ACTUEEL

ZN: vier vergunningen protonentherapie is teveel

Zorgverzekeraars vinden het een verkeerd signaal dat Minister Schippers aan vier Universitair Medische Centra (UMC’s) een vergunning wil verlenen voor protonentherapie. Dat laat branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten.

“Uit het oogpunt van kwaliteit én kostenbeheersing zou met een enkele vergunning kunnen worden volstaan. Zelfs zou overwogen kunnen worden helemaal af te zien van voorzieningen in ons land, omdat er dichtbij in het buitenland nog voldoende onbenutte capaciteit aanwezig is”, stellen de zorgverzekeraars. Het kost volgens ZN een investering van vele miljoenen om protonentherapie naar Nederland te halen.

Bezwaar

ZN heeft namens de zorgverzekeraars bezwaar aangetekend tegen de regeling protonentherapie van minister Schippers. Als de vergunningen toch worden verleend, gaan de zorgverzekeraars onderzoeken of zij gezamenlijk de contractering kunnen beperken tot één, hooguit twee centra.

Kostenbeheersing

ZN wijst erop dat in het onlangs met de minister gesloten akkoord over de ziekenhuiszorg is afgesproken om de kostenstijging de komende jaren fors te beperken. “In dat kader is ook de afspraak gemaakt om dure, nieuwe zorgvoorzieningen op beheerste wijze te introduceren”, stelt ZN. Spreiding van protonentherapie over het land is volgens de zorgverzekeraars niet nodig. Dit gaat volgens hen om een kortdurende, intensieve behandeling die heel goed geconcentreerd kan worden aangeboden.

Protonentherapie

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker. Het is sinds maart 2010 verzekerde zorg. Volgens de prognoses zouden ongeveer 3450 patiënten per jaar daarvoor in aanmerking komen, maar in de praktijk blijkt dat in veel minder gevallen een indicatie wordt gesteld, laat ZN weten. De zorgverzekeraars verwachten dat behandeling in Nederland ongeveer 100.000 per jaar gaat kosten, terwijl in Duitsland het tarief op ongeveer 35.000 euro ligt. Verder wijzen zij erop dat het nog drie à vier jaar duurt, voordat de centra in Nederland operationeel kunnen zijn; in die tijd gaan de technologische ontwikkelingen ook door, waardoor mogelijk betere en/of goedkopere alternatieven ontstaan.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Schoffelen

6 september 2013

Voor een groot deel kan ik de visie van ZN wel delen: dure faciliteiten beheerst en gecentraliseerd invoeren. Echter, als de visie van ZN op innovatie in de laatste zin correct is weergegeven vind ik dat zorgelijk:
Voor complexe behandelingen is de aanlooptijd meestal meerdere jaren. Het feit dat er over 3-4 jaar mogelijk zicht is op betere en/of goedkopere methodes mag niet alle investering stopzetten. Volgens de filosofie van ZN zouden we namelijk nooit meer een nieuw ziekenhuis bouwen (of een nieuwe auto kopen): ook hierbij is de kans aanzienlijk dat er op het moment van oplevering betere of goedkopere alternatieven/inzichten zijn voor vele aspecten. Daarbij komt dat de mogelijkheid dat die alternatieven juist voortkomen uit de inzichten die we opdoen met protonentherapie; en aan de ontwikkeling van die opties doen we dan in Nederland ook meteen niet meer mee.

Nog een tekenend detail in de laatste regel: '...alternatieven ontstaan'. 'Ontstaan' impliceert een soort van vanzelfsprekendheid en moeiteloosheid. Innovaties, op elk niveau maar zeker als ze qua complexiteit ook maar in de buurt komen protonentherapie, ontstaan niet. Het vergt veel inspanning en inzicht om mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen te ontdekken en daarna nog flinke investeringen om implementaties hiervan te ontwikkelen.

Ik weet weinig van protonentherapie, maar spreek wel eens mensen die er meer van weten: er zitten, naar wat ik hoor, zeer veel haken en ogen aan.

De vraag of er wat beters komt hangt mede af van keuzes in kennis en ontwikkeling die we met z'n allen maken. Het is alleen zeker dat een betere behandeling niet zomaar 'ontstaat'

Jaspers

7 september 2013

Ik ben het ook met ZN eens.

1 is meer dan genoeg.
Academische ziekhuizen moeten hierin actief gaan samenwerken en eerst grootschalig doelmatigheidsonderzoek opzetten.

Anders gebeurd precies wat met de chirurgische robotica gebeurt is: Daarvan staan er nu zo'n 20 in Nederland zonder dat de doelmatigheid aangetoond is.

En inderdaad andere innovaties, zoals MRI gestuurde radiotherapie of goedkopere alternatieven, moeten ook een kans krijgen.

Tenslotte zullen we in Nederland ook de discussie moeten voeren wanneer we 100.000 euro per patiënt per jaar nog acceptabel vinden.

Nathalie

7 oktober 2013

Ik zie hier net iets over op RTL Nieuws... vind het onbegrijpelijk dat een investering van "vele miljoenen" een probleem kan zijn voor een industrie (excusez le mot) die vorig jaar nog 1,4 miljard winst boekte. Hoe rijm je dat???

Top