ACTUEEL

‘Verzekeraars negeren hoofdlijnenakkoord bij inkoop’

‘Verzekeraars negeren hoofdlijnenakkoord bij inkoop’

De zorgkantoren en zorgverzekeraars wijken in de onderhandelingen met zorginstellingen sterk af van de in het hoofdlijnenakkoord afgesproken beperkte groei. Zij kopen zo scherp in, dat instellingen een omzetdaling van gemiddeld 1,5 procent verwachten. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een kwartaalonderzoek onder de leden van HEAD, vereniging van financieel deskundigen in de zorgsector.

Afspraken hoofdlijnenakkoord

"De Financiële Zorgthermometer geeft een sterk signaal af dat zorgverzekeraars zich niet houden aan de afspraken uit de diverse hoofdlijnakkoorden`, zegt Pim Diepstraten, directeur zorg van Finance Ideas, dat het onderzoek heeft uitgevoerd onder de leden van HEAD. "Het is zorgwekkend dat zorgverzekeraars in zo'n rap tempo de zorguitgaven drukken”, zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van HEAD. Kalhoven en Diepstraten vragen zich af of zorginstellingen voldoende flexibel zijn om  op deze scherpe inkoop te anticiperen. De verwachte omzetdaling ligt niet in lijn met de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting van VWS voor 2014. Deze houdt rekening met een nominale groei van de zorguitgaven voor 2014 van zo´n 4 procent.

Eenzijdig dictaat

De NVZ meldt in een reactie aan Skipr: “We herkennen het beeld dat uit de Financiële Zorgthermometer komt;  deze signalen krijgen wij ook wel terug van onze leden. Met de ondertekening van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord hebben wij laten zien dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen. Nu wordt er in de onderhandelingen een eenzijdig dictaat opgelegd aan onze leden. Er zijn geen makkelijke oplossingen als het gaat om een beperking van de zorguitgaven. Het is een illusie dat er in de ziekenhuiszorg tientallen miljoenen of zelfs miljarden euro’s aan besparingen voor het oprapen liggen. Wij gaan ervan uit dat zorgverzekeraars op lokaal niveau realistische gesprekken voeren met onze ziekenhuizen over de voorstellen. Je hebt tenslotte twee partijen nodig om gelijkwaardige gesprekken te kunnen voeren.”

Akkoord is plafond groei

ZN laat via een woordvoerder weten dat de zorgakkoorden uitgaan van een maximum groei. "De groei kan ook naar beneden afwijken", stelt de woordvoerder. Hij wijst erop dat de afspraken zijn gemaakt om de zorg niet onnodig te laten groeien en kosten te beheersen. Dat is het beleid waar het kabinet op inzet. De in de Financiële Zorgthermometer geschetste trend lijkt logisch, met het oog op de daling van de zorgkosten, die dit jaar is ingezet.
Een deel van de omzetdaling die de ondervraagde instellingen verwachten, is volgens de ZN-woordvoerder te verklaren door de overgang van intramurale naar extramurale zorg. Zorgkantoren voeren de AWBZ uit. Zij gaan meer ZZP's extramuraal inkopen, omdat zij het kabinetsbeleid uitvoeren. Hierdoor zien instellingen hun omzet dalen, aldus de woordvoerder.

Omzetdaling

Zo´n 62 procent van de zorginstellingen verwacht een daling van de omzet ten opzichte van 2013. Gemiddeld verwachten zij een daling van 1,5 procent. Per sector verschillen de verwachtingen. De verpleging en verzorging verwacht een omzetdaling van 1,3 procent, de gehandicaptenzorg een daling van 2,2 procent en de ggz een daling van 2,9 procent. GGZ Nederland herkent de geluiden van omzetdaling, laat een woordvoerder desgevraagd aan Skipr weten. Exacte cijfers heeft GGZ Nederland nog niet, omdat de gesprekken over inkoop nog lopen. In november worden de resultaten hiervan bekend. Ziekenhuizen en revalidatiecentra verwachten gemiddeld geen omzetgroei of -daling.

De verwachte daling in de omzet wordt volgens het rapport veroorzaakt door een dalend aantal behandelingen en door gemiddeld lagere tarieven. Het aantal behandelingen loopt naar verwachting terug met 2,2 procent.

Tarieven

Zo’n 65 procent van de zorginstellingen zegt lagere tarieven voor 2014 tegemoet te zien. De tarieven dalen naar verwachting met 1,6 procent ten opzichte van 2013. Met name de gehandicaptenzorg en ggz verwachten forse tariefkortingen. Respectievelijk 2,8 en 1,9 procent. De sector verpleging en verzorging verwacht een daling van gemiddeld 1,6 procent. Ziekenhuizen en revalidatiecentra verwachten daarentegen geen grote aanpassingen in de tarieven.

Verzekeraars en aanbieders hebben in het bestuurlijk akkoord ggz met de minister een maximale groei van 1,5 procent afgesproken voor 2014. De NZa maakte deze week bekend de tarieven in de ggz te verhogen. Na een kostprijsonderzoek van de NZa stijgen de ggz-tarieven gemiddeld zo’n 6,4 procent. Dit is echter niet bindend; het is aan inkoper en aanbieder om in hun prijs- en productieafspraken het bestuurlijk akkoord te volgen, aldus de NZa.

 

 

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 september 2013

De volumes zijn ook met ongeveer 2 procent gedaald in de ziekenhuiszorg, dus het is niet meer dan logisch dat verzekeraars inzetten op lagere groei dan in het veel te ruime hoofdlijnenakkoord afgesproken. Het is op zijn minst bijzonder om de keuze van zorgverzekeraars in dit licht 'zorgwekkend' te noemen. Het is eerder andersom: het te hoge hoofdlijnenakkoord is zorgwekkend. Jammer als dit feit in alle spindokterij verloren gaat

Anoniem

20 september 2013

Zeer jammer dat SKIPR een dergelijk document te éénzijdig belicht. Er wordt niet gesproken over zorgvraagontwikkeling in de jaren 2012 + 2013 ! Die groei stagneert enorm of neemt zelfs af in veel gebieden in Nederland. Veel oorzaken te noemen: Verdiensten zorgaanbieders (betere samenwerking 1e en 2e lijn, substitutie COPD-Diabets, betere organisatie huisartsenposten met SEH's, wellicht eigen risico, wellicht plafond honorarium beschikkingen van de medisch specialisten) maar ook zorgverzekeraars (bespreken praktijkvariaties, zorgaanbieders laten inzien dat het anders kan, materiele controles, financieren innovaties, farmacie (generiek versus specialite)).

Anoniem

20 september 2013

Hoog tijd om de zorgverzekeraars te nationaliseren en onteigenen. Het is financieel en maatschappelijk onhoudbaar dat deze bedrijven miljarden aan zorggeld achteroverdrukken.

van Empelen

20 september 2013

Het is even wennen, maar in het huidige bestel the only way om de kosten te beteugelen: strakke inkoop en gelimiteerde volumes.
Alleen zal de patiënt het nog moeten ondervinden dat hij wel verzekerd is maar dat de wachtlijsten oplopen omdat het budget niet overschreden kan worden. De spreadsheet regeert over de zorgbehoefte van de individuele patiënt.

Anoniem

20 september 2013

ja, boeiend he, politiek gezien. De financiele instellingen en hun gelieerde collega's die eerst de economische crisis niet zagen aankomen met het luchtkastelenbeleid, wordt nu de 'regie in de zorg' toevertrouwd. Gezien de lessen die daar kort na de financiele crisis zo hardnekkig werden genegeerd, is het illusoir te denken dat deze organisaties zich in de inhoud van de zorg verdiepen en daar enigszins geinformeerd op zouden kunnen sturen, behoudens financieel (...........). En dat laatste zal niet anders zijn dan met het hen vertrouwde strijkstok, overhaed en bonusbeleid. ' zorg' -verzekeraars die sturen met het hen vertrouwde schadelast principe. het faillisement is ongeveer ingebouwd. Deze keer zal de belastingbetaler wel opnieuw worden ingezet, nu om de Zorgaanbieders te redden, omdat het geld elders is blijven hangen.

Anoniem

20 september 2013

illustratief: strakke inkoop, gelimiteerd volume.

Anoniem

20 september 2013

Kijken we even naar de verzekeraars die de zorgkantoren hebben. Er zijn er bij die de zorgaanbieders korten met percentages van 36% op de lagere zorgzwaartes en waarbij budget omgezet worden van intramuraal naar extramuraal. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren in de zorg maar dit leid tot grote problemen voor zorgvragers en zorgverleners.

Anoniem

20 september 2013

Deels een te verwachten ontwikkeling vanwege zorginnovatie en substitutie. Maar het kan nog veel ingrijpender en minder begrijpelijk als je kijkt naar de biedingen van Achmea. Je krijgt een niet onderhandelbaar bod met een volume afslag van soms wel 20% in combinatie met verlaagde tarieven op basis van een niet inzichtelijke Achmea analyse met dalingen tussen de15 tot 50%. Hoezo een zorgakkoord of een beperkte daling.

anoniem

20 september 2013

Ben benieuwd of Achmea ook bereid is om hun zooi op te ruimen als ze klaar zijn met de onderhandelingen van 2014. De inzetten van dit jaar doet mij inderdaad erg twijfelen aan hun mentale gesteldheid.

Top