ACTUEEL

Akkoord bereikt over ggz-cao

GGZ Nederland en de vakbonden zijn maandag 13 juli tot een onderhandelaarsakkoord gekomen over de cao geestelijke gezondheidszorg.

Werkgelegenheid en continuïteit

Cao-onderhandelaar van ABVAKABO FNV Elise Merlijn: “De onderhandelingen verliepen erg moeizaam. De sector staat er financieel niet goed voor en Minister Klink van Volksgezondheid wil het komende jaar flink bezuinigen. In het belang van de werkgelegenheid en de continuïteit van de organisaties, zijn we tot het huidige akkoord gekomen. We zijn blij dat het op de valreep voor de vakantie gelukt is. Helaas hebben we niet op alle punten onze zin gekregen. Het woord is nu aan de leden.”

Bepalingen cao

De cao heeft een looptijd van 23 maanden. In de cao zijn de huidige ontziebepalingen en 55+ regelingen vervangen door een levensfasebudget. Dat betekent dat werknemers per jaar 35 uur extra verlof kunnen inzetten of opsparen. Per 1 oktober kunnen werknemers ingeroosterd worden op onconventionele uren en in bereikbaarheidsdiensten. Daarnaast wordt de leeftijd voor het stoppen met nachtdiensten per 1 januari 2010 verhoogd van 55 naar 57 jaar. De partijen zijn overeengekomen om hier nog alternatieven voor te zoeken. Verder is in de cao een loonstijging van één procent opgenomen voor dit jaar en volgend jaar, krijgen medewerkers een hogere eindejaarsuitkering en een eenmalige uitkering, daalt de pensioenpremie en krijgen stagiaires meer vergoeding.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 juli 2009

Wat is dit voor iets raars dat ze de leeftijd voor het stoppen met nachtdiensten per 1 januari 2010 verhoogen van 55 naar 57 jaar.. Zijn ze gestoord.. er zijn testen op gedaan dat mensen die vaak/lang nachtdiensten draaien meer kans hebben op kanker.. belachelijk...

en 1 procent loon verhoging.. zou me niet verbazen als veel mensen stoppen.. ze weten echt niet hoe ze meer mensen moeten lokken voor GGZ.. terwijl ze donders goed weten dat ze flink te korten hebben,...

Acgghh... jaa ze merken het gauw wel.. wel jammeer.. ik verheugde mij op 3.5 procent loon verhoging :S

van 1 procent zou je niet veel van merken..jammer jammeer jammer.. ben echt teleurgesteld!

Anonym

16 juli 2009

natuurlijk , zoals verwacht, gaan vooral de senioren inleveren en m.n. de 55+ regeling. verder 1% erbij met een inflatie die 4x hoger ligt , ook inleveren dus. daarbij de korting op de ggz budgetten van 3,5 %. wie betaalt het gelach? juist ja , de verpleging die nog harder moet gaan werken met weer minder personeel en bovendien straks met een oncoventioneel werkrooster. maak je borst maar nat. 'de zorg de markt op', er zouden alleen maar voordelen zijn en geen verlies van kwaliteit, werd en wordt nog steeds geroepen. aan m'n hoela !!

de vloer betaalt de rekening , duurbetaalde managers , waar het van stikt , daar horen we niets over. en de bestuursleden c.q. directeuren die er een bras van hebben gemaakt , wat doen we daarmee ? juist ja, geen konsekwenties.

over enkele jaren gaat het in de ggz precies zoals met de thuiszorg gebeurd is , nl. voor een hongerloontje met de zandloper in je hand , handelingen verrichten en registreren.

hoezo een aantrekkelijke baan in de zorg?

Top