handen van specialisten of niet wordt bediscussieerd maar specialisten onder de vlag van 1 zorgondernemer zoals in het Zuiderzee ziekenhuis moet wettelijk verboden worden en de eigenaar moet met terugwerkende kracht aangeslagen worden voor de kosten die de gemeenschap via verzekeraar en overheid heeft ontvangen. Het kleine bedrag van 5 miljoen staat in geen verhouding voor de zeggenschap die de zorgondernemer daarmee heeft 'ingekocht' ten koste van de besluitvorming ook op medisch gebied van alle werkzame specialisten!

Top