ACTUEEL

'Berichtgeving over letselschade is te somber'

'Berichtgeving over letselschade is te somber'

De medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed is verbaasd door de berichtgeving naar aanleiding van het jaarverslag van de Letselschade Raad. Volgens directeur Jan Boogaard schetst recente berichtgeving over de Letselschade Raad een te negatief beeld van de huidige medische letselschadepraktijk.

Medische missers

Bij de Letselschade Raad kwamen in 2012 ruim 400 meldingen binnen van medische fouten. Volgens de Letselschade Raad een "opvallend sterke" stijging, die laat zien dat er "bij het omgaan met medische incidenten en de afwikkeling van schadeclaims nog steeds te veel mis gaat".

Onjuist beeld

"Wij herkennen ons niet in het beeld dat er nog veel fout gaat", reageert Centramed-directeur Boogaard. Volgens Boogaard zijn er vanuit de Letselschade Raad niet meer dan een handvol vragen bij Centramed binnen gekomen, een aantal dat hij niet kan rijmen met de cijfers in het jaarverslag van de Letselschade Raad. 

Openheid incidenten

Daarnaast vindt Boogaard dat de ontstane beeldvorming  geen recht doet aan de inspanningen die Centramed zich getroost om de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) toe te passen. Zo heeft Centramed een eigen GOMA-app ontwikkeld, zodat verzekerden de gedragscode op een makkelijke manier daadwerkelijk kunnen toepassen. Eerder al produceerde Centramed de film “Met lood in de schoenen”, bedoeld om de transparantie onder artsen en de communicatie met letselschadeslachtoffers te verbeteren.

Meldpunt

Boogaard vermoedt dat de conclusies van de Letselschade Raad vooral zijn terug te voeren op een grotere bekendheid van het meldpunt voor medische fouten. Die grotere bekendheid van de Letselschade Raad is winst. Dat denkt ook directeur Marjoleine van der Zwan van de medische aansprakelijkheidsverzekeraar Medirisk, maar anders dan Boogaard geeft ze een positieve uitleg aan een en ander. “Ik ben blij dat er meer meldingen komen”, aldus Van der Zwan. “Dat betekent  dat patiënten steeds beter weten welke paden te bewandelen.”

Relatieve afname aantal claims

Volgens Van der Zwan is er de facto sprake van een relatieve afname van het aantal claims. “Het aantal medische claims is licht gestegen, maar de productie van de ziekenhuizen neemt nog veel sterker toe”, aldus Van der Zwan. Ze  constateert daarnaast dat het aantal oude zaken toeneemt ten opzichte van het aantal nieuwe en dat is eveneens het resultaat van de grotere openheid rond medische fouten. "Mensen worden mondiger", stelt Van der Zwan. "Ze voelen ook de vrijheid om oude zaken alsnog aan te kaarten."

6 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

2 september 2013

Bij meer dan 1 miljoen arts- patiëntencontacten per jaar is een aantal van 400 meldingen niet onacceptabel.
Zeker gezien de huidige cultuur van wantrouwen jegens de zorgverleners, en gezien het toenemende aantal hijgerige en hongerige letselschadeadvocaten.

E.Kriek

2 september 2013

Wat jammer!
Ik corrigeer:
60000 artsen maal 20 patiëntencontacten per dag, maal 365 natuurlijk!
Pakweg 427 miljoen contacten per jaar en maar liefst 400 klachten.
Trek vooral uw eigen conclusies.

Stam

3 september 2013

Relevant is nog dat het aantal klachten bij de Letselschaderaad jegens medisch aansprakelijkheidsverzekeraars is gestegen van 6 (2012) naar 8 (2013). Vandaar de verbazing.

Gerico de Vries

3 september 2013

Mevrouw Van der Zwan meldt dat de productie toe neemt. Uit publicatie van Kiwa Carity in ieder geval dat het aantal opnames juist opvallend is gedaald. De cijfers moeten in het juiste licht worden gezien. Lees hier over: http://www.kiwacarity.nl/uploadedfiles/_magazines/Corpus_C_maart_webdef/index.html#/1/

Ridder

3 september 2013

Kriek gaat ervanuit dat artsen 7 dagen per week werken, zonder vakantie. Lijkt me zeker voor een arts niet verstandig. 'Hijgerige en hongerige letselschadeadvocaten'? Tot welke beroepsgroep zou Kriek behoren . . . .?
Bogaard vindt dat de cijfers geen recht doen aan de inspanningen van Centramed. Wat is dat voor redenering? Gaat het er niet om wat de resultaten zijn van de inspanningen? Kennelijk zijn die resultaten nihil, dat blijkt dan weer uit de cijfers.

mol

3 september 2013

Geachte heer Kriek, ik lees vaak uw commentaren en vandaag opnieuw merk ik dat u slecht kunt reflecteren.
U voelt u aangevallen en gaat in de verdediging.
Misschien is een cursus reflecteren wel een goed plan.
Nu bent u alleen bezig met de bad practice. ( alles bij de ander neerleggen)

Top