ACTUEEL

West Brabantse ziekenhuizen mogen fuseren

West Brabantse ziekenhuizen mogen fuseren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie tussen het St. Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom goed. De ACM stelt dat het ook na de fusie mogelijk blijft voor de zorgverzekeraars om goede afspraken te maken voor de verzekerden.

Er zijn volgens de ACM na de fusie in West-Brabant twee grotere ziekenhuisgroepen die goed met elkaar kunnen concurreren: het Amphia Ziekenhuis in Breda en het nieuwe fusieziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Om deze reden zijn de zorgverzekeraars overwegend positief over de fusie. De twee ziekenhuisgroepen in West Brabant zullen met elkaar concurreren, zo verwachten de zorgverzekeraars. Patiëntenfederatie NPCF daarentegen staat sceptisch tegenover de fusie en betwijfelt of de patiënt er baat bij heeft. De NPCF wil eerst de officiële toelichting van de ACM later deze week afwachten alvorens met een defintieve reactie te komen. 

Volumenormen

Op 16 augustus 2012 kwamen de ziekenhuizen met de fusieplannen naar buiten. De reden voor de fusie is dat de kwaliteits- en volumenormen voor ziekenhuizen steeds hoger worden, waardoor het voor individuele ziekenhuizen niet meer mogelijk is om aan de normen te voldoen.

In december 2012 meldden de ziekenhuizen hun plannen bij de NMa, de voorganger van de ACM. In juni 2013 stelde de ACM dat er voor de fusie een vergunning nodig was. Deze fusie zou de keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars mogelijk beperken. "Uit het tot nu toe verrichte onderzoek blijkt dat patiënten van deze ziekenhuizen, het andere ziekenhuis als eerste of tweede alternatief zien", lichtte bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van ACM destijds toe.

Kwaliteitseisen

Eén van de overwegingen van ACM om de fusie goed te keuren is dat de kwaliteitseisen voor ziekenhuiszorg steeds strenger worden en de twee ziekenhuizen apart daar waarschijnlijk niet aan kunnen voldoen. Chris Fonteijn: "Door de fusie kan bepaalde ziekenhuiszorg in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal blijven bestaan, zoals oncologie, en dat is goed voor patiënten en verzekerden."

Beide ziekenhuizen blijven voorlopig bestaan maar zullen worden omgevormd tot ‘een ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel’. Het Franciscus ziekenhuis zal zich gaan specialiseren in de behandeling van kanker, bij het Lievensberg ziekenhuis zal de focus liggen op acute complexe zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top