ACTUEEL

‘Een op drie zorgbedrijven in de knel’

Door de aangekondigde bezuinigingen in de zorgbranche zal, als er niet wordt ingegrepen, 1 op de 3 zorgorganisaties in 2016 in de problemen komen of zelfs over de kop gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Het gaat vooral om bedrijven die nu vanuit de AWBZ gefinancierde zorg aan huis leveren. ActiZ verwacht dat de bedrijven in de periode 2016 -2018 door hun reserves heen zijn en in de problemen komen met het betalen van salarissen, sociale premies en rekeningen. Ongeveer 1 op de 3 bij ActiZ aangesloten bedrijven voorziet een omzetdaling van meer dan 10 procent en stevent af op forse verliezen.

Dit heeft grote impact, stelt ActiZ: “Als zorgorganisaties failliet gaan, kan de continuïteit van zorg in gevaar komen, cliënten krijgen minder keuzevrijheid en zorgorganisaties kunnen de salarissen van hun medewerkers niet meer betalen. Daarnaast verliezen gemeenschappen en dorpen een sociale infrastructuur, omdat veel verzorgingshuizen een sociale buurtfunctie hebben.”

Meer ruimte

ActiZ wil meer ruimte van de overheid om zich op de veranderingen voor te bereiden. ActiZ doelt daarbij onder meer op het feit dat ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen, de overheveling van taken naar de gemeenten en de huishoudelijke hulp die alleen nog beschikbaar blijft voor mensen die dit echt nodig hebben.

Transitieplan

"De hervormingen die het kabinet wil doorvoeren, zijn begrijpelijk maar ook enorm ingrijpend en het tempo ligt te hoog'', aldus ActiZ. "Daar moet een goed transitieplan voor komen waar alle relevante partijen bij betrokken zijn. Alleen dán kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten die dat echt nodig hebben, gewaarborgd blijft en medewerkers niet onnodig ontslagen hoeven te worden.''

De brancheorganisatie wil dat de overheid meer ruimte schept voor zorginstellingen om te experimenteren met bijvoorbeeld een vernieuwd zorgaanbod. ActiZ doet onder meer een beroep op de overheid voor het sluiten van meerjarencontracten met zorginkopers en hulp bij het vinden van ander werk mochten zorgmedewerkers hun baan verliezen. (ANP/ Skipr)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 september 2013

Gaat dit over verzorgings huizen voor ouderen of geldt dit ook voor de gehandicaptenzorg GGZ en ziekenhuizen?

Anoniem

25 september 2013

hoewel het natuurlijk heel naar is voor de medewerkers van die instellingen
is het goed dat er flink wat omvallen. Er zijn er veel te veel. Zoveel particuliere zorgverleners ,pgb-bureaus, thuiszorg instellingen die beweren het allemaal anders en beter te doen als cliënt zie je door de bomen het bos niet meer.

Anoniem

25 september 2013

Geachte redactie,
Kan u de inventarisatie/analyse ook vermelden bij uw nieuwsbericht. Die mis ik even (ook op site van Actiz), en zonder dat blijft het beetje magere berichtgeving.

Top