Tech

STZ ziekenhuizen starten Kwaliteitsprogramma

De 28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) zijn een gezamenlijk programma gestart om kwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.

In het Kwaliteitsprogramma IMAGINE werkt de STZ samen met (kennis)partners CBO Utrecht, IQ Healthcare Nijmegen en het Institute for Healthcare Improvement Boston, VS. Zij fungeren binnen het consortium als ‘Kenniscentrum voor Kwaliteit en Innovatie’. Dit op grond van hun ervaring in binnen- en buitenland.

Goede voorbeelden delen

Binnen het kwaliteitsprogramma delen medisch specialisten, verpleegkundigen en bestuurders van betrokken ziekenhuizen de komende drie jaar goede voorbeelden met elkaar. “Samen bouwen aan veiligheid en kwaliteit is de kerngedachte: voor en door ziekenhuizen, waardoor de invoering van verbeteringen sneller plaatsvindt. Die gezamenlijkheid vindt niet alleen tussen ziekenhuizen onderling plaats, als ook met collega- en patiëntenorganisaties”, laat STZ in een persverklaring weten.

Drie pijlers

Het STZ Kwaliteitsprogramma IMAGINE is gestoeld op de drie pijlers van de STZ: opleiden, topklinische zorg en (toegepast) onderzoek. Thema’s die een plek binnen het programma krijgen zijn: het bespreken van mogelijke risico’s, incidenten en dossiers van overleden patiënten, het meten van en inzicht bieden in kwaliteits- en veiligheidsgegevens, het tegengaan van praktijkvariatie, snellere verspreiding van best practices. Ook het tegengaan van verspilling, het (nog) intensiever betrekken van patiënten bij de zorg, onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid, teamwork, opleiden en open communicatie komen aan de orde.

IMAGINE bouwt voort op diverse veiligheids- en kwaliteitssystemen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, zoals het Veiligheids Management Systeem en kwaliteitsindicatoren. STZ omschrijft  de programma-opzet als “een realistische en duurzame  verbetering van kwaliteit en veiligheid” die daarmee tot een verlaging van de kosten leidt. Het programma wordt gefinancierd binnen de landelijk beschikbare middelen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 oktober 2013

Het zoveelste overbodige voornemen van een dito organisatie.

Top