ACTUEEL

ZN: 'Zorg moet recht op groei loslaten'

ZN: 'Zorg moet recht op groei loslaten'

De maximale groeiruimte van 1,5 procent in 2014 wordt door sommige ziekenhuizen ten onrechte beleefd als een ‘recht op groei’. Dat heeft André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) woensdag gezegd op het Rode Hoed-symposium ‘De medisch specialist 2014’ in Amsterdam.

Voor zorgverzekeraars is de afspraak uit het zorgakkoord de bovengrens voor de gehele sector. Bij een dalende zorgvraag – zoals de ziekenhuizen nu zelf signaleren – is het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars om minder zorg  in te kopen.” Rouvoet reageert hiermee op de grote weerstand bij individuele ziekenhuizen en ggz-instellingen die bij de onderhandelingen ontstaat.  De instellingen vinden dat zorgverzekeraars te scherp inkopen en de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord negeren. Afgelopen zomer hebben ziekenhuizen, ggz-instellingen en zorgverzekeraars met minister Schippers van VWS afgesproken dat de zorg volgend jaar maximaal 1,5 procent mag groeien.

Zorgplicht

“Iedereen die in de zorg werkt, kan begrijpen dat de lagere groei nodig is om de gezondheidszorg voor alle Nederlanders in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Rouvoet. “Maar als men merkt dat de gemaakte afspraken uit de zorgakkoorden slecht uitpakken voor de eigen praktijk of instelling dan ontstaat er weerstand. Dat is een begrijpelijke reactie, maar zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en hun eerste belang is dat hun verzekerden toegang hebben tot verzekerde zorg van goede kwaliteit.”

Het voordeel komt toe aan de verzekerden, zegt Rouvoet. “Zorgverzekeraars kopen bovendien, zoals afgesproken in de akkoorden, veel meer zorg selectief in, waarbij ze kwaliteit en doelmatigheid voorop zetten.” Rouvoet zei op het congres dat hij heel goed snapt dat een individueel ziekenhuis daar moeite mee heeft. “Maar het ligt besloten in het zorgstelsel en in de afspraken die op landelijk niveau de minister zijn gemaakt. Het is de manier waarop we de gezondheidszorg kunnen vernieuwen en verbeteren.”

Kritiek ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hoort “zorgwekkend veel geluiden over onredelijke voorstellen”, zegt NVZ-directeur Margot van der Starre tegen Medisch Contact. Bovendien worden de onderhandelingen volgens haar onder grote tijdsdruk gevoerd, omdat de contracten vóór november rond moeten zijn. “Dat kan wel, maar het gevaar bestaat dat je tekent voor het faillissement van je instelling.” In plaats van de groeiruimte voor ziekenhuizen van 1,5 procent over 2014 sturen zorgverzekeraars nu aan op een omzetdaling. “De zorgverzekeraars zijn aan het doorslaan”, zegt Hugo Keuzenkamp, bestuurder van het Westfriesgasthuis in Hoorn en hoogleraar. “Als je nu zou vragen of we de oorlog aan de verzekeraars moeten verklaren, zul je van velen een volmondig “ja” horen.”

Zorgakkoord ggz onuitvoerbaar

In de sector ggz is de situatie nog ingewikkelder. Rouvoet: “Daar is op de valreep een forse tariefsverhoging door de NZa doorgevoerd. Volstrekt onverantwoord, want alles wat er in de prijzen bijkomt, gaat ten koste van het zorgvolume. In de verslavingszorg lopen de tariefstijgingen zelfs op tot 30-40 procent. Daarmee wordt het zorgakkoord voor de ggz feitelijk onuitvoerbaar, zeker omdat de  wetswijziging die het mogelijk moet maken om lagere vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorg vast te stellen, nog niet is doorgevoerd. ZN heeft de minister opgeroepen de tariefsverhoging van gemiddeld 6,3 procent in ieder geval niet in 2014 door te voeren”.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Henksen

2 oktober 2013

Logisch dat als het volume daalt, het budget kleiner wordt. Echter dit kan natuurlijk niet betekenen dat ook de stukprijs omlaag gaat.

Mitrasing

2 oktober 2013

Komt de NZa een keer met realistische prijzen voor de GGZ dan is het ook weer niet goed en verwacht Rouvoet dat Schippers iets doet?
Nimmer gehoord dat Schippers optrad tegen de niet realistische NZa tarieven voor huisartsenzorg.
Waarom waren de SER en Raad van State in 2005 tegen dit zorgstelsel?
Onuitvoerbaarheid en kostenverhogend?
20+ miljard in 7 jaar verspild: hoeveel Fyra en JSF enquêtes zitten hierin verstopt?

Dijkstra

2 oktober 2013

Als ik snel even naar de eerste lijn kijk is de groei daar het enige dat de huisartsen aan tafel heeft gehouden in de onderhandelaarsresultaat. Dat en misschien het inschrijven op naam. Maar logischerwijs heeft Rouvoet met de nu bekende informatie gelijk, beperking groei om beperking groei is natuurlijk nooit een goede motivatie. Mijn gevoel is alleen dat de onderhandelingen ervoor gezorgd hebben dat er sprake is van deze arbitraire percentages en geen inhoudelijke strategie. De uitgestelde kortingen die aldoor door de NZa geopperd worden hangen tevens als het zwaard van damocles boven de markt. Die jongens weten niet wat onderhandelen is.

Anoniem

2 oktober 2013

Ik denk dat de heer Rouvoet maar eens een opleiding moet zoeken die hem leert wat het verschil is tussen volume en prijs, en tevens het verschil tussen een plafond en een aanneemsom.

Een ongewijzigd plafond heeft namelijk bij een lager volume tevens een lagere schadelast tot gevolg. Zodanig is het wel degelijk dat ziekenhuizen en ggz instellingen op normatief inzetten voor hun plafonds, omdat de "productiedaling" waar mijnheer Rouvoet het over heeft op geen ene wijze empirisch juist is aangetoond vanwege alle definitiewijzigingen die hebben plaatsgevonden. In de praktijk blijkt zelfs dat er massale wachtlijsten zijn op de poli zoals de NOS heeft aangetoond, wat niet echt op een "productiedaling" lijkt.

Maar goed, nou staan verzekeraars niet bekend om hun empirische vaardigheden.

Alberts

2 oktober 2013

De tarieven in de GGZ zijn al een paar jaar (sinds 2011?) niet aangepast, en aanbieders krijgen al een paar jaren te weinig gezien hun kostprijs. Vandaar deze relatief grote stap nu. Bovendien is dit geen natte vingerwerk, het is onderbouwd met (kostprijs-) onderzoek door de NZA. De verzekeraars hebben dus afgelopen jaren geld in de zak gehouden dat ze eigenlijk hadden moeten uitbetalen en dat blijkt ook wel uit hun enorme tegoeden, dus een beetje terughoudender zijn zou ze niet misstaan. Wel begrijp ik dat wanneer tijdens de onderhandelingen de tarieven worden gewijzigd dat problemen oplevert, het had iets eerder gemogen maar soi, moeten de zorgaanbieders dan nóg een jaar boeten voor de trage bureaucratische molens die hen de afgelopen jaren al inkomen heeft gekost, lijkt me ook niet sjiek.
Dan die contracten maar een paar weken later, voor 2013 had ik ze ook niet allemaal rond voor mei.

Anoniem

2 oktober 2013

Zorgverzekeraar of Zorgaanbieder.
We zijn allemaal verzekerden, die bij voorkeur weinig betalen voor goede kwalitatieve zorg.

Top