ACTUEEL

Verkapte bezuiniging holt ouderenzorg uit

De zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt ernstig uitgehold. Dat komt door het nieuwe financieringssysteem voor instellingen dat het ministerie van Volksgezondheid hanteert. Dat stellen bestuurders en personeel van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Volgens hen is het nieuwe systeem in feite een verkapte bezuiniging.

Zorg verslechtert

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de financiering van de instellingen ingrijpend veranderd. De tehuizen krijgen niet meer één zak geld voor alle bewoners. Per bewoner is uitgerekend op hoeveel uur zorg hij recht heeft. Voor veel bewoners pakt dit slecht uit. "Wat verantwoorde zorg heet, is in feite niets meer dan er voor zorgen dat mensen niet sterven aan verwaarlozing", zegt bestuurder Therese van den Hurk van de Delftse Pieter van Foreest-zorginstellingen in de GPD-bladen.

Te weinig geld en goed personeel

Er is al langer te weinig geld voor verantwoorde zorg en het ontbreekt aan gekwalificeerd personeel, zegt voorzitter Wineke Weeder van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso. Als de zogenoemde zorgzwaartepakketten ook nog eens uitpakken als een bezuiniging is dat een ‘heel slechte zaak’.

Familieleden en vrijwilligers

Volgens de instellingen komen relatief dure, kleinschalige woonvoorzieningen voor dementen in gevaar. Verder is de twee uur zorg per dag voor dementerenden volgens verzorgers veel te weinig. ActiZ, de brancheorganisatie van zorginstellingen, hoort van bestuurders dat bewoners minder zorg en aandacht krijgen dan zij nodig hebben. Instellingen zeggen vaker een beroep te moeten doen op familieleden en vrijwilligers.

VWS: herverdeling, geen bezuiniging

Het ministerie bestrijdt dat het gaat om een bezuiniging. Er wordt evenveel geld vrijgemaakt als voorheen, aldus een woordvoerder. “Het geld wordt alleen opnieuw verdeeld.”

Bezwaar bij CIZ tegen toegewezen zorguren

De klachten van familieleden of verzorgenden uit verpleeg- en verzorgingshuizen zijn bekend bij cliëntenraden, ouderenbond ANBO, beroepsorganisatie V&VN en de SP zijn. Volgens een ANBO-woordvoerder is het “een doelgroep die niet snel aan de bel trekt. Elke klacht staat voor zo’n tienduizend andere gevallen.” Patiënten kunnen bezwaar aantekenen tegen hun pakket met het aantal toegewezen uren zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ. Hoe vaak al bezwaar is aangetekend, kan het CIZ niet zeggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top