ACTUEEL

Pijnpatiënt mist continuïteit van zorg

Chronische pijnpatiënten zijn positief over bejegening en communicatie met zorgverleners, maar de continuïteit van zorg kan beter.

In samenwerking met Pijn Platform Nederland en vier patiëntenorganisaties bracht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de ervaringen van chronische pijnpatiënten met de gezondheidszorg in kaart en ontwikkelde voor deze zorg een Consumer Quality-index.

Relatie

Over de omgang met zorgverleners is meer dan 85 procent van de pijnpatiënten positief. Alleen de voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling kan vaak nog beter. De relatie patiënt-zorgverlener blijkt bijzonder belangrijk voor de meeste patiënten. Patiënten willen voelen dat ze serieus genomen worden. 

Knelpunt

De continuïteit van zorg blijken veel pijnpatiënten een knelpunt te vinden waar verbetering nodig is. Ook heeft de ruime meerderheid van de patiënten minder goede ervaringen met de samenwerking tussen de verschillende behandelaars en zorgverleners. Zij geven aan dat er weinig wordt overlegd, waardoor behandelingen en medicatie niet goed op elkaar aansluiten of zorg dubbel wordt verleend.

Aanspreekpunt

Veel pijnpatiënten noemen een vast aanspreekpunt als oplossing voor deze problemen. De helft van de patiënten heeft hier ervaring mee. Dan neemt bijvoorbeeld de huisarts of een specialist deze rol op zich. Deze patiënten blijken positiever over de continuïteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners dan patiënten zonder vast aanspreekpunt. De nieuwe functie van pijnconsulent, waarvoor onlangs een opleiding is begonnen, kan hier in de toekomst wellicht in voorzien.

Onderzoek

Voor de CQ-index module pijn is literatuuronderzoek gedaan naar wetenschappelijke artikelen en vragenlijsten voor het meten van pijn en pijnbeleving. Parallel daaraan zijn focusgroepen georganiseerd waarin met verschillende groepen pijnpatiënten is gesproken over hun ervaringen, meningen en voorkeuren in de pijnzorg. De op basis daarvan ontwikkelde CQ-indexvragenlijst is vervolgens getest bij 900 pijnpatiënten. De module is in te bedden in bestaande vragenlijsten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top