ACTUEEL

‘Inkoopuitgaven zorg stijgen relatief hard’

De inkoopuitgaven, de inkoopgerelateerde exploitatiekosten en investeringen, in de zorg zijn in 2012 met 6,6 procent gestegen naar 24,1 miljard euro. Dat is meer dan de stijging van de totale bedrijfslasten, die met 6,3 omhoog gaan. Dit blijkt uit de analyse van 1.271 jaarverslagen van zorginstellingen door Intrakoop, in samenwerking met Verstegen accountants en adviseurs.

In de gehandicaptensector stijgen de inkoopgerelateerde exploitatiekosten gemiddeld 12,4 procent het hardst. In de ggz-sector gaan deze met gemiddeld 2,4 het minst omhoog van alle deelsectoren.

De totale inkoopgerelateerde exploitatiekosten nemen in 2012 toe tot ruim 17,3 miljard euro tegenover 16 miljard euro in 2011. De onderzoekers schrijven deze stijging van 8,1 procent voor het grootste deel toe aan de hogere patiënt- en bewonersgebonden kosten. Gemiddeld geeft de hele zorgsector  12,5 procent meer geld uit aan cliënten, blijkt uit het rapport. De gehandicaptenzorg spant de kroon met een stijging van ruim 22 procent. Dit is met name een gevolg van de toename van de gemiddelde zorgzwaarte in deze sector. Ziekenhuizen zitten met een toename van 12,5 procent aan patiënt- en bewonersgebonden kosten op het gemiddelde, gevolgd door de VVT-sector met 11 procent.

In de ggz-sector nemen de patiënt- en bewonersgebonden kosten het minst toe met 8,6 procent. Patiënt- en bewonersgebonden kosten vormen met een totale uitgavenpost van ruim 5,1 miljard euro 10 procent van de totale lasten in de zorgsector. De ziekenhuizen nemen met 80 procent veruit het grootste deel van deze kosten in de zorgsector voor hun rekening.

Dalende voedingskosten

Over de hele zorgsector bekeken, nemen de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten met 2,6 procent toe. Dit is in lijn met de inflatie  die 2,9 procent bedraagt. De verschillen per deelsector zijn echter groot. In de gehandicaptenzorg nemen de voedingskosten met 5,6 procent toe en in de VVT-sector met 4,2 procent. Dit in tegenstelling tot de ziekenhuizen en GGZ die hun uitgaven aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten juist zien dalen met 0,4 procent en 2,4 procent. Middelgrote zorgorganisaties met een omzet tussen 60 en 150 miljoen euro hebben de geringste stijging in voeding en hotelmatige kosten (2,8 procent).

Hogere energiekosten

De energiekosten gaan in 2012 aanzienlijk omhoog, van 490 naar 569 miljoen euro (16 procent). Dit komt vooral door de strenge winter. Het aantal zogenaamde graaddagen lag 10 procent hoger dan in 2011, waardoor er ook ongeveer 10 procent meer aardgas nodig was. Aan de andere kant veroorzaakte de warme zomer een behoorlijke stijging van het elektriciteitsverbruik in verband met koelinstallaties. Bovendien ging de energiebelasting met 6 procent omhoog. De daling in de kosten voor onderhoud (gemiddeld 5 procent) hebben ook een negatief effect op het totale energieverbruik van zorginstellingen. “Hieruit blijkt opnieuw dat het niet voldoende is om alleen op energieprijzen te focussen. De grote besparingen op energiekosten zijn te realiseren met gedragsverandering en investeren in de juiste technieken”, meldt Intrakoop. TNO en Agentschap NL hebben becijferd dat de zorg zo maar liefst 115 miljoen euro kan besparen. Dat komt overeen met ongeveer 12 procent van alle energieuitgaven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top