ACTUEEL

Kim Putters stopt als toezichthouder Rijnstate

Kim Putters stopt als toezichthouder Rijnstate

Kim Putters legt zijn nevenfunctie als voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate neer. Zijn nieuwe functie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is volgens minister Schippers van VWS niet te combineren met een nevenfunctie als toezichthouder van een ziekenhuis.

De raad van toezicht van Rijnstate laat weten direct de procedure voor vervanging van Putters in gang te zetten.

Putters werd in december 2011 lid van de raad van toezicht van Rijnstate. In juni 2012 werd hij voorzitter. Deze toezichtrol kon hij goed combineren met zijn functie als hoogleraar zorgmanagement en vicevoorzitter van de Eerste Kamer.  

Belangen

Putters startte in juni 2013 als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is een functie waarop het kabinet hem benoemde. De minister van VWS moet goedkeuring verlenen aan de nevenfuncties van de directeur SCP. “Helaas geeft de minister geen goedkeuring aan de nevenfunctie als toezichthouder van een ziekenhuis, vanwege mogelijke spanningen tussen de belangen van een ziekenhuis en die van de overheid”, meldt de raad van toezicht van Rijnstate. 

Putters legt zijn voorzittersfunctie bij Rijnstate neer, nadat hij zijn taken goed heeft kunnen overdragen. Zowel de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht als Kim Putters zeggen dit te betreuren. Putters:  “Ik had de komende jaren vanuit de raad van toezicht graag een bijdrage geleverd aan de goede, toegankelijke en patiëntgerichte zor  van het ziekenhuis'.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Schellekens

21 september 2013

Kim Putters moet van de Minister uit de Raad van Toezicht van het Rijnstate ziekenhuis. Kan de Minister uitleggen wat deze onverenigbaarheid van belangen inhoudt? Is het niet juist goed als de voorzitter van het SCP maatschappelijk. betrokken is? Hij moet juist niet geïsoleerd functioneren binnen het SCP.
Bovendien snap ik niet goed hoe voorzitterschap van een RvT invloed zou kunnen hebben op de onafhankelijkheid van het SCP, en andersom hoe het ziekenhuis onterecht voordeel zou kunnen hebben van het voorzitterschap van het SCP.
Wie kan me dat uitkeggen?
Wie kan dat de Minister vragen en uitleggen?

Noorder

21 september 2013

Dat lijkt me evident. Je mag van een topambtenaar verwachten dat hij geheel onafhankelijk is en in ieder geval geen enkele schijn van het tegendeel wekt. Omgekeerd zal de directeur van het CPB over informatie beschikken die niet openbaar is. De indruk kan gewekt worden dat de organisatie waar hij in de RvT zit daardoor potentieel bevoordeeld wordt. Uitstekend dus dat Putters terugtreedt uit Rvt!!

Noorder

21 september 2013

CPB moet uiteraard SCP zijn.

Top