ACTUEEL

Schippers eist verbetering wachttijdregistratie

Zorginstellingen schieten nog tekort bij het publiceren van wachttijden. Minister Schippers wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er werk van maakt om de wachttijdregistratie te verbeteren. Dat zegt zij in een reactie op het onderzoeksrapport “Betrouwbaarheid van wachttijdregistratie in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra” van Bureau HHM.

In het onderzoek zijn 50 wachttijden vergeleken, verdeeld over de diverse typen ziekenhuizen: UMC, topklinisch, algemeen en ZBC. Voor 33 van de 50 wachttijden (66 procent) waren de wachttijdgegevens op de site actueel. Voor de overige 17 wachttijden is dit niet bekend, omdat er geen actualisatiedatum op de website is vermeld. Van de telefonisch opgevraagde wachttijden kon 10 procent niet vergeleken worden met de wachttijd op de website. Deze was niet gepubliceerd of er werd telefonisch geen informatie gegeven over de wachttijd, blijkt uit het rapport

In 8 procent van de gevallen konden de onderzoekers eerder terecht dan de gepubliceerde wachttijd. Bij 42 procent van de telefonische afspraken was de werkelijke wachttijd langer dan de gepubliceerde wachttijd, waarvan bij 8 procent meer dan twee weken langer. In één geval was de wachttijd zelfs 5 weken langer. In 40 procent van de gevallen kwam de telefonisch nagevraagde wachttijd overeen met de wachttijd op de website.

Toegankelijkheid zorg

Sinds 2008 zijn zorginstellingen verplicht om maandelijks wachttijden te publiceren op de website. Dit is door de NZa vastgelegd in de Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg. Deze is onder meer bedoeld om consumenten inzicht te geven in wachttijden voor electieve medisch specialistische zorg. Daarmee kunnen zorgverzekeraars en consumenten zorgaanbieders onderling vergelijken en zo voor een kortere wachttijd kiezen. Om te kunnen vergelijken is het essentieel dat alle zorgaanbieders alles op dezelfde wijze vastleggen en interpreteren. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de zorg.

Aanpassen regeling

Zorginstellingen blijken nog moeite te hebben met registratieproces, blijkt uit het rapport. Het aanpassen van de regeling en de definities kan mogelijk het registratieproces verbeteren en vereenvoudigen. Hierdoor zou de regeling beter door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra kunnen worden nageleefd, adviseren de onderzoekers in het rapport. Minister Schippers heeft de NZa gevraagd de aanbevelingen uit het rapport te gebruiken om de wachttijdregistratie te verbeteren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top