ACTUEEL

AD glijdt uit met dubbele ziekenhuisranglijst

AD glijdt uit met dubbele ziekenhuisranglijst

Het Algemeen Dagblad (AD) heeft het afgelopen weekeinde twee verschillende versies van de Ziekenhuis Top 100 gepubliceerd. In circa een vijfde van de oplage is een andere ranglijst verschenen dan de lijst die door krant als definitief is aangemerkt.

Bij een vergelijking zijn er enkele forse verschillen te zien tussen beide ranglijsten. Het Franciscus Ziekenhuis staat in de uiteindelijke ranglijst twee plekken hoger (12e in plaats van 14e), het IJsselland Ziekenhuis juist twee plekken lager (44e in plaats van 42e). ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en het Atrium eindigen op een respectievelijke 18e en 50e plaats drie posities hoger, terwijl Orbis MC en het LangeLand Ziekenhuis met 30e en 42e zelfs vier plekken winnen ten opzichte van de ‘schaduwlijst’.

De meest opvallende genomineerde is het Ikazia Ziekenhuis dat in de door het AD als definitief aangemerkte ranglijst op de 35e plek eindigt, tien plaatsen hoger dan in de ‘schaduwlijst’. Deze aanpassingen zorgen door de hele ranglijst heen ook voor kleine gestapelde verschillen.

Update

De krant wijt het abusievelijk verschijnen van twee verschillende ranglijst aan een late update van de beoordelingsinformatie. Terwijl een deel van de bijlagen met daarin de Top 100 al gedrukt was, kwam onderzoeksbureau MediQuest met een update rond enkele patiëntkeurmerken, zo legt AD-redacteur en samensteller Jeroen de Vreede uit. “We hebben alles in het werk gesteld om die informatie mee te nemen en te publiceren”, stelt De Vreede. “Voor het grootste deel van de oplage is dat ook gelukt.”

Directeur Jon Schaefer van MediQuest erkent dat er sprake is geweest van een late update, maar dit verklaart volgens hem alleen kleine mutaties in de ranglijst. De sprong die het Ikazia maakt, hangt volgens Schaefer samen met het feit dat het Rotterdamse ziekenhuis door het AD in eerste instantie is beoordeeld op een behandeling die het niet uitvoert. Eenmaal ‘bevrijd’ van de slechte score op deze ingreep steeg het Ikazia direct tien plaatsen.  

Begrip

De gang van zaken kan nieuwe voeding geven aan de kritiek die er leeft op beoordelingslijsten als de Ziekenhuis Top  100 en de jaarlijkse Elsevier-lijst. Binnen de ziekenhuiswereld worden deze vanwege het verondersteld willekeurige karakter ook wel eens aangeduid als “oliebollenlijstjes”. De Vreede denkt niet dat de misser in de huidige editie het imago van de Top 100 ondergraaft. “Skipr is het eerste medium dat dit verband legt”, aldus De Vreede. “Natuurlijk zijn er vragen geweest, dan leg je uit wat er is gebeurd. De meeste ziekenhuizen begrijpen dat.”

Sales

Het late gesleutel aan de ranglijst lijkt niettemin op gespannen voet te staan met de commerciële nevenactiviteiten rond de Top 100. Volgens één van de betrokken ziekenhuizen worden de Top 10-kandidaten ongeveer twee weken voor publicatie benaderd door de sales-afdeling van het AD. Om de ziekenhuizen tot de aankoop van advertentieruimte te verleiden, krijgen ze alvast te horen dat ze in de Top 10 staan. Enkele dagen voor publicatie horen ze hun definitieve notering, zodat de ziekenhuizen een eventuele advertentie hier op kunnen aanpassen. Zodoende hebben dit jaar vier van de vijf hoogst genoteerde ziekenhuizen een advertentie in de Top 100-bijlage. Dit lijkt te impliceren dat de top van de ranglijst al vast ligt, terwijl de samenstellers nog aan de lijst sleutelen.     

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 oktober 2013

Waardeloos dus...

van Zanten

3 oktober 2013

Zou het met die oliebollen ook zo gaan?

Anoniem

3 oktober 2013

Transparantie is een mooi ding.

ANH Jansen

3 oktober 2013

Intentie van AD lijsten is het aandringen op transparantie in kwaliteit (en kwantiteit) door de zorgaanbieders zelf!

Skipr zou niet moeten kijken naar de AD lijst sec, maar naar de redenen waarom VWS en ZN/ZN-leden en NVZ leden de cijfers onder de pet blijven houden!

Alle data zijn bekend. Commissie Danner citeert uit cijfers van Nivel om aan te geven dat de cijfers van het RvP Ziekenhuis niet afwijken van het gemiddelde in Nederland! 10% van de patiënten die in NL Ziekenhuizen sterft wegens fouten in de zorg. 10%!

En Skipr zit te zagen en zeuren over afwijkingen van 2 tot 10 plaatsen op een AD lijst?

Welke prioriteitsstelling Skipr aanhangt is wel duidelijk: oliebollen gaan voor alles!

Laat Skipr eens in gaan op de lijstjes van Mayo Clinic of Cleveland clinic. Die gooien alles op het internet, goede en minder goede cijfers en die cijfers zijn hard! Wisselen jaarlijks, want het is mensenwerk voor en door mensen en mensen muteren dagelijks! Sterfte cijfer van beide groepspraktijken is overigens een fractie van het Nederlandse; sterfte door fouten in de zorg! Een gotspe dat dit nog steeds 10% is! Geheel vermijdbaar!

Zet er een boete op van 10 miljoen euro per hoofd en het zal direct zijn gedaan met deze grove nalatigheden. In het economisch ingericht zorgstelsel passen economische prikkels ten goede en ten kwade.

We zien het blog dienaangaand van M Canoy of W Groot wel verschijnen.

Anoniem

4 oktober 2013

Hr Jansen, ik ben het helemaal met u eens dat transparantie van groot belang is maar het feit dat de lijsten niet goed afgedrukt worden en er dus verschillende interpretaties gedaan kunnen worden bij de burgers die juist naar deze lijsten kijken, kan ik het mij voorstellen dat bijvoorbeeld het Ikazia Ziekenhuis het heel vervelend vindt. Ik hecht al helemaal niet aan deze lijsten maar als burger komt dit wel heel vreemd bij mij over en twijfel ik aan de waarde ervan...

Carla

4 oktober 2013

Stop eens met deze geldverslindende onzin. Vroeger werd ik gebeld door een ziekenhuis A welke mij vroeg hen hoog te scoren. Zij zouden het dan ook met de mijne doen.
Het is niets anders dan mensen voor de gek houden.

Hoek

4 oktober 2013

# heer ANH Jansen,
U schrijft het volgende;

Commissie Danner citeert uit cijfers van Nivel om aan te geven dat de cijfers van het RvP Ziekenhuis niet afwijken van het gemiddelde in Nederland! 10% van de patiënten die in NL Ziekenhuizen sterft wegens fouten in de zorg. 10%!

Daarmee beweert U dat deze patienten niet zouden zijn overleden in het ziekenhuis indien deze "fouten" voorkomen hadden kunnen worden.
Ik raad U aan indien U daar enig zicht op kan krijgen om al die individuele gevallen tegen het licht te houden. U zult merken dat deze patienten voor het merendeel sowieso ten dode opgeschreven waren en dat, de door U aangehaalde, fouten daar niet negatief aan hebben bijgedragen. Een mens moet immers ergens aan overlijden.
Dit getal is overigens heel gemakkelijk te beinvloeden door terminale patienten zo snel mogelijk naar huis te ontslaan.
Ik ben van mening dat wanneer er werkelijk gesproken kan worden van overlijden ten gevolge van "fouten" in de meest zuivere zin des woords, het eerder om promilles gaat ipv procenten...

ANH Jansen

4 oktober 2013

@Hoek. Die cijfers zijn voor buitenstaanders niet in te zien. Het zijn overigens ook allemaal statistieken en interpretatie is afhankelijk van wat ze waard zijn; wie heeft ze ingevuld, in welk hokje, welke kwalificatie, welk onderliggend lijden e.d. meer. Allemaal variabelen.

Enige wat Commissie Danner naar buiten bracht is het harde feit, volgens Danner, dat deze patiënten stierven door onzorgvuldig medisch handelen; door de verleende zorg.

Of zij zouden overlijden te zijner tijd? Dat zou kunnen worden afgeleid uit de leeftijd en onderliggend lijden. Die data zijn onbekend zoals gezegd en worden ook niet naar buiten gebracht.

En dat willen AD en Elsevier bereiken met hun lijstjes.

Zie de USA waar dit wel gebeurd en dan met name Kaiser Permanente, Mayo Clinic en Cleveland Clinic. Laat maar zien wat je presteert en laat de patiënten maar kiezen. KP is voor KP deelnemers. Mayo en Cleveland voor iedereen die dat kan en wil betalen.

Sterfte door onzorgvuldig medisch handelen en sterfte door de verleende zorg is in die ziekenhuizen lager dan in het gemiddelde NL Ziekenhuis. Dat staat als een paal boven water. Het begint allemaal met het wassen van de handen.

Rutteman

4 oktober 2013

Citaat:
"Directeur Jon Schaefer van MediQuest erkent dat er sprake is geweest van een late update"

AD maakt blijkbaar ook gebruik van het bureau MediQuest, dat tevens voor Zorgverzekeraars Nederland en LOC metingen doet in de sector VVT. De ervaringen daarbij zijn, dat MediQuest nooit op tijd is, altijd een slag om de hand houdt en er voortdurend dingen fout lopen. In hoeverre dan van betrouwbaarheid sprake is, blijft dan een open vraag. Maar ondertussen laat iedereen zich wel door zulke bureaus (om de tuin?) leiden....

Bal

4 oktober 2013

Interessant aan dit verhaal is natuurlijk ook de laatste alinea over de reclames. Hier zit het verdienmodel van het AD en een belangrijke reden om lijstjes te publiceren. Amerikaanse ziekenhuizen besteden per jaar gezamenlijk inmiddels 3 miljard aan reclame-uitgaven. Transparantie gaat al lang niet meer over kwaliteit (alleen) maar vooral over reputatie op de zorgmarkt.

Overigens doen sommige amerikaanse zikenhuizen het inderdaad beter dat veel nederlandse--de meeste amerikaanse ziekenhuizen doen het echter veel slechter dan de meeste nederlandse en overall is het niveau van zorg in de verenigde staten veel lager dan in vrijwel alle europese landen. Amerika steeds als voorbeeld aanhalen kan ook tegen je werken...

Overigens zou het goed zijn als iemand eens zou kijken naar het aantal verloren levensjaren als maat in plaats van steeds die 'vermijdbare schade' in aantallen sterfgevallen uit te drukken. Ik denk dat de zorg er dan bijvoorbeeld ook in vergelijking tot het verkeer (waar veel relatief jonge mensen sterven) anders uitziet.

M.Lafort

4 oktober 2013

Ook Skippr maakt fouten. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen staat in de papieren versie van de AD top 100 op de 21e plaats. In de correcte digitale versie van de lijst staat ZorgSaam op de 18e plaats.

Anoniem

6 oktober 2013

Jammer dat de ziekenhuizen dit ongetwijfeld als excuus zullen gebruiken om echte transparantie tav de door hen geleverde zorg uit te stellen of helemaal te voorkomen.
Terwijl het hoog tijd wordt ook patiënten meer inzage te geven in de kwaliteit van het gebodene.
Zo langzamerhand krijg ik de indruk dat het wel heel erg slecht gesteld moet zijn met de ziekenhuizen hier.

Monchy, de A

6 oktober 2013

Het zal altijd een moeizaam op te stellen en van veel commentaar voorziene lijst blijven. Zorg valt nu eenmaal in beperkte mate te kwantificeren. Een opname van een 70+-er in een zorginstelling wegens ulcera als gevolg van weinig bewegen overlijdt aan een longinfectie gezien de lage belastbaarheid geeft onmiddellijke ruis aan de lijst. Overigens: transparantie komt uitsluitend van de zorgverlener zelf, en bepaalt of het nodig en/of goed is. Commerciële belangen zijn niet ideëel dus ook aanwezig in de zorg. Het is de wettelijke ruimte waarin deze worden bestendigd.

Top