ACTUEEL

Raden van toezicht maar matig werkgever

Raden van toezicht hebben moeite met hun werkgeversrol. Ze spreken geen heldere prestaties af met hun bestuurders, worstelen met het bestuurdersinkomen en denken onvoldoende na over de opvolging. Dat blijkt uit de Benchmark Kwaliteit Intern Toezicht, die het Instituut voor Governance & Leiderschap uitvoerde.

Het instituut publiceerde op haar website een artikel over de benchmark. De toezichthouders beoordelen hun eigen functioneren als goed tot zeer goed, al is er ruimte tot verbetering. Het betreft toezichthouders uit de zorg, het onderwijs en de corporaties. In totaal vulden de toezichthouders van veertig bedrijven de online vragenlijst in.

Werkgeversrol

Volgens Daniel Le Gras, partner bij het Instituut voor Governance & Leiderschap, biedt de werkgeversrol de meeste ruimte voor verbetering. “Raden van toezicht hebben moeite om heldere prestatiecriteria af te spreken met hun bestuurders,” zo zegt hij. Vaak zijn doelen geformuleerd als inspannigsverplichting, bijvoorbeeld: 'zorgen voor een laag ziekteverzuim'. Terwijl een professionele organisatie doelen als prestatieverplichting moet formuleren. Le Gras: “Formulier de doelen SMART. Gebruik percentages, aantallen en euro's.” Volgens Le Gras verandert de cultuur in de semi-publieke sector wel. “Het afrekenen op resultaten neemt toe.”

Inkomensdiscussie

Dat is ook van belang voor de inkomstendiscussie. Toezichthouders hebben de behoefte om te differentiëren tussen goede en slecht functionerende bestuurders, zegt Le Gras. “Het is te kort door de bocht om te zeggen dat je een slecht functionerende bestuurder maar moet ontslaan. Als hij op punten slecht functioneert, valt er wellicht wat te verbeteren.” Nu krijgen beiden evenveel betaald omdat het inkomen van bestuurders wordt vastgesteld op basis van normbedragen en een staffel. Dat maakt de inkomensdiscussie voor toezichthouders ingewikkeld. Le Gras: “Want waar is de beloning dan op gebaseerd? “

Opvolging

Bij goed werkgeverschap hoort ook dat de raad van toezicht nadenkt over de opvolging van bestuurders. Volgens Le Gras gebeurt dit nu onvoldoende. “De rvt weet vaak niet wie er in het managementteam zitten en wat de kwaliteiten van die mensen zijn. Ze weten dus ook niet of die mensen geschikt zijn om bestuurder te worden.” Daarom zoeken toezichthouders vaak extern naar nieuwe bestuurders. Le Gras adviseert raden van toezicht meer naar het bedrijfsleven te kijken. Daar worden talentvolle managers vaak extra gecoacht om ze klaar te stomen voor een bestuursfunctie.

Hectische tijden

De benchmark bestond uit 48 vragen. Een deel van die vragen ging over het algemeen functioneren van de toezichthouders. Toezichthouders stellen dat ze meer aandacht zouden moeten besteden aan de eigen professionele ontwikkeling. Gezien de 'hectiek' van de toezichthoudende functie, zou daarvoor echter maar beperkt tijd zijn. Le Gras: “Vanuit Den Haag en de organisaties zelf komt er veel op de toezichthouders af. Het is de ene fusiegolf na de andere, constant nieuwe regelgeving en bezuiniging op bezuiniging. Toezichthouders werken daardoor vaak meer uren dan waarvoor ze werden aangenomen en worden betaald." (Daan Marselis)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 september 2013

Raden van toezicht falen steeds vaker waar het gaat om de bescherming van hun inkomensontwikkeling. Een zorgelijke ontwikkeling die het mooie beroep finacieel nu uit tracht te hollen.
Wij zijn de werkgevers uiteindelijk! Van ons worden harde beslssingen verwacht. De hele ziekenhuiswereld moet op de schop en puur bedrijfsmatig worden opgezet met managers in alle lagen van de organisatie die het personeel af durven serveren als het niet naar behoren presteert. Zo zet ik ook mijn eigen DC groepen in elkaar.
De tijd van rationalisatie is aangebroken. Ik kan niet wachten om zelf het stokje over te nemen van een groot academisch ziekenhuis. Ik haal er zo een paar miljoen uit. De besparingen liggen voor het oprapen. Ik zou ook de premiedruk niet laten steken bij 350 euro. Het volk is steenrijk en de EU bijdrage pp is nu 5500 euro/jaar. Waarom kan dat geld niet bij de premieplichtigen worden gehaald? De meesten hebben er trouwens nooit voor gewerkt!
Laat ons het nou eens regelen. Ondernemers in de zorg, verenigt u! Wij zijn het echte kapitaal om Nederland weer de gezondste man van Europa te laten worden. Het kan! Luister naar uw managers en laat ze overal merken dat u hun kwaliteiten waardeert. Kijk uit voor artsen en dokters. Ik weet hoe het werkt. Ik was zelf arts. Maar nu ondernemer. We moeten alle zeilen bijzetten om de overheid terug te dringen. Dat is de grootste kostenpost. De overheid moet weg. Wij ondenemers horen dit land te sturen. Wij zijn de werkgevers. Wij betalen dus bepalen. Mijn boodschap is kort gezegd: Kreatieve destructie en ik voer er aan toe er moeten niet meer leidinggeveneden komen in de zorg maar ondernemers! Jonge ondernemers met durf die Nederland uit het gesomber trekken. Er is een hoop te winnen in de zorg maar doe het slim. De verdiensten kunnen torenhoog worden voor alle hoger opgeliede zorggevers. Bedenk dat men niet zonder ons kan dus wij bepalen wat er verdiend wordt. Het is zo eenvoudig maar u moet wel willen en niemand in uw organisatie willen ontzien als het erop aan komt waar de uiteindelijke zeggenschap behoort te liggen. Natuurlijk bij de economen! Zij bepalen het lot van de maatschappij.
Onze klinieken draaien uitstekend dankzij het nieuwe model van de kreatieve destructie. Daar zouden raden van toezicht eens ernst mee moeten maken. Er zitten teveel baantjesjagers tussen. Schop ze eruit!

Peter Koopman

19 september 2013

#1 Jammer dat deze "entertainer" zijn of haar naam niet gebruikt. Het is goed dat er mensen zijn die ons een spiegel voorhouden en laten zien welk klimaat ons te wachten staat als de factor kapitaal dominant zou worden in onze arbeidsintensieve sector. Ondernemen, innoveren en beheren zijn werkwoorden die samenhang vertonen; als je een ervan uitvergroot krijg je scheefgroei en zelfs destructie. We zijn gewaarschuwd; in dit geval als ik het goed las door een voormalig arts. Waarom overigens "voormalig"?

Top