ACTUEEL

OM: zorgfraude 110 miljoen euro per jaar

Jaarlijks vindt er naar schatting voor zeker 110 miljoen euro aan fraude plaats in de zorg. Dat blijkt uit nog interne cijfers die bij de top van het Openbaar Ministerie liggen, meldt de NOS die de cijfers heeft ingezien.

De schatting van het OM is gebaseerd op strafrechtelijke onderzoeken naar fraude. Het OM wil geen commentaar geven.

Zorgverzekeraars

De verzekeraars hebben in 2012 voor een bedrag van 1,2 miljard aan foute rekeningen gevonden. Daarbij is voor 6 miljoen euro aan werkelijke fraude vastgesteld.  De foute rekeningen zijn deels naderhand alsnog uitbetaald nadat de rekening was gecorrigeerd.

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS hebben maandag aan de Tweede Kamer geschreven dat er vanaf 2014 extra geld en mensen beschikbaar komen voor de aanpak van zorgfraude. In 2014 gaat het om 5 miljoen euro en vanaf 2015 wordt het bedrag verdubbeld om de opsporing te versterken. Het geld is onder meer bestemd om extra inspecteurs in te zetten bij de Inspectie SZW.

Fraude opsporen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte een week eerder bekend dat ze een onderzoek is gestart naar fraude met de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De NZa wil de totale fraudeomvang inschatten en ontdekken op welke punten relatief eenvoudig gefraudeerd kan worden. Door declaraties te analyseren, wil de autoriteit opvallende afwijkingen op het spoor komen. De laatste tijd doken onder meer verhalen op over nepartsen en -instellingen die veel geld verdienden door behandelingen te declareren die helemaal niet hadden plaatsvonden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

17 september 2013

Het is niet meer dan een schatting, geen feit, zeker niet in juridische zin.
Wat heeft het OM met die schatting gedaan? Wat zijn de redenen om dit niet bij de rechter te brengen? is de bewijslast zo moeilijk omdat het stelsel van declareren zo ingewikkeld is gemaakt dat dit kan?

Anoniem

17 september 2013

Dat is dus iets meer dan 0.001%

Anoniem

23 september 2013

Naief. Te denken dat het "slechts" om de genoemde bedragen gaat. De NZA start een onderzoek terwijl er uitstekende rapporten beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de NZA helaas niet genoeg middelen om een goed onderzoek uit te voeren.

Het is nmisschien beter voor de NZA met bijv. het rapport van http://www.ehfcn.org/

onder de arm naar het OM te gaan

Top