ACTUEEL

'Nieuwe zorgwet leidt tot meer rechtszaken'

Het wetsvoorstel dat vanaf 2015 de langdurige zorg moet regelen, leidt tot onduidelijkheid en minder rechtsbescherming van mensen die deze zorg nodig hebben. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies dat vrijdag is gepubliceerd.

Gemeenten krijgen met de nieuwe Wmo-wetgeving meer zorgtaken. De budgetten worden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten, die deze budgetten moeten gaan verdelen over degenen die zorg aanvragen.

Versnipperd beleid

"De ene gemeente kan een voorziening toewijzen, terwijl een andere gemeente dat in een soortgelijk geval kan afwijzen. Een dergelijk versnipperd beleid leidt tot rechtsongelijkheid en naar verwachting tot een toename van het aantal rechtszaken’’, staat in het advies.

De raad is ook kritisch over extra bevoegdheden die gemeenten krijgen. Zo zijn gemeenten volgens de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke opvang) verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Gemeenten krijgen daarbij vergaande bevoegdheid om woningen binnen te gaan zonder toestemming van de bewoner om een controle uit te voeren. De raad zegt daar "vraagtekens bij te plaatsen".

Overige adviezen

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS reageerde na afloop van de ministerraad: "Dit is waar consultatie voor bedoeld is en ieder advies is er een. Ik wacht nu alle overige adviezen af en zal er vervolgens een goede en sterke wet van maken". (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 september 2013

Dit had toch iedereen al 2 jaar geleden kunnen bedenken ?
Jammer van alle kostbare € die nu naar dure adviesbureaus zijn gegaan omdat elke gemeente het wiel aan het uitvinden is. En opmerkelijk dat onze staatsecretaris nu nog `adviezen aan het afwachten is` Morgen na "the kings speech" weten we meer ?
Wanneer krijgen we echt visie en daadkracht ?

W.J.A. Gulpen bc

16 september 2013

Die nieuwe wet gaat zorgaanvragers en gebruikers klaarblijkelijk dezelfde controle regels op leggen als mensen in de bijstand.
Toegangsrecht tot de woning is wettig gezien een zeer sterke inbreuk op de privé sfeer.
Huisdoorzoeking is net een stapje hoger.
De verschillen zullen de gewone burger niet duidelijk zijn maar leiden ongetwijfeld tot juridische geschillen.
Wat gebeurt er met de hulpverlening tijdens de lopende geschillen?
Het zelfde als in de bijstandswet, stopzetting van alle betalingen soms maanden lang?
Op deze wijze word een hulpvrager gecriminaliseerd en gaan mensen hulp weigeren met als resultaat meer overlast voor anderen, hogere uiteindelijke ziekte en verplegingskosten door zelfverwaarlozing.
Alleen van de pot gerukte idioten bedenken zo iets.Top