ACTUEEL

ZN: ‘Extra tariefverhoging ggz dupeert cliënt"

De extra tariefverhoging in de in de geestelijke gezondheidszorg heeft zeer ernstige gevolgen voor verzekerden. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De branchevereniging roept minister Schippers (VWS) op de stijging van de tarieven in de ggz ongedaan te maken.

Aanpassing van de tarieven op een tijdstip dat de contractering van zorg voor 2014 al volop loopt, is volgens ZN onverantwoord. Het maakt het onmogelijk om de verzekerden tijdig duidelijkheid te geven over de gecontracteerde zorg. “De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen mogelijk vertraging oplopen”, meldt ZN. “Bovenal maakt de tariefstijging het vrijwel onmogelijk de voor 2014 met alle partijen afgesproken kostenbeheersing te realiseren en toch tegemoet te komen aan de vraag naar geestelijke gezondheidszorg."

Onevenredig gekort

GGZ Nederland stelt dat de tarieven juist wel omhoog moeten. "Zowel tarieven als volume lijken onevenredig gekort te worden, zonder dat daar een onderbouwing voor is," meldt GGZ Nederland. "Daarmee dreigt voor patiënten in de ggz de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gevaar te komen en kunnen er wachtlijsten ontstaan."

Doordat de zorgverzekeraars de tariefstijging niet willen accepteren, worden instellingen volgens GGZ Nederland gedwongen onder de kostprijs te werken. "Hierdoor kan niet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die o.a. door de inspectie, maar ook door VWS en de verzekeraars aan de instellingen worden gesteld. Verder hebben de meeste instellingen het door eerdere reducties financieel al moeilijk en dreigen ze door te lage tarieven in acute financiële problemen te komen," aldus GGZ Nederland in een verklaring.

De brancheorganisatie onderzoekt of dit te rijmen valt met de afspraken in het bestuurlijk akkoord.

Bestuurlijk akkoord

Medio juli hebben de minister, zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars een bestuurlijk akkoord gesloten om de kostenstijging in de ggz in 2014 te beperken tot 1,5 procent en vanaf 2015 tot 1 procent, vermeerderd met loon- en prijsbijstelling. Onlangs is bekend geworden dat de tarieven in de ggz in 2014 met gemiddeld 6,37 procent extra mogen stijgen, bovenop de normale prijsindexatie die al 2,5 procent bedraagt.

In een brief aan de minister wijst ZN erop dat het ook zonder extra tariefstijging al moeilijk genoeg is om de kosten in de ggz te beheersen. “De afgelopen tien jaar stegen de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg met zo’n 9 à 10 procent per jaar en bleek het bijzonder moeilijk om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken daarvan. Niet voor niets zijn in het akkoord over de ggz afspraken gemaakt over onder meer de noodzaak van transparantie over zorgvraagzwaarte en de uitkomst van de behandeling”, aldus ZN.

Wachtlijsten

Als het totale budget conform het akkoord beperkt wordt en de tarieven per behandeling omhoog gaan, zet dat druk op het aantal behandelingen. Daardoor kunnen wachtlijsten ontstaan en kan de zorgplicht in het geding komen.

Niet-gecontracteerde zorg

Voor de niet-gecontracteerde zorg is de situatie zo mogelijk nog ernstiger volgens ZN. “Zolang de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet nog niet is afgerond, kunnen zorgverzekeraars op basis van een uitspraak van de rechter worden verplicht 75 tot 80 procent van de maximum tarieven te vergoeden. Dit mechanisme leidt tot een verminderde prikkel bij met name nieuwe en vrij gevestigde zorgaanbieders om contracten te sluiten. Door de gestegen tarieven wordt de prikkel om geen contracten te sluiten nóg groter.”

Met name in de verslavingszorg, waar tariefstijgingen van gemiddeld 29 procent tot 44 procent worden toegestaan, dreigt een groot deel van het budget terecht te komen bij niet gecontracteerde instellingen van slecht controleerbare kwaliteit. Op deze manier dreigt de bezuiniging straks onevenredig terecht te komen bij instellingen voor ernstig psychiatrische patiënten en dat is onacceptabel, aldus ZN.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

27 september 2013

ZN geeft dus toe dat hun contracten zo onaantrekkelijk zijn dat zorgaanbieders liever contractvrij werken?

Welnu, dat klopt! Een GGZ contract afsluiten bij bijvoorbeeld Menzis voor 2014 betekent een laag - niet onderbouwd- omzetplafond van in mijn regio slechts 10.000 euro; je praktijkuitoefening moeten aanpassen (bv in de avonduren open gaan, onzinnige vragenlijsten laten invullen), materiele controle kunnen krijgen hetgeen veel onbetaalde tijd kost, en als klap op de vuurpijl alles boven een door Menzis met de natte vinger bepaalt uurtarief aan het einde van het jaar terugstorten. Menzis vindt namelijk de DBC systematiek niet leuk, want stel dat een zorgaanbieder door het door de overheid opgelegde systeem eens wat meer verdient aan een behandeling, bijvoorbeeld omdat ie zo efficient en dus kort was. Een financieel risico voor de zorgaanbieder dus.

Nee hoor, deze jongen gaat lekker zonder contract en meekomende onzinnige verplichtingen tegen 75% restitutie werken. Menzis stelt overigens dat het 60%, pure misleiding om je wél te laten tekenen.
Hoef ik ook mijn patienten niet te tellen of patienten af te gaan wijzen en lever ik ten opzichte van het contract slechts 10% in maar hoef ik ook niet de investering van extra huur te maken. En ik draag mijn steentje bij want accepteer een lager tarief dan de NZA mij feitelijk gunt.

En het belangrijkste: ik krijg terug waar het mij allemaal om ging: werkplezier in mijn mooie vak.

verbeeten

27 september 2013

Beste heer Alberts, heel fijn dat uw werkplezier aanleiding was om dat vak te kiezen. Vindt u het erg als burgers, medeprofessionals en verzekeraars het echter belangrijker vinden dat patiënten goede, transparante en efficiënte zorg ontvangen? U maakt collega's te schande...

Alberts

27 september 2013

Geachte Verbeeten,
weer zo'n verbeten reactie, ik herinner me u daar eerder op betrapt te hebben. Waarom mijn beste. Ik mag hopen dat werkplezier voor velen een essentieel onderdeel van hun motivatie is!
En ik ben het verder helemaal met u eens, transparantie en efficiente zorg is erg belangrijk. Maar wat heeft dat te maken met het contracteren van een ZV vraag ik mij af. Ik werk volgens de richtlijnen, daarop aanspreekbaar door patienten en tuchtrecht. Efficient ben ik zeker, korte wachttijden, hoge clienttevredenheid, lage overhead etc.
Ik kan uw reactie niet plaatsen.

Boxos

28 september 2013

Alberts, u heeft gelijk. De zorgverzekeraars hebben hun mond vol over kwaliteit maar zijn in wezen ordinair bezig met winstmaximalisatie. Nieuwe GGZ aanbieders krijgen geen enkele kans. Zelfs doorgewinterde psychiaters met een zelfstandige praktijk worden in toenemende mate afgescheept met kleine bedragen zoals u die noemt. De grootste schande is nog wel dat je als nieuwe organisatie alle informatie moet overhandigen inclusief een minimale nettowinst van €100.000- per jaar. En wat krijg je van hen terug? Niets, geen verklaring, geen onderbouwing, helemaal niets. De macht van zorgverzekeraars moet worden ingedamd en terug naar de Rijksoverheid.

Alberts

28 september 2013

Boxos, dat laatst is inderdaad het beste. Terug naar de Rijksoverheid, dan besparen we de overhead van de ZV bestaande uit 4 ton salaris voor de CEO's en andere pipo's, leaseauto's, advertentiekosten, gebouwen, allerhande 'accountmanagers' etc. Dan kan de Rijksoverheid zonder ongeloofwaardig te zijn stellen dat er gebudgetteerd gaat worden. Vastgestelde NZA tarieven zoals nu, duidelijke criteria voor het mogen leveren van zorg voor alle aanbieders, wet BIG en tuchtrecht als kaders, kwaliteitscriteria door CVZ, patientenorganisaties en beroepsverenigingen vastgesteld en klaar is Kees.
Ik denk dat we dan met hetzelfde budget echt meer kunnen doen.

Top