ACTUEEL

SAZ opnieuw aan de slag met eigen zorgpolis

De vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) verwacht eind dit jaar alsnog een eigen zorgpolis te introduceren. Zorgverzekeraars ASR en DSW werken de zogeheten Beter Dichtbij Polis momenteel uit en gaan de polis straks aanbieden.

De veertig kleinere ziekenhuizen die in de SAZ zijn verenigd willen met de zorgpolis een antwoord geven op de groeiende concentratie van zorg in grote ziekenhuizen. Volgens de SAZ is het beleid van de grote zorgverzekeraars te veel gericht op het concentreren van ziekenhuizen van zorg in grote ziekenhuizen.

Uitstel

De SAZ ontvouwde in juni 2012 voor het eerst de polisplannen. Vanwege praktische problemen zag de SAZ zich in november genoodzaakt de introductie van de polis uit te stellen. De SAZ waagt nu met ASR en DSW een nieuwe poging.

Goedkoper

De SAZ denkt dat het vanuit het oogpunt van patiëntenvoorkeur, kosten en gezondheidswinst beter is om de zorg zoveel mogelijk regionaal gespreid aan te bieden. Met de Beter Dichtbij polis wil de SAZ binnen enkele jaren een intensieve samenwerking bewerkstelligen tussen zorgaanbieders in de regio. Tegelijkertijd wil de SAZ met gemeentes, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de politiek in gesprek over een herbezinning van de bekostiging van de zorg. De SAZ verwacht dat de Beter Dichtbij polis op den duur 5 tot 10 procent goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. Dit kan omdat de zorg voor een belangrijk deel wordt ingekocht bij de 42 ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ.

Verder is het de verwachting dat deze polis bijdraagt aan het in stand houden van de solidariteit met betrekking tot premiebetaling door verzekerden in de regio. Ook draagt de polis bij aan het behoud van regionale zorginstellingen en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de regionale economie waarin zij opereren. Wanneer nodig wordt de zorg bij andere gespecialiseerde, topklinische en academische ziekenhuizen ingekocht. De patiënt houdt daarbij zijn keuzevrijheid.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 november 2013

De berichtgeving klinkt aannemelijk en is mij uit het hart gegrepen. De macht van de 'grote verzekeraars' is dermate groot dat het dezelfde kant dreigt uit te gaan van wat de banken hebben bewerkstelligd: chaos en geen inzicht in de beweegredenen dan alleen winstmaken en de verzekerde niet adequaat en overeenkomstig het verschuldigde vergoeden. Vooral door zich te verschuilen achter de regelgeving opgelegd door het rijk..

Top