ACTUEEL

'Patiënt krijgt sturende rol in diabeteszorg'

'Patiënt krijgt sturende rol in diabeteszorg'

De zorg bij diabetes gaat ingrijpend veranderen door het gebruik van nieuwe apparaten door patiënten. Daarbij is het belangrijk dat de zorgverlener de patiënt onderwijst en begeleidt. Op termijn levert dit betere zorg tegen lagere kosten. Dat zegt Matthias Axel Schweitzer, hoofd Global Medical & Scientific Affairs van Roche Diabetes Care.

Het aantal diabeten in Nederland stijgt volgens berekeningen van het RIVM met minstens 30 procent in de komende 20 jaar. Schweitzer wijst op deze stijging enerzijds en anderzijds de beperkingen in capaciteit en budgetten. Ondertussen groeit de behoefte aan individueel maatwerk qua behandeling. De opkomst van e-health en middelen die de patiënt in staat stellen zelf hun ziekte te controleren, zorgen op termijn voor een andere organisatie van diabeteszorg en de processen. Dat zegt Schweitzer op het symposium Focus Diabeters: Patients, Perspectives, Progress in Barcelona maandag 23 september. Het symposium is georganiseerd ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) waar wetenschappers hun laatste bevindingen presenteren.

Eigen regie

In het toekomstige model van diabeteszorg veranderen de rollen van zowel de patiënt als zorgverlener. De patiënt kan met behulp van een op hem afgesteld apparaat zelf precies bepalen hoeveel insuline hij nodig heeft. Zo heeft Roche een therapie oplossing ontwikkeld waarbij de patiënt door ingave van de koolhydraten inname, de hoeveelheid insuline  die hij nodig heeft accuraat kan berekenen. Dit leidt, zonder dat er een stijging in het aantal hypoglykemieën plaatsvindt, tot stabielere bloedsuikerwaarden, waardoor de kans op complicaties afneemt.

Uit onderzoek blijkt dat dit bij 63 procent van de patiënten verbetert ten opzichte van hun eigen berekeningen en inschattingen en leidt tot een verlaging van de gemiddelde bloedglucosewaarde van meer dan 0,5 procent. Niet-optimale doseringen kunnen leiden tot hypo’s, complicaties, hart- en vaataandoeningen, ziekenhuisopnamen en in sommige gevallen tot de dood. Concreet  dringt deze nieuwe therapie het aantal patiënten met complicaties terug en helpt het ziekenhuisopnamen voorkomen. De kwaliteit van leven van de patiënt verbetert en de zorgkosten gaan indirect omlaag doordat er minder ingrijpende behandelingen als gevolg van complicaties nodig zijn, zegt Schweitzer .

Sturen op resultaat

De zorgverlener krijgt enerzijds de rol van opleider. Hij maakt de patiënt vertrouwd met het gebruik van de hulpmiddelen. Het vertrouwen daarin en de handigheid ermee zijn belangrijk, blijkt uit de Automated Bolus Advisor Control and Usability Studie die in Barcelona werd gepresenteerd. Alles draait om een gemotiveerde patiënt die de voordelen zelf ervaart. Anderzijds krijgt de patiënt een meer sturende rol. Hij zorgt voor de data en geeft aan wanneer hij behoefte heeft aan hulp. Rechtstreeks en snel online communicatie met de zorgverlener wanneer de patiënt vragen heeft, vervangt in de nabije toekomst de afspraken in het ziekenhuis waar mogelijk.

Zorgverzekeraars

Artsenfederatie KNMG, patiëntenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunen het gebruik van e-health. Zij werken in de gezamenlijke Nationale Implementatieagenda (NIA) eHealth samen. Zij willen samen vaart maken met het gebruik van e-health. “Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten”, stelt ZN dinsdag 24 september op de website in een reactie op de publicatie van de e-Health-monitor. Hieruit blijkt dat de mogelijkheden van e-health vaak nog onderbenut blijven.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Irèn Alders, Stg. Tinkerbell Patientencoach

27 september 2013

De mogelijkheden voor mensen met een ziekte worden steeds groter om zelf hun waarden te controleren. De voordelen hiervan worden door de aanbieders ervan ook heel goed gezien. Als iedereen alles zou gebruiken zoals het bedoeld is, zou het allemaal veel beter worden (ik heb het nu alleen even over de zorg met name). Helaas, en dat wordt in dit artikel ook benoemd, wordt het aanbod nog lang niet optimaal benut. Het hangt o.a. van de motivatie (en daaraan gekoppeld: tijd) van de arts, of praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige, die de mens met diabetes hierin moet onderwijzen. En, niet onbelangrijk, of deze mens dit wil leren. En daar gaat het vaak mis volgens mij. Hoe sluiten deze mogelijkheden aan bij wat iemand zelf graag wil? Daar zou het gesprek moeten beginnen. En ook, als daar iets heel anders uit komt dan gewenst (door wie?), zouden we daar respect voor kunnen opbrengen? Intrinsieke motivatie en zelfbeschikking (autonomie) zijn in mijn ogen de basis om eventuele veranderingen in je leven door te voeren. Iets te (willen) leren.

cora postema

27 september 2013

Toen ik de kop van het artikel las dacht ik: Is dit nieuw dan? Dat is toch de meest logische gang van zaken?
Ik weet wel dat het anders is, maar ik blijf me er over verbazen hoe het meest logische in de zorg steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Ik ben het volledig met Iren Alders eens. Er is al zoveel beschikbaar en het is de kunst dat aan te laten sluiten op dat wat iemand zelf graag wil. Ook als dat anders is dan vanuit professionele zorgoptiek als wenselijk wordt gezien.
Daar hoort inderdaad een andere rol als zorgverlener bij. Een mooie uitdaging!

Schuite

27 september 2013

Er is al jaren een software oplossing voor de eerste lijn waarin deze principes gehanteerd worden. Makers zijn dotMed/Care2U gebaseerd op ketenbesturing en de klant aan het stuur. Ook in mijn boek uit 2004 Integratie Mens en Organisatie, Stoppen met Stilstaan wordt een heel hoofdstuk gewijdt aan deze beweging die (eindelijk) ontstaat en zou moeten leiden naar een genetwerkte gezondheidszorg, niet voor niets een Zorh op Maat, Zonder Meerkosten. TVA developments stond o.a. aan de wieg van dit geheel.

ton de wit

27 september 2013

Laatst werd ik gebeld door een colporteur van Roche: of ik niet hun nieuwe meter wilde, of hun nieuwe pomp. Wat is er mis met het zelf bepalen van de insuline-behoefte aan de hand van een simpele koolhydraten-tabel?. Al deze innovaties maken de patient alleen maar afhankelijker van het farmaceutische complex. Zelf nadenken hoeft niet meer.

Top