ACTUEEL

'Niet meer zorgmijders door hoger eigen risico'

De verhoging van het verplicht eigen risico heeft er niet toe geleid dat meer mensen zorg hebben gemeden. De meesten die in de eerste helft van 2013 zorg hebben gemeden vanwege de hoogte van het eigen risico in de zorgverzekering, deden dit ook al in 2012. Dat concludeert onderzoeksbureau Panteia uit onderzoek in de gemeente Tilburg.

De Tilburgse gemeenteraad liet het onderzoek uitvoeren. Zij wilde weten of het verhoogde verplicht eigen risico er toe leidde dat inwoners minder snel een beroep doen op medisch noodzakelijke zorg. Er waren signalen dat huisartsen het aantal patiënten zagen teruglopen.

Zo’n 15 procent van de Tilburgers van 18 jaar en ouder heeft sinds begin 2013 ondanks gezondheidsklachten geen gebruik gemaakt van zorg. De motieven zijn meestal niet-financieel, blijkt uit het onderzoek. De klachten zijn meestal niet zo erg; men wil het eerst even aankijken. In de eerste helft van 2013 heeft 4 procent van de Tilburgers zorg gemeden vanwege financiële motieven, slechts 2 procent van de Tilburgers geeft aan dit te doen vanwege het eigen risico. Het gaat hier om circa 4.000 Tilburgers van 18 jaar en ouder per jaar. De meeste Tilburgers die in de eerste helft van 2013 zorg hebben gemeden vanwege het eigen risico deden dat ook al in 2012.

Bezoek huisarts

Ook blijkt het aantal bezoeken aan de huisarts niet bijzonder gedaald. Van de huisartsassistenten denkt 8 procent dat het bezoek aan de praktijk sinds begin 2013 is afgenomen, terwijl 89 deze ontwikkeling niet herkent Van de 11 deelnemende huisartsen in Tilburg zijn er 9 van mening dat het aantal patiënten dat geen gebruik maakt van een doorverwijzing naar de tweede lijn is toegenomen vanwege het eigen risico in de zorgverzekering. Acht van de twaalf Tilburgse apotheken bevestigen dat zij de ervaring hebben dat sommige klanten de door de huisarts voorgeschreven medicatie niet ophalen of bij de kassa vanwege de kosten, alsnog besluiten om de medicijnen niet te kopen.

Zorgmijding vanwege eigen risico

Zorgmijding vanwege de hoogte van het eigen risico blijkt het meest voor te komen onder (eenouder)gezinnen met kinderen. Deze groep zorgmijders kent relatief veel vrouwen tussen de 40-50 jaar met kinderen en een laag inkomen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

LH

2 september 2013

wat een rare conclusie:

ik citeer:

Van de 11 deelnemende huisartsen in Tilburg zijn er 9 van mening dat het aantal patiënten dat geen gebruik maakt van een doorverwijzing naar de tweede lijn is toegenomen vanwege het eigen risico in de zorgverzekering.


HIER gaat het nu juist om, dus wel ZEKER zorgmijders

In Tilburg begrijpen ze er echt hemeaal niets van

Anoniem

2 september 2013

Bijzondere conclusie, mogelijk dat de huisarts niet gemeden wordt, maar ik lees toch duidelijk dat 9/11 van de ondervraagde huisartsen van mening is dat de 2e lijnszorg wel gemeden wordt...of mankeer ik nu wat aan mijn ogen (want dan ga ik even naar de specialist)???

WCD

2 september 2013

Ik sluit me aan bij voorgaande reakties. Met dit soort berichten en conclussies worden we (politiek) voortdurend op het verkeerde been gezet.
Als 82% van de huisartsen die aan het onderzoek meewerken concluderen dat de 2e lijns zorg wordt gemeden... Lijkt me toch aanzienlijk!
Is er ook gemeten hoeveel er door de huisartsen minder wordt doorverwezen naar de tweede lijn in samenhang met signalen van de client met betrekking tot de kostentoename?
Ook dit beinvloed het onderzoeksresultaat.

Anoniem

2 september 2013

Helemaal mee eens. Sterker nog, de patiënten bezoeken mogelijk zelfs vaker de huisarts omdat die "gratis" iets aan het probleem geacht wordt te doen. Zo hoorde ik van een huisarts, dat die een hele ochtend depressieve patiënten spreekt, terwijl de in het gebouw aanwezige eerstelijnspsycholoog duimen zit te draaien......

Top