ACTUEEL

Minste dikke mensen wonen in Amsterdam

Hoe meer hoger opgeleiden in een regio, zoals in Utrecht, Amsterdam, Gooi & Vechtstreek en de regio Nijmegen, hoe minder inwoners overgewicht hebben. Als er echter veel lager opgeleiden in een regio wonen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Holland Zuid, Twente, Drenthe en Zuid Limburg, is het percentage te zware mensen het hoogst. Meer dan de helft van de mensen in die regio’s kampt met overgewicht.

Dat blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze instanties vroegen vorig jaar bijna 400.000 mensen ouder dan 18 jaar naar hun gezondheid en levensstijl.

Overgewicht blijkt sterk samen te hangen met de genoten opleiding en ook met leeftijd. Van de mensen die na het vmbo verder geen opleiding meer hebben gevolgd, is ruim 60 procent te zwaar. Van de mensen met een universitaire opleiding is dat een derde. Leeftijd is ook een belangrijke factor: hoe ouder, hoe groter de kans op overgewicht.

De organisaties keken ook waar de meeste rokers wonen. Ook hier blijkt dat de regio’s met de meeste lager opgeleiden het vaakst roken. Het gaat om de steden in de Randstad, zoals Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Utrecht. Maar ook in de landelijke regio’s zoals bijvoorbeeld in het noorden van het land en Zuid-Limburg wordt flink gerookt. Gemiddeld is hier één op de vier mensen een roker.

Gevraagd naar hoe mensen hun gezondheid ervaren, zijn Zuid-Limburgers het minst positief. In Friesland, de Gooi & Vechtstreek, Hollands Midden en IJsselland noemen de meeste mensen hun gezondheid goed of zelfs zeer goed. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cynthia

12 september 2013

Geldverspillend onderzoek. Even navragen bij de tabakslobby waar de omzetten het hoogst zijn scheelt weer wat Stapelachtig geklauwd.

Top