ACTUEEL

UMC St Radboud en JBZ gaan intensief samenwerken

Het UMC St Radboud in Nijmegen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch hebben woensdag 25 september een overeenkomst tot netwerksamenwerking gesloten.

De netwerksamenwerking moet leiden tot onderscheidende kwaliteit van zorg en innovatie in patiëntenzorg. Beide ziekenhuizen beogen ondermeer het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, opleidingsactiviteiten, wetenschappelijk onderzoek, activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid alsmede het uitwisselen van artsen, onderzoekers en verpleegkundigen.

De ziekenhuizen spelen in op de veranderingen in de zorg. “Enerzijds moet de kwaliteit verder omhoog en de variatie in kwaliteit tussen de verschillende ziekenhuizen naar beneden. Anderzijds moeten de kosten worden beheerst.  Daarbovenop komt nog de snelle ontwikkeling voor diagnostiek en behandeling, de sterk vergrijzende bevolking en de emancipatie van de patiënt die – terecht-  de regie wil over zijn eigen behandeling. Dat is een uitdaging die het UMC St Radboud en het Jeroen Bosch Ziekenhuis graag samen oppakken.”

Doorverwijzen en -behandelen

Melvin Samsom, voorzitter raad van bestuur UMC St Radboud zegt: “Deze samenwerking komt de kwaliteit van zorg en dus ook de patiënt ten goede. We gaan van doorverwijzen naar doorbehandelen, waarbij er afstemming plaatsvindt over protocollen en kwaliteitstoetsing. Dit leidt er toe dat patiënten nog vaker geholpen kunnen worden in het eigen ziekenhuis. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken cruciaal is om de gezondheidszorg verder te verbeteren.”

Willy Spaan, voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis: “Goede zorg is samenwerken. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook met externen, zoals andere ziekenhuizen. Samenwerken is belangrijk om patiënten snel en soepel in het hele zorgtraject te begeleiden.”

Voorkeurspartner

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het UMC St Radboud beschouwen elkaar als voorkeurspartner bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Beide ziekenhuizen hebben de afgelopen periode de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Zij verwachten dat dit de komende maanden resulteert in intensievere samenwerking tussen meerdere specialismen.

De ziekenhuizen hebben van oudsher al nauwe contacten. Zo zijn veel medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Nijmegen opgeleid en wordt er veel gezamenlijk onderzoek gedaan. Daarnaast hebben beide ziekenhuizen dezelfde visie op veiligheid, patiëntgerichtheid, innovatie, wetenschap en transparantie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top