Finance

NZa neemt groeiafspraken op de korrel

NZa neemt groeiafspraken op de korrel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft twijfels over het effect van sectorbrede convenanten die de groei van de zorguitgaven moeten inperken. Volgens de NZa dreigen de afspraken doelmatige zorginkoop teniet te doen.

Ook wil de NZa meer wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden tegen met name zorgkantoren en regiomaatschappen. Eén en ander is terug te lezen in de Stand van de Zorgmarkten, die de marktmeester in de zorg op 11 oktober heeft gepubliceerd.
Volgens de NZa zijn de gevolgen van de stelselwijziging dit jaar voor het eerst concreet merkbaar voor zorgaanbieders en verzekerden, met name door selectieve zorginkoop. Zorgverzekeraars kopen niet alle behandelingen meer overal in, maar gaan scherper selecteren met welke zorgaanbieders ze voor bepaalde behandelingen contracten afsluiten.

Doelmatigheid

Juist omdat de stelselwijziging zijn werk lijkt te gaan doen staat de NZa kritisch tegenover sectorbrede afspraken tussen de minister van VWS en brancheorganisaties om de groei van de zorguitgaven te beperken met convenanten. Schippers heeft met zowel de ziekenhuizen als de ggz afspraken gemaakt over een groeiplafond.
“Een nadeel van deze convenanten is dat het sturen op groeiafspraken (bijvoorbeeld een maximale omzetgroei van 1,5 procent) niet leidt tot meer doelmatigheid”, aldus de NZa. “Deze groeiafspraken zijn in feite een vorm van budgettering, waarmee we tegen de ziekenhuizen zeggen: u mag niet meer omzet maken dan x euro. Maar nog steeds kunnen dan de tarieven per behandeling te hoog zijn of kunnen er onnodige behandelingen gedaan worden.”

De NZa benadrukt dan ook dat “een plafond geen recht is, maar een uiterst maximum”. De NZa roept zorgverzekeraars op om vooral gericht en doelmatig zorg inkopen, “ook als dat (ver) onder het plafond zit”.

Transparantie

De NZa pleit ook voor meer transparantie. Om de kosten van de zorg te kunnen volgen en fraude op te kunnen sporen wil de NZa dat zorgdeclaraties zoals die nu bij de zorgverzekeraars in het systeem staan, ook breder beschikbaar komen. Onderzoeksinstanties en zorgaanbieders, maar ook patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties kunnen dan zelf zien wat er gedeclareerd wordt en overzichten maken vanuit die gegevens.

Het NZa-pleidooi voor transparantie richt zich ook op de wetgever. “Overgangen van het ene naar het andere systeem moeten niet te lang duren”, waarschuwt de NZa. “Hou niet of niet te lang twee systemen voor de bekostiging van de zorg in stand. Dit zorgt voor hoge administratieve lasten, onduidelijkheden en kans op onjuiste declaraties of strategisch gedrag door zorgaanbieders.”

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 oktober 2013

Die regiomaatschappen moeten per direkt worden verboden. Altijd ontspringen die artsen nog de dans. Dat moet afgelopen zijn.
Het is tijd dat iedereen nu in dienst komt van de grote zorgondernemers. Klein is uit!
Men heeft geen verstand van bedrijfsvoering. Het zou een verademing zijn als alle artsen in loondienst kwamen bij gerespecteerde partijen die hun sporen hebben verdiend. Iedereen weet wel wie ik dan bedoel!

Het moet afgelopen zijn met de waan van de vrije beroepsbeoefenaren. Dat is niet meer van deze tijd.
Bovendien kan slechts een grote zorgondernemer tegenspel bieden aan de zorgverzekeraars en de overheid, twee partijen die geen benul hebben van de zorg als zodanig.
Laten we de zeggenschap in de zorg nu in handen leggen van waar ze hoort: bij hen die ziekenhuizen redden en blijken te kunnen omgaan met vertrouwen en profiel schetsen van de echt groten in Nederland!

Anoniem

11 oktober 2013

hulde voor deze heldere boodschap van de NZa! Het getuigt van lef en onafhankelijkheid om het stelsel te verdedigen en verzekeraars te steunen in hun rol.

Anoniem

12 oktober 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-10-2013 10:16.

Henksen

12 oktober 2013

@1 Tijd voor de GGZ zorgmanagertje? Vervelend he dat de publieke opinie zo tegen de managers kaste is. Jullie winnen het nooit, artsen zijn namelijk broodnodig, al die overbodige managers niet. Patiënten zijn gebaat bij kleinschalige zorg. Als de artsen eigenaar zijn is de zorg ook nog eens veel beter. Misschien moet je je maar eens om laten scholen naar en echte baan.

E.Kriek

12 oktober 2013

De tijden veranderen!
Mevrouw ten Dam, 92, was terminaal. Uitgezaaide borstkanker en hartfalen. Maar haar hersenen werkten nog 100% . De actualiteit hield ze nog goed bij.
In het holst van de nacht kwam ik bij haar. Gewaarschuwd door een geschrokken verpleegkundige.
Mevrouw was duidelijk erg benauwd, en had veel pijn. Ze zag asgrauw.
Het was duidelijk: haar laatste uren waren aangebroken.
Mevrouw ten Dam echter was duidelijk en volhardend in haar mening:
" Ik ben een voorvechtster van doelmatige zorginkoop. Van zorgverleners verwacht ik daarom transparantie . Heeft mijn verzekeraar ( Achmea in dit geval) u wel toestemming gegeven om mij te behandelen? "
Ik opperde om haar stevige pijnstillers te geven en vochtafdrijvers, zodat ze minder benauwd zou zijn en minder pijn zou hebben.
"Op welke plek in de huisartsen top 100 staat u? " , zo vroeg ze mij. Haar ogen staarden mij priemend aan.
Mijn antwoord stelde haar niet gerust.
"Ik wil u helemaal niet! " , zo snauwde ze mij toe.
"Ik wil iemand met een ECHT hart voor zorg aan mijn bed" !
Verslagen mompelde ik iets over het feit dat ik toevallig de enige huisarts in de regio was die dienst had.
"Ik betaal mijn premie, dus ik EIS het beste van het beste" , schreeuwde mevrouw ten Dam.
"Haal Rouvoet uit zijn bed! " , verordonneerde ze.
Dat bleek echter vergeefse moeite.
Inmiddels was ze blauw aangelopen, en ik probeerde het nog maar eens: "kan ik u echt niet helpen mevrouw ten Dam? "
Met haar laatste krachten kwam het er uit: "NEE!"
Vervolgens: " roept u alstublieft de laatste persoon waar ik als zorgconsument nog vertrouwen in heb" .
"Maar mevrouw ten Dam, wie is dat? Uw dochter? Uw beste vriendin? " .
"NEE " , zo hijgde ze met haar laatste adem:
"ik wil een goede zorgmanager! "
Het waren haar laatste woorden.
De door haar gevraagde zorgmanager werd bij haar aankomst op kantoor, de volgende dag om 09.01 uur, ingelicht over het overlijden van mevrouw ten Dam.

Anoniem

14 oktober 2013

Langzamerhand wordt de NZa steeds meer een staat in de staat, die de politiek kapittelt als niet snel genoeg nog meer macht wordt weggehaald bij zorgverleners en wordt neergelegd bij verzekeraars.
Deze ZBO is de vooruitgeschovenpost van de lobby binnen VWS voor wie alleen het terugdringen van "zorgkosten" telt en zorgvragers en zorgverleners alleen nog maar worden gezien als kostenposten.
Natuurlijk niet als zij zelf zorg nodig hebben. Maar zij hebben dan het inkomen om zelf privaat alle zorg in te kunnen kopen die zij willen. De korting op de GGZ of de selectieve zorginkoop bij een ziekenhuis deert hen niet. Dat is voor de NZa en en deze lobby van VWS en verzekeraars alleen nodig voor "het volk" dat onnodige van zorg gebruik maakt.
En bijna alle politieke partijen lopen achter de mantra aan dat nog meer marktwerking leidt tot betere zorg voor lagere kosten. Maar ook de meeste politici behoren tot de welgestelde klasse die niet geconfronterd wordt met vernederende "keukentafelgesprekken" in de Wmo, met wachtlijsten in ziekenhuizen, steeds meer beperkingen en steeds hogere eigen bijdragen voor genees- en hulpmiddelen of verpleeghuizen met nauwelijks personeel. Want als je geld hebt regel je het zelf allemaal beter en laat je de NZa en de verzekeraars de zorg voor "de anderen" afknijpen. Ook was solidariteit nog een beschaafd woord, nu heet dat verspilling en brengen NZA, verzekeraars en VWS dat om zeep

Hoek

14 oktober 2013

De NZa voelt zich duidelijk de dominantste baviaan met de roodste kont.

Anoniem

14 oktober 2013

Het selectieve contracteren vergroot wederom de allesomvattende marktmacht van de zorgverzekeraars en bevordert hun lange termijn visie van het uitdunnen van aanbieders en het realiseren van grootschalige centra.

De verwevenheid tussen de NZa, de politiek en de zorgverzekeraars is zo groot, dat van onafhankelijkheid bij NZa in het geheel geen sprake kan zijn.

Keer op keer kiest de NZa voor de positie van de zorgverzekeraar en toont men zich doof voor de argumenten van zorgverleners.

Het publiek wil kleinschalige zorg dichtbij huis, en zorgverleners die men persoonlijk kent. De zorgverzekeraars hebben echter een andere agenda, en dat gaat hun imago verder uithollen de komende jaren.

Anoniem

14 oktober 2013

Wanneer gaan Zorgverzekeraars eens inzien, dat ZBC's DE manier zijn om de zorg goedkoper te maken!
Ziekenhuizen draaien verlies, budget (van een specialisme) daar weghalen en overhevelen naar de ZBC's. Meer en betere zorg voor minder geld...

Top