ACTUEEL

‘Ziekenhuizen willen verzekeraars oorlog verklaren’

Zorgverzekeraars doen ziekenhuizen onacceptabele voorstellen bij de contractonderhandelingen over de zorginkoop voor 2014. “De zorgverzekeraars zijn aan het doorslaan”, zegt Hugo Keuzenkamp, bestuurder van het Westfriesgasthuis in Hoorn en hoogleraar. “Als je nu zou vragen of we de oorlog aan de verzekeraars moeten verklaren, zul je van velen een volmondig “ja” horen.” Dat zegt Keuzenkamp in het vakblad Medisch Contact.

Zorgverzekeraars  kopen zo scherp in, dat instellingen een omzetdaling van gemiddeld 1,5 procent verwachten. Dat bleek uit de Financiële Zorgthermometer, een kwartaalonderzoek onder de leden van HEAD, vereniging van financieel deskundigen in de zorgsector die op 19 september werd gepubliceerd. De onderhandelingen lijken op “een eenzijdig dictaat” zei Margot van der Starre, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ toen in een reactie aan Skipr.

De NVZ hoort “zorgwekkend veel geluiden over onredelijke voorstellen”, zegt Van der Starre tegen Medisch Contact. Bovendien worden de onderhandelingen volgens haar onder grote tijdsdruk gevoerd, omdat de contracten vóór november rond moeten zijn. “Dat kan wel, maar het gevaar bestaat dat je tekent voor het faillissement van je instelling.” In plaats van de groeiruimte voor ziekenhuizen van 1,5 procent over 2014 sturen zorgverzekeraars nu aan op een omzetdaling. Van der Starre zegt tegen Medisch Contact: “Wij kunnen het niet uitleggen dat wij van tientallen leden horen dat er in de voorstellen 5 tot 25 procent wordt gekort. Sommige leden vragen ons waarmee wij akkoord zijn gegaan. Zij hebben weinig vertrouwen meer in de afspraken.’ De NVZ heeft de zorgen vorige week besproken met het ministerie van Volksgezondheid. Ook heeft de NVZ haar leden een enquête over hun onderhandelingservaringen gestuurd en een meldpunt ingesteld ‘om een beter beeld van de situatie te krijgen.’ VGZ zou volgens De Telegraaf veel ziekenhuizen hebben laten weten dat het met 7 procent minder moet. Achmea zou kortingen van 8 tot 10 procent voorstellen.

Bestuursvoorzitter Bart Berden van de zojuist gefuseerde ziekenhuizen St. Elisabeth en TweeSteden in Tilburg zegt in Medisch Contact: “Vanuit het hele land hoor ik ruige voorstellen, die wel 10 tot 15 procent onder afgelopen jaren kunnen zitten. Ik loop al twintig jaar mee, maar heb het niet eerder zo erg meegemaakt.” De terugloop van patiënten is een verklaring voor de scherpe inkoop. "Maar het is gevaarlijk deze lichte vraaguitval direct te vertalen naar kleinere budgetten< zegt Berden. "60 procent van onze kosten betreft personeel. Om dat terug te brengen is tijd en geld voor een sociaal plan nodig. En wat gebeurt er als de economie en zorgvraag weer aantrekken? De werknemers en medisch specialisten die je bent kwijtgeraakt, krijg je niet zo gemakkelijk weer terug. Hoe verantwoord is dit beleid?"

Tegenstrijdige voorstellen

Berden schrijft de scherpe voorstellen verder onder meer toe aan de regierol die de verzekeraars is toegewezen, zowel bij het terugdringen van de zorgkosten als bij de concentratie van hoogcomplexe zorg. Echter, bij de hoogcomplexe zorg komen normen soms “uit de lucht vallen”. Hij noemt als voorbeeld dat zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen een hogere volumenorm hanteren dan de landelijke richtlijn. “Extra lastig is het, dat elke verzekeraar afzonderlijk onderhandelt en daarbij soms met tegenstrijdige voorstellen komt. “De een hanteert een speerpunt, dat voor de ander volstrekt onbelangrijk is. Er is geen gecoördineerd beleid”, zegt Berden in Medisch Contact. “Misschien moeten we maar naar één zorgverzekeraar voor heel Nederland. Dan zijn we van dat geëikel af. Zo is een ziekenhuis niet meer te managen.”

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 oktober 2013

Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, ggz instellingen, fysiotherapeuten, logopedisten, tandartsen, etc.
Iedereen die te maken heeft met zorgverzekeraars heeft brandbrieven gestuurd, heeft aan alle alarmbellen getrokken en geeft aan dat verzekeraars een totaal onuitvoerbaar beleid voeren.

Hoe lang nog tot de parlementaire enquete?
Hoe lang nog tot het volk in opstand komt?
Hoe lang nog tot de eerste doden vallen?

(Ik reageer bewust anoniem, cz heeft in haar contracten namelijk opgenomen dat zij het wurgcontract met directe ingang mogen beeindigen als ik mij negatief over hen uit laat, zucht)

Anoniem

2 oktober 2013

Zeer jammer dat de laatste weken de berichten (al dan niet door lobby ziekenhuizen) zo eenzijdig worden bericht. In de berichtgeving wordt volledig voorbij gegaan aan de dalende zorgvraag in 2012-2013. Er wordt alleen maar geroepen dat het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord uitgangspunt moet zijn (blijkbaar voor alle individuele ziekenhuizen) terwijl de werkelijkheid een dalende trend heeft. Aantal zkh-en (30 tot 60 zkh-en) hebben alleen maar ook voor budgetmaximalisatie 2014 (zonder concrete onderbouwingen). Er zijn een flink aantal ziekenhuizen die meer dan 10% omzetgroei vragen terwijl in 2013 er evenveel of minder zorgvragers geholpen hebben.

dijka

2 oktober 2013

"O Zorgaanbieders let op u saeck"
De hoeveelheid zorg die wordt geboden is niet altijd verminderd, maar de definities van de tellers (oude FB parameters) zijn aangepast. Daarnaast zijn de regels wanneer een teller gescoord mag worden zo aangepast dat het er op lijkt alsof er minder patiënten behandeld worden, maar dat is niet zo. En dan nog maar niet te spreken over de voortgaande ontwikkelingen in patiëntvriendelijke behandelmethoden (innovatieve methoden die gaandeweg worden aangeboden als “standaard” zorg), die meer tijd en materialen vragen zonder dat dit direct in meetbare parameters wordt vertaald. Kostenverhogend maar niet meer opbrengsten. De oorlog verklaren is niet de juiste houding, kan ook niet, het is immers nog nooit vrede geweest. Zorgaanbieders en verzekeraars ga het gesprek aan, zonder te zwartepieten. Er is binnen de verschillende kampen te veel wantrouwen naar elkaar. In een tijd waarin alle stuurinformatie is vertroebeld door veranderingen, en de regelgeving zo ingewikkeld is gemaakt dat niets is wat het lijkt (Invoering DOT, prestatiebekostiging enz.) worden de zorgaanbieders neergezet als geldgraaiers en fraudeurs, de zorgverzekeraars als de dom-oren die niet controleren en maar betalen en wil de Nederlandse Zorgautoriteit spierballen tonen als de marktmeester die het wel even gaat regelen. Je maintiendrai !

Bols

2 oktober 2013

Jammer dat de ziekenhuizen zo defensief reageren op allezins redelijke voorstellen. Marktwerking in de zorg betekent mijns inziens dat je als organisatie (lees: ziekenhuis) flexibel moet kunnen reageren op wijzigende omstandigheden. Als de productie voor het 2e jaar op rij stevig (bijna 5%!) daalt dan moet je als bedrijf (ja, een ziekenhuis is een bedrijf) bijsturen en in je kosten snijden. En het argument dat 60% van de kosten personeelskosten zijn is natuurlijk alllang achterhaald. Ook in je personeelskosten kan je snijden. Als je als ziekenhuis al je personeel in vast dienst hebt dan kost het je meer moeite, maar dat risico heb je dan bewust genomen en daar hoeven de verzekerden toch niet voor te betalen?
De maatschappij mag toch ook van ziekenhuizen verwachten dat ze bijdragen aan het oplossen van de crisis en de kosten willen terugdringen? Nogmaals, een productiedaling van 5% moet toch te vertalen zijn in een kostendaling? Daar hoor ik weinig constructieve voorstellen over. De ziekenhuizen beroepen zich op vermeende verworven rechten (budgetomvang vanuit het verleden, een bestuurlijk hoofdlijnen akkoord waarin een maximale groeiruimte is afgesproken).

Oorlog kent alleen maar verliezers, dus dat lijkt me niet de oplossing. Verzekeraars en ziekenhuizen hebben elkaar nodig, en het gemeenschappelijke doel (kwalitatief goede en betaalbare zorg) is er, dus daar moet men uit kunnen komen.

Boxos

2 oktober 2013

De overheid heeft de zorgverzekeraars alle macht toebedeeld en is hierdoor zelf de regie kwijtgeraakt. Het roer moet radicaal om. De zorgverzekeraars verplichten om 80 % of meer van de inkomsten uit te geven aan gezondheidszorg. Ieder bedrijf dat hier niet aan voldoet, definitief uit de markt halen zodat een sterfhuis constructie van deze woekeraars het gevolg is. Gegarandeerd dat het gesodemieter binnen 3 jaar verleden tijd is!

Peter Koopman

2 oktober 2013

Patienten kunnen zich in deze het kind van de rekening gaan voelen wanneer alleen in "verzekerden", marktwerking en werknemers gesproken wordt. Ook voor veel verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is deze commercieel economische "oorlog" onwerkelijk. Zij kozen dit beroep om hun deskundigheid voor mensen in te zetten die daarvan afhankelijk zijn; zo is hun waarden en normen systeem nog steeds gebouwd. Moet dit echt anders? Moeten zij vooral gaan omdenken in de sfeer van " valt er voor mij nog wat te verdienen aan de patient"? Ofwel het eigenbelang centraal gaan zetten? Dit terwijl premies nu al omlaag kunnen en er landelijk 1,5 % groei was afgesproken. Toch komt hun baanzekerheid in het geding. Wie wil dit om zijn geweten hebben?

Alberts

2 oktober 2013

Goed dat het machtsmisbruik en vanuit eigen belang denken van de ZV nu onderwerp lijkt te worden van een brede discussie.

Allemaal samen te vatten in één zin: marktwerking werkt niet bij een sector als gezondheidszorg. Het gaat niet om telefoons, bier of auto's maar om de psychische en lichamelijke integriteit van de medemens. Dat is geen produkt en ja dat kost geld, live with it.

Anoniem

2 oktober 2013

Het lijkt me goed om deze discussie te voeren NADAT de onderhandelingen zijn afgerond. Hoewel de genoemde punten inhoudelijk zeker valide kunnen zijn, is het moment dermate, dat de kans reeel is dat het de loopgravenoorlog alleen maar vergroot.

Probeer je nu vooral te beperken tot realistische inschattingen voor 2014. In tijden van teruglopende zorgvraag om een 10% groei vragen, omdat het een onderhandeling is, is niet handig. Net als een krimp van 10% of meer trouwens. Het mes snijdt aan twee kanten.

Anoniem

2 oktober 2013

Ik vind het jammer dat zorgverzekeraars en respondenten zoals @2 en @4 helaas niet het onderscheidt van volume en prijzen kunnen onderschreiden. Als het volume daalt is dit logischerwijs geen excuus om prijzen met 5 tot 25% te korten. Immers, de inflatie is echt niet opeens negatief geworden. Wellicht zijn deze respondenten zelf bereid hun bonus in te leveren en 20% salaris in te leveren. Zou de zorgverzekeringspremie zeer besparen aangezien ik vermoedt dat deze respondenten vanuit de zorgverzekeraars acteren.

Verkerk

2 oktober 2013

Het is treurig om te zien hoe veel mensen in deze discussie krampachtig aan hun eigen wonderland proberen vast te houden - een sprookjesboek waarin koene, welwillende zorgverleners onderdrukt worden door kwaadaardige, op winst beluste financiële grootmachtigen.

De werkelijkheid is anders. Zorgverleners hebben de sympathie mee, maar de feiten tegen. Als werknemer van een zorgverzekeraar ben ik sinds de stelselwijziging van de ene reorganisatie in de andere gerold. Jaar op jaar wordt er gesneden in de kosten door o.a. uitbesteding, efficiëntieverbetering, automatisering en sluiten van kantoren. Ons personeelsbestand is inmiddels al met 30% gekrompen en die trend gaat door.

Terecht ook, want het móet efficiënter. Dat zijn we, als de coöperaties die we vrijwel allemaal zijn, verplicht aan onze leden/verzekerden. Bovendien is het bittere noodzaak, want de concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling is hevig. Oh, en zorgverzekeraars besteden zo'n 96% van hun premieinkomsten aan de zorg.

Hoe anders is het in veel ziekenhuizen. Daar draait alles nog om groei, groei, groei. Onder het mom van 'patiëntbelang' wordt er druk geïnvesteerd in sexy nieuwe technologie, zonder dat er kritisch wordt gekeken naar doelmatigheid. Protonentherapie? Da Vinci robots? Zet maar neer die machines, de zorgverzekeraar betaalt wel.

Ondertussen blijft de interne organisatie vaak een puinhoop - de gemiddelde ziekenhuisbestuurder heeft nauwelijks inzicht in zijn eigen kostenstructuur en maar zeer beperkt invloed om daar iets aan te doen (lang leve de maatschappen). Mede daardoor wordt er - al dan niet bewust - vrolijk voor tientallen miljoenen gesjoemeld met DBC's. En kwaliteitsinformatie - echte outputindicatoren - wordt nief of met grote tegenzin opgeleverd.

En nu de zorgverzekeraars zo ver zijn dat ze via professionele inkopers ziekenhuizen met hun neus op de (cijfermatig onderbouwde) feiten drukken, is ineens het huis te klein. Er worden geen blanco cheques meer uitgeschreven, wat een schande!

Wordt eens wakker. Die hoge zorgverzekeringspremie die klanten elke maand betalen, dat is maar voor 3% de zorgverzekeraar. Voor 96% zijn jullie het, beste zorgverleners. Dat besef mag wel een keer landen.


Anoniem

2 oktober 2013

1,5% minder omzet, maar 3% minder kosten omdat het volume fors daalt. Dan ga je er toch als ziekenhuis mooi 1,5% op vooruit....
En dan stijgt de prijs per eenheid en dat willen we niet.
Flexibiliteit is het sleutelwoord. Ziekenhuizen moeten leren in te spelen en te reageren op de veranderende en dalende zorgvraag. Lijkt nog te veel op oud budget denken.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

2 oktober 2013

Op zich zullen zorgaanbieders er aan moeten gaan wennen dat concurrentie op prijs en kwaliteit zal blijven. Dat is nog steeds de beste manier om de kosteneffectiviteit van zorgaanbieders te managen; zie http:///www.gezondezorg.org/kem.

Maar er wordt nu bijna alleen maar op de prijs gekort. Zelfs al zouden de zorgverzekeraars de kwaliteit willen betrekken bij de onderhandelingen kunnen ze dat niet of nauwelijks. In ieder geval niet op een uniforme manier, want er zijn nog geen uniforme kwaliteitsassessments. De realisatie daarvan moet dus speerpunt van (overheids)beleid worden; zie http://www.gezondezorg.org/kwaliteitsassessment.

Tegelijkertijd heeft Bart Berden gelijk als hij stelt dat we toe moeten naar één zorgverzekeraar voor heel Nederland. Daar zijn meerdere redenen voor; zie http://www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar. Concurrentie tussen zorgverzekeraars levert (verder) niets meer op, behalve veel extra werk voor en frustratie bij de zorgaanbieders.

Peter Koopman

2 oktober 2013

Het valt me op dat de toonzetting in dit debat weinig openingen tot toenadering biedt. Kokerdenken als cijferaar of als zorgverlener biedt geen soulaas. Cijfers zijn op zich al een sterke reductie van de werkelijkheid. Het cijferen is een middel om de vele kenmerken een beetje te begrijpen. Ik vertrouw er op dat niemand voor zijn plezier ziekenhuiszorg ontvangt en indien een patient dit behoeft mag vertrouwen op effectieve behandeling en een professioneel adequate omgang. In dat stadium past het argumenteren met cijfers maar matig.

Over randvoorwaarden (secundair) van het primair proces gaat de huidige comercieel economische "oorlog". Toch in de kern dus van relatief betrekkelijke waarde.

Anoniem

11 oktober 2013

@#13 Peter Koopman: commercieel economische oorlog? Tussen wie precies? Instellingen en verzekeraars zijn voor zover ik weet geen commerciele concurrenten.

Heb je het over een oorlog tussen verzekeraars? Tussen instellingen? Wat bedoel je?

Als je het kunt uitdrukken in cijfers, graag! Houd het lekker concreet. ;)

Top