ACTUEEL

Consumentenbond start actie verlaging zorgpremie

De zorgpremie voor komend jaar kan gemiddeld met 300 euro omlaag. Dat stelt de Consumentenbod op basis van eigen berekeningen. De bond is een petitie gestart om verzekeraars op te roepen deze verlaging daadwerkelijk door te voeren.

Volgens de Consumentenbond houden de zorgverzekeraars onnodig ruime reserves aan. Zo zouden sommige zorgverzekeraars een solvabiliteitsmarge van maar liefst 230 procent hanteren, terwijl 150 procent vereist is. de bond baseert zich op het onderzoek voor de Gezondgids van oktober. Er blijken grote onderlinge verschillen in de marge die verzekeraars aanhouden. Zo kan VGZ de premie komend jaar met 89 euro verlagen en CZ zelfs met 487 euro. “En dan blijven ze nog netjes binnen de verplichte solvabiliteitsnorm”, stelt de Consumentenbond. “Zorgverzekeraars hebben een morele plicht om zorgvuldig met de premies om te gaan”, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. Consumenten zijn in Nederland wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars boekten in 2012 een winst van 1,4 miljard en het eigen vermogen steeg naar 9,1 miljard.

Reactie zorgverzekeraars

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt de actie van de Consumentenbond “maatschappelijk onverantwoord”. De berekeningen en aannames van de Consumentenbond zijn in financieel opzicht “zeer discutabel” volgens ZN. De Consumentenbond werkt volgens ZN “volstrekt onrealistische verwachtingen” voor verzekerden met een petitie onder de titel ‘premiejagen’. Daarmee plaatst de bond niet alleen zorgverzekeraars, maar de hele zorgsector in een kwaad daglicht, aldus ZN.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 september 2013

Wat de consumentenbond vraagt is om incidentele baten om te zetten in een structurele premieverlaging. Dat is onverantwoord. Hoe komt CZ aan de hoge solvabiliteit? Toch niet behaald met structurele inkoopresultaten in de afgelopen 2 jaar?

Anoniem

25 september 2013

Maak dan de verhoging eigen bijdrage lager. Want het zijn altijd dezelfde groep die veel eigen bijdragen hebben.
De chronisch zieken die geen andere keuze hebben.

Anoniem

25 september 2013

Volgens de beste econoom van ons land, Porf.Dr.Drs. Winter is het inderdaad onverantwoord om de premies te verlagen. Hij schrijft dat de premies juist omhoog moeten om het medisch consumentisme tegen te gaan.
Hij heeft dat de minister van VWS ook recent weer geadviseerd.
Een organisatie als de consumentenbond speelt natuurlijk graag in op de onderbuikgevoelens maar gelukkig weten de echte deskundigen in het zorgveld hoe te balansen tussen mogelijkheden en onmogelijkheden.
Ons land staat voor zware keuzes maar laten we het volk alsjeblieft het eerlijke verhaal doen wat ook coalitiegenoot PvdA ondersteund. Overigens kan de premie -en belastingdruk best nog verder worden opgevoerd. Wij hebben nou eenmaal massaal op te grote voet geleefd en de staatsschuld groeit met zoveel miljoen per uur.(!). En toch is er nog juridische rek ook in EU verband, ja juist in EU verband.
Dan zeg ik: geef de vrije markt een kans en ontmantel de hele huidige zorg , ontzorg de zorg dus!
Daar liggen de kansen willen we niet onder gaan in overhead en rampscenarioos. Het is al over 12 maar men lijkt wel verlamd en besluiteloos!
Er moeten nu fundamentele zaken worden opgelegd:
verzorgingsstaat nee, wat ook de koning ons voorhield op Prinsjesdag, maar participatiestaat een driewerf:ja.
Wie kan dat beter als de man die het liefste als werkgever de helft van overbodige fte kosten in het het zorgveld wil bezuinigen? De burokratisering durft aanpakken?
Creatieve destructie en het doorbreken van foute afspraken uit het verleden? Veels te hoge salariëring in de academische ziekenhuizen en top kliniesche ziekenhuizen?

Maar we moeten het als werkgevers/bestuurders wel durven!
En als we falen dreigt ons land tegen 2015 volkomen onbestuurbaar te worden. Dat is dan de prijs die we zullen betalen van geld dat er niet meer is.

joze

18 oktober 2013

Maak het eigen risico lager , dat is eerlijk verdeelde constructie.

Top