ACTUEEL

Gemeenten krijgen 50 miljoen voor opvang

Staatssecretaris Bussemaker van VWS stelt ruim 50 miljoen euro beschikbaar om de verwachte vraag naar psychosociale hulpverlening bij gemeenten op te vangen. Het leeuwendeel van dit bedrag gaat naar de centrumgemeenten.De maatregel is nodig nu de grondslag voor psychosociale hulpverlening binnen de AWBZ definitief is komen te vervallen. Dit betekent dat naar verwachting meer mensen met psychosociale problemen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de gemeenten zullen aankloppen. Met het oog hierop stelt Bussemaker in totaal 53 miljoen euro beschikbaar. Hiervan gaat 36 miljoen naar de 43 centrum gemeenten. De resterende 17 miljoen wordt over de andere gemeenten verdeeld. Naar verwachting worden de vrijgekomen gelden vooral besteed aan maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top