ACTUEEL

'Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is geen plicht'

Ouderen, zieken en gehandicapten kunnen vanaf 2015 worden geconfronteerd met het dringende verzoek van hun gemeente om in ruil voor zorg vrijwilligerswerk te verrichten. Dit blijkt uit het conceptwetsvoorstel Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd.

Over de suggestie in het wetsvoorstel om hulpbehoevenden vrijwilligerswerk te laten doen, waarover de Volkskrant donderdag als eerste berichtte,  is veel commotie ontstaan. Zo zegt PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema in een interview met de NOS dat ze denkt “dat het kabinet en de staatssecretaris een klap van de molen hebben gekregen”. Staatssecretaris Van Rijn meent dat er een “karikatuur” van zijn wetsvoorstel wordt gemaakt. Mensen verplichten tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is volgens Van Rijn tegenover het Radio 1 Journaal een “belachelijk idee”. Hij zal mensen “hier nooit toe verplichten, zeker niet bij zorg”.

De gemeenten mogen het vrijwilligerswerk echter niet verplicht opleggen. Wel kunnen gemeenten volgens het conceptwetsvoorstel "verkennen" of er “maatschappelijk nuttig werk'' kan worden verricht. Mensen verplichten tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is volgens Van Rijn tegenover het Radio 1 Journaal een “belachelijk idee”. Dit is ook niet de bedoeling, blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel: “De cliënt kan niet gedwongen worden om ‘in ruil voor’ de ondersteuning zulke activiteiten te verrichten op straffe van het verliezen van die ondersteuning.”

Eenzaamheid bestrijden

De regering vindt het “wel passend dat de gemeente de vraag naar de mogelijkheden in dit verband onderzoekt en met de cliënt bespreekt en spreekt de hoop uit dat de aanwezige kansen die dit mensen kan bieden in de praktijk steeds meer benut zullen worden.” Van Rijn wil een “betrokken samenleving, geen voor-wat-hoort-wat-maatschappij”. Vrijwilligerswerk kan mensen volgens hem wel uit hun eenzaamheid halen.

Zo kan eenzaamheid “mogelijk worden verminderd door bijvoorbeeld ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand”, schrijft Van Rijn in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. En de gepensioneerde boekhouder die rolstoelgebonden is, kan als vrijwilliger aan de slag bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. “Zo kan het mes ‘aan twee kanten snijden’: de maatschappelijke participatie van de betrokkene neemt toe en draagt bij aan het oplossen/beperken van een maatschappelijk probleem”, aldus Van Rijn. “De cliënt die maatschappelijke ondersteuning ontvangt, kan zichzelf helpen door het verrichten van die activiteiten en daardoor ‘iets terugdoen’ en dat geeft mensen een sterker gevoel van eigenwaarde dan wanneer men alleen ‘ontvangt’, hoe noodzakelijk dat ook is.”

Thuis blijven wonen

Het kabinet wil de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zo omvormen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Ouderen die geen intensieve zorg nodig hebben, moeten langer thuis blijven wonen met behulp van familie, vrienden en buren. Alleen ouderen en gehandicapten die zeer zware zorg nodig hebben, mogen dan nog naar een zorginstelling.

Gemeenten en zorgverzekeraars worden door het voorstel meer verantwoordelijk voor de hulp die mensen thuis krijgen. Hiermee moet meer maatwerk worden geleverd en moet een einde komen aan de stijgende kosten. (Skipr / ANP)

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 oktober 2013

Geen slecht idee van Van Rijn. Jammer dat de media in deze weer goede ideeën ongenuanceerd aan het verkrachten is ! Wanneer neemt de media zichzelf eens serieus en gaat zij (ook) een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie. Wat dit land nodig heeft zijn mensen die participeren, niet op hun handen blijven zitten, wordt niemand beter van. Laten we nu eens serieus met z'n allen diue discussie aangaan en niet (alleen) overlaten aan de politiek. Want als het aan de PVV ligt houden we de verzorgingsstaat overeind totdat we nationaal nog meer in de schulden zitten en creëren we ons eigen Griekenland (dat is denk ik wel het laatste wat de PVV zou moeten willen). Wat een kortzichtigheid.

joze

4 oktober 2013

Aan welk werk zitten ze dan te denken??? Als je zelf al hulp nodig hebt en afhankelijk van hulp. Weten ze niet dat chronisch zieken en ouderen die zelf hulp nodig hebben een beperkte hoeveelheid aan energie hebben? Het vervoer is hun grotendeels al afgepakt, de financieelle middelen zijn voor velen niet toereikend om ergens anders naar toe te gaan weer vrijwilligers hulp te bieden. Wie kan zich zoiets bedenken? Ja....... een zittend GAT bedenkt zich wat!

Gulpen bc

4 oktober 2013

Ik lees Skipr al geruime tijd waarom er anonieme reacties geplaatst worden is mij een raadsel.
Dit zorgt niet voor objectiviteit.

Mol

4 oktober 2013

Gulpen, dit zijn de mensen die niet voor hun mening durven uit te komen vrees ik.
Ze willen wel klagen en kritiek uiten zonder nuance, maar willen liever niet dat hun omgeving dit ziet.
Ik ben het met je eens dus.

Smulders Teun

7 oktober 2013

Vrijwillerswerk in ruil voor zorg, al of geen plicht. Dat is kennelijk de kwestie. Uit de praktijk zou ik het graag eens van een andere kant willen belichten.

Onze dochter (34 jaar) heeft een lichte verstandelijke beperking, is getrouwd en woont met haar levenspartner in het hartje van Den Haag, zo zelfstandig als ook maar enigszins mogelijk. Zij ziet er leuk uit en heeft een natuurlijke gave voor de omgang met peuters en kleuters. Haar stageperiode destijds tijdens haar schoolopleiding en ervaringen in de privé sfeer laten dat zien. Jarenlang is zij en zijn wij als ouders, vanuit dit gegeven, op zoek geweest naar een kinderdagverblijf dat bereid- en in staat bleek haar zinvol werk te verschaffen, op basis van vrijwilligheid, met begeleiding en eventueel scholing waar nodig en gewenst. Tevergeefs. Risicoreductie en (vermeend en doorgeschoten) professionaliteit, daar kwam het zo'n beetje op neer. Tot drie weken geleden een vestiging van CompaNanny in Den Haag bereid bleek haar twee dagdelen te laten werken (zoals gevraagd op basis van vrijwilligheid), te begeleiden en een passende opleiding te laten volgen. Onze dochter trots als een pauw! Goed voor de peuters en kleuters, goed voor het gevoel van zelfwaardering van onze dochter die haar natuurlijke kwaliteiten kan benutten, goed voor CompaNanny die een gratis helpende hand benutten kan en een voorbeeldfunctie vervult als het gaat om het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke integratie.

Mijn vraag zou niet zozeer zijn: "Vrijwillerswerk in ruil voor zorg al of geen plicht" maar "Welke actieve bijdrage kan de gemeente leveren en welke verantwoordelijkheid heeft zij om het vinden van dergelijke oplossingen te vergemakkelijken"? Een relevante vraag als je ziet wat de gemeente zoal aan taken naar zich toehaalt en toegeschoven krijgt.

kooijman W.T

9 oktober 2013

Ik ben er van overtuigd dat participeren in de maatschappij voor veel mensen een zegen kan zijn. Echter velen zijn er niet toe in staat omdat zij dagelijks een hoeveelheid medicijnen toegediend krijgen om de farmacheutische industrie op gang te houden en zo de extreme winsten te waarborgen. Veel medicijnen zorgen voor een laag energie niveau en een korte spanningsboog. Er zijn goed verdiende specialisten die er geen moeite mee hebben een herhalingsrecept uit te schrijven in plaats de tijd te nemen voor een goed gesprek met de patient, al was het maar vanuit achter zijn/haar computer.
De beste en meest effectieve oplossing voor de tekorten in de zorg is om weer tijd voor de mensen te hebben en gemeende aandacht. Wie begeint nu eens de echte discussie over de decadente ziekenhuizen en de kosten daarvan, de graaiende farmacheutische industrie de extreme salarissen van de specialisten.Wij zijn goed in de oplossing te zoeken bij de meest kwetsbare die geven immers de minste weerstand en zijn afhangklijk.De bovenlaag is ervan overtuigd de wijsheid in pacht te hebben.

Top