Tech

'Sturen op zorguitkomsten stimuleert innovatie'

'Sturen op zorguitkomsten stimuleert innovatie'

Sturen op zorguitkomsten stimuleert om te innoveren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het programma Kwaliteit van Zorg van zorgverzekeraar Achmea dat in 2012 is gestart. Dat heeft Robbert Huijsman, senior manager Kwaliteit en Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea, donderdag gezegd op het congres Zorguitkomsten van Achmea in Nieuwegein.

Met het programma Kwaliteit van Zorg wil Achmea toewerken “naar een valide, beperkte sets uitkomstindicatoren voor 21 aandoeningen”. Het programma is in 2012 gestart met 11 projecten. Begin 2013 zijn er nog 10 projecten bijgekomen. “De ambitie is om zo minimaal voor 40 procent van de zorg de kwaliteit transparant te maken met behulp van uitkomstindicatoren”, zegt Huijsman,

Innoveren

Op het Achmea-congres donderdag noemt Huijsman vast enkele resultaten uit het programma. Inzicht hebben in elkaars resultaten en de onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen leidt er volgens Huisman toe dat er gesprekken op gang komen. “We zien in enkele projecten nu ook dat sturen op zorguitkomsten stimuleert om teinnoveren. Dus niet alleen het bestaande verbeteren, maar ook de onderliggende zorgprocessen en –structuren anders inrichten, nieuwe interventies inzetten.”

“Als je inzichten hebt in jouw uitkomsten ten opzichte van anderen, weet je waarin je zelf wilt verbeteren. Delen van elkaars kennis en best practices inspireert. Zo kan je vanuit je hart voor het vak de kwaliteit verbeteren.”

Darmkanker

“Voor darmkanker zijn er bijvoorbeeld zes kwaliteitsindicatoren voor de diagnostiek ontwikkeld en getest met zeven ziekenhuizen in Nederland. Er was duidelijk variatie te zien. Daarover zijn de ziekenhuizen nu met elkaar in gesprek: hoe komt het dat jij zo weinig complicaties hebt? Wat gebruik jij als medicatie voor colonvoorbereiding en welke resultaten geeft dat? Wat kan ik daarvan leren? Deze dialoog is héél belangrijk!”, zegt Huijsman. De resultaten van dit project worden volgende maand gepresenteerd op het congres van de MDL artsen. Ook zijn ze inmiddels onderdeel van het nationale screeningsprogramma van het RIVM.

Toegevoegde waarde

De uitkomstindicatoren tonen de toegevoegde waarde van de geleverde zorg, stelt Huijsman. Achmea ondersteunt de pilots  met data van 5 miljoen verzekerden. “Als zorgverzekeraar willen we partijen bij elkaar brengen om via zorguitkomsten te verbeteren én te innoveren. Bouwen we aan draagvlak bij landelijke uitrol en -waar nodig- hebben wij met zorginkoop een stok achter de deur om méé te doen en resultaat te boeken. Met landelijke partijen zijn we ook in gesprek over het uniformeren van kwaliteitsregistraties.”

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 september 2013

Dit project is een dood geboren kindje. Waarom zou Achmea alle ontwikkelingskosten voor haar rekening nemen terwijl de baten bij alle zorgverzekeraars neerslaan? Zodra Achmea landelijk tegenwind krijgt, of te kakken wordt gezet, door een wetenschappelijke vereniging dan wordt dit geldverslindende project gestopt.

Anoniem

12 september 2013

Een inhoudelijk sterk programma en moedige poging om partijen bij elkaar te krijgen in het veld.

E.Kriek

12 september 2013

"hoe komt het dat jij zo weinig complicaties hebt? " .
Inderdaad een interessante vraag.
Wordt "selectie aan de poort" ook meegenomen in deze discussie?
Stimuleert Achmea dit ook?

Als er ergens transparantie belangrijk is, in een maatschappij die zichzelf serieus neemt, is het wel hier.

"Doet u ook aan selectie aan de poort om uw cijfers te upgraden " ?????

Hoogenboom

13 september 2013

'Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.'
Door te sturen op uitkomsten ipv de te volgen handelingen worden nieuwe interventies gestimuleerd. Het geeft de behandelaar én de client de ruimte om na te denken welke interventie het meest effectief is.

Uiteraard moeten de uitkomsten gevalideerd worden. Het wordt inderdaad erg interessant als specialisten bereid zijn elkaars methoden willen vergelijken en open staan voor elkaars ideeen.

Ben het wel eens met anoniem nummer 1 dat dit initiatief ook door de andere verzekeraars zou moeten worden geadopteerd.

van Duuren

13 september 2013

Het kenmerk van ons Programma Kwaliteit van Zorg is juist dat we samen met de professional kijken wat een goede uitkomst van zorg is: zij stellen vast, wij faciliteren. Dit doen we met medeweten van en samen met de wetenschappelijke verenigingen. Veel wetenschappelijke verenigingen zijn juist heel blij met ons initiatief. En het klopt ook dat wij de ontwikkeling van uitkomstindicatoren doen voor de hele markt (dus ook voor andere verzekeraars), juist omdat wij vinden dat op deze manier de zorg verbeterd kan worden. En ja, wij houden bij de ontwikkeling van de indicatoren ook rekening naar het vergelijkbaar maken van populaties, zodat je ook de goede patiëntengroepen met elkaar kan vergelijken. Wat je als zorgverzekeraar vervolgens met de spiegelinformatie doet, is afhankelijk van het beleid van de verzekeraar. Help je de verbeteringen in gang te zetten, beloon je goede aanbieders of contracteer je ondermaatse aanbieders niet meer. Daar zal de patiënt/verzekerde van profiteren: hij krijgt aantoonbare goede zorg voor een goede prijs. Maar dan moet de kwaliteitsinformatie wel beschikbaar zijn. Dan helpt het niet als we op elkaar gaan wachten. Dan kan je als grootste verzekeraar ook een initiatief nemen om samen de kwaliteitsinformatie te ontwikkelen. En dat is wat we aan het doen zijn. Kijk op Skipr site naar bevindingen van ons congres: http://www.skipr.nl/achmea-congres-2013-zorguitkomsten.html

Anoniem

16 september 2013

In hoeverre loopt deze uitvraag naar de kwaliteit van zorg naast de uitvraag van bijv. de IGZ en het Kwaliteitsinstituut (voorheen Zichtbare Zorg Ziekenhuizen)?
Als dit niet geïntegreerd is, betekent dat alsnog een extra belasting voor de ziekenhuizen. Persoonlijk zou ik het betreuren, als dergelijke initiatieven (weer) door de afzonderlijke zorgverzekeraars ontplooid zouden worden.

van Duuren

16 september 2013

Aan #6: helemaal eens! Wij nemen alle bestaande sets mee, sluiten aan bij initiatieven die al in ontwikkeling zijn of al ontwikkeld zijn onder voorwaarde dat het bestaande registratielast niet vermeerderd, eerder verminderd.

Top