ACTUEEL

Radar opent meldpunt medische hulpmiddelen

Het tv-programma Tros Radar is op zoek naar mensen die een brief hebben gekregen van hun zorgverzekeraar dat hun medische hulpmiddelen niet meer vergoed worden bij hun apotheek. De verzekeraar geeft daarbij als reden dat de apotheek niet beschikt over een keurmerk van de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Sommige zorgverzekeraars hebben dit keurmerk van de hulpmiddelenbranche sinds dit jaar verplicht gesteld voor apothekers die incontinentie-, diabetes-, stoma- en verbandmiddelen leveren. Radar schetst als voorbeeld dat De Friesland Zorgverzekeraar apothekers verplicht om een extra keurmerk te halen voor de uitgifte van medische hulpmiddelen. Dit zorgt ervoor dat de verzekerden vaak niet meer terecht kunnen bij hun eigen apotheek, wat de zorg cliënten moeilijk maakt. Via het meldpunt zoekt radar meer voorbeelden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

16 september 2013

Fraaie spin van verzekeraars en RADAR laat zich het bekende rad voor de ogen draaien; het gaat niet om het SEMH merk, maar om de extreem lage vergoedingen in combinatie met het voortgaande afwentelen van financiële risico's op de leveranciers, apotheken, door verzekeraars.

CZ van der Meeren zegt het zelf: 'wij hebben onderzoek gedaan in China en daar zagen wij Stoma zakjes voor 17 cent per stuk. In Nederland kosten deze 2.50 tot 4 euro per stuk, andere fabrikant, andere prijs, andere kwaliteit, andere beschikbaarheid, andere continuïteit e.d.

Het kan CZ niets schelen; 17 cent is 17 cent.

Idem voor de Diabetes hulpmiddelen, de Incontinentie en overige Kunst en Hulpmiddelen. Volume en prijsrisico wordt gelegd bij de onderliggende partij en natuurlijk behoudt de verzekerde het recht op alle merken en behoudt de verzekeraar het recht om declaratie af te keuren, achteraf tot 3 jaar na verstrekking, waarbij het verboden is om daarna te declareren bij de verzekerde zelf.

Vergoeding is middels dagprijzen, add on prijzen, volume per profiel van de verzekerde, vaststaand voor ene kwartaal, en noem de varianten maar op.

En de keuze is tussen tekenen of niet-tekenen van de contracten. En daarbij speelt SEMH geen enkele rol.

Het gaat om de prijs. De prijs van het doosje, rolletje, pakje is de prijs van de zorg in de ogen van 'zorg' inkopende verzekeraars. 24 uur op 7 dagen. Leveren binnen 4 uur als het spoed is, binnen 48 uur als het wat kan wachten. En wat is spoed?

Bij invoering van de Zvw was de afspraak met de Tweede Kamer dat er in Nederland geen USA toestanden zouden komen; geen race naar de bodem, geen afwentelingspraktijken door verzekeraars en noem alle trics en trucs uit de USA maar op. Neen, zeiden de ambtenaren en politici; Ere woord. Neen.

Geen Geheugen, geen Geweten en geen Moraal.

En RADAR laat zich gebruiken. Wie betaalt de publieke omroep ook weer? Wie betaalt, bepaalt.

Hoogenboom

17 september 2013

mr Jansen,
begrijp ik het goed dat u aangeeft dat het financiele risico afgewenteld wordt op u als verstrekker van de medische hulpmiddelen? Het is mijns inziens aan u om de klant goed te informeren wat de verzekeraar van welk product vergoedt. En laat de klant zoveel mogelijk zelf declareren bij de verzekeraar.
Dan loopt u mijns inziens een stuk minder risico.

Top